Gyvulininkystės sektoriaus verslo ir mokslo integracijos didinimas, kuriant didesnę pridėtinę vertę

Lapkričio 13 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko konferencija „Gyvulininkystės sektoriaus verslo ir mokslo integracijos didinimas, kuriant didesnę pridėtinę vertę“, kurią organizavo LSMU Veterinarijos akademijos Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos ir patologijos centras (vadovas – prof. Antanas Sederevičius).

Konferencijoje verslo bei mokslo institucijų partneriai buvo skatinami bendradarbiauti pagal slėnio „Nemunas” projektą „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ bei įsigytos įrangos panaudojimą.

LSMU Veterinarijos akademijos atviros prieigos centrų (APC) poreikis yra milžiniškas pirmiausia studijoms, mokslinių tyrimų atlikimui bei užsakomųjų paslaugų tiekimui. LSMU rengiami veterinarinės medicinos gydytojai, mokslininkai, visuomenės sveikatos ir gyvulininkystės specialistai. Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai ir verslininkai APC gali užsisakyti gyvūnų veisimo, genetikos, reprodukcijos, pašarų, gyvūnų gerovės ir poveikio aplinkai tyrimus. Verslininkai ir šalies gyventojai gali išsitirti žaliavų kokybę, atlikti maisto saugos tyrimus arba gauti rekomendacijas inovatyvių technologijų ir produktų kūrimui. Pagal poreikį naujausiose LSMU laboratorijose galima atlikti: gyvūnų ligų epidemiologijos, etiologijos ir patogenezės, prevencijos, patologinių procesų ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimus.

Anot prof. A. Sederevičiaus, LSMU APC pritrauks tyrėjus į verslą, didins pramonės absorbcinį potencialą, kompetencijas, inovacijų diegimą, technologijų skleidimo mechanizmus, ugdys verslumo (antreprenystės) politiką ir kultūrą, skatins įmonėse kurti mokslines laboratorijas bei komercinti tyrimų rezultatus. LSMU įsteigti: LSMU mokslo fondas, remiantis doktorantų mokslinius projektus; Atviras LSMU mokslo fondas, remiantis doktorantų ir mokslininkų išvykas ir projektinę veiklą, LSMU ir KTU mokslininkų grupių bendradarbiavimo fondas.

Konferencijoje atviros prieigos centrų laboratorijų atstovai pristatė laboratorijų bei centrų veiklą, teikiamas paslaugas, tyrimų bei jų analizės galimybes, tam tikrų tyrimų įkainius bei užsakymo ir tyrimų atlikimo apimtis.

 Prof. Rasa Želvytė aptarė LSMU VA Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinio centro galimybes ir naujoves, taip pat atsakinėjo į lankytojų klausimus, demonstravo naujausių laboratorijoje esančių aparatų, įsigytų pagal slėnio „Nemunas“ projektą, galimybes.

Apie gyvūninių maisto žaliavų saugos ir kokybės tyrimus, atliekamus Maisto mikrobiologijos laboratorijoje, pasakojo prof. Mindaugas Malakauskas; prof. Vida Juozaitienė ir jaunesnysis mokslo darbuotojas A. Gavelis pristatė Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorijos gyvulininkystei veiklą; Virusologijos ir mikrobiologijos instituto laboratorijos veiklą ir galimybes aptarė dr. Modestas Ružauskas ir dr. R. Lelešius; Gyvūnų auginimo technologijų perspektyvas komentavo prof. habil. dr. Romas Gružauskas; nutrigenomiką gyvulininkystės sektoriaus vystymui aptarė doc. dr. Rolandas Stankevičius.

Nutrigenomika – galėtų tapti svarbiausia žmogaus gyvenimo trukmės padidinimo sąlyga. Mityba ateityje nuties kelią į ilgaamžiškumą ir sveikatą.

 

Jolanta Jonikienė