Spausdinti

Gyveno ir dirbo Lietuvai

Gyveno ir dirbo LietuvaiBirželio mėnesį LSMU Lietuvai pagražinti draugijos Veterinarijos akademijos skyriaus nariai drauge su Veteranų klubo ir Akademijos bendruomenės atstovais lankėsi Telšių valstybinėje maisto veterinarijos tarnyboje (VMVT), kur surengė seminarą-minėjimą, skirtą žymaus veterinarijos gydytojo švietėjo Mato Veito 145-osioms gimimo metinėms. Tai paminėdami seminaro dalyviai Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorijoje esančiame parke, kur pradėti sodinti atminimo medeliai nusipelniusiems Telšių krašto veterinarijos gydytojams prie paminklo pirmajam Telšių veterinarui M. Veitui padėjo gėlių. Seminare buvo aptarti visuomenės švietimo klausimai dabar ir spaudos draudimo laikais.

Telšių VMVT viršininko Zigmo Nevardausko iniciatyva ir privačiomis lėšomis Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kieme pastatytas paminklas garbiam gydytojui M. Veitui (1870–1937), kuris tuometėje Lietuvoje sudėtingomis istorinėmis sąlygomis, lietuviškos spaudos draudimo metais, rašė knygas, taip pat straipsnius į laikraščius „Varpas“ ir „Ūkininkas“, patardamas žmonėms, kaip ūkininkauti, prižiūrėti gyvulius ir net gydyti ligas. Iš tų knygnešių pargabentų spaudinių valstiečiai mokėsi ir lietuviškai skaityti. M. Veitas – pirmasis Telšių pavieto veterinarijos gydytojas, veterinarijos pradininkas Lietuvoje. Jis taip pat mokytojavo Telšių berniukų gimnazijoje ir mergaičių progimnazijoje – mokė vaikus lietuvių kalbos ir dėstė gamtos mokslus.

M. Veito vardu Telšiuose pavadinta gatvė, LSMU Veterinarijos akademijos muziejuje saugomas jam už ypatingus nuopelnus įteiktas apdovanojimas – LDK 4-ojo laipsnio ordinas.

Lietuvai pagražinti draugijos VA skyriaus ir Veteranų klubo nariai Telšiuose susitiko su M. Veito anūke ir proanūke, kurios papasakojo apie gausią M. Veito šeimą (turėjo 8 vaikus) ir jos likimą. Veterinarijos gydytojas garbingai gyveno Lietuvai, tad ir paskutiniai jo prieš mirtį ištarti žodžiai žmonai buvo: „Vaikams niekados nereikės mūsų gėdytis“.

 

LSMU inf.