Dėmesys gyvybės mokslams ir medicinai – svarbus ir Japonijai

Sausio 26 d. Lietuvos sveikatos mokslo universitete lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Japonijos ambasadorius Lietuvoje ponas Toyoei Shigeeda, antroji sekretorė ponia Tomoe Kotani, ambasados atstovas Renatas Kirtiklis. Tęsiant glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos, tarptautinės konferencijos „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika“ metu p. Toyoei Shigeeda buvo pakviestas paviešėti Universitete. Su svečiais susitiko LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė, Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, prorektorius klinikinei medicinai ir LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas prof. Žilvinas Padaiga.

Susitikimo metu džiaugtasi jau kelerius metus besitęsiančiu tarp šalių bendradarbiavimu, nuveiktais bendrais darbais, dalytasi įžvalgomis. LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pristatė Universitetą, strategines Universiteto kryptis, vykdomas studijas ir mokslinius tyrimus, bendruomenę. Kalbėta apie mokslo svarbą medicinai, bendradarbiavimo galimybes su Japonijos mokslo studijų institucijomis, pabrėžta regeneracinės, branduolinės, transplantologijos medicinos, neuromokslų tyrimų sričių plėtra, medicininės simuliacijos svarba.

Praeitų metų rudenį LSMU ir Kauno klinikose lankėsi Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros (Japan Agency for Medical Research and Development), organizacijos „Japonijos visuomenė už mokslo populiarinimą“ (Japan Society for the Promotion of Science), Tokijo mokslo universiteto (Tokyo University of Science) ir kitų institucijų vadovai. Universitetas toliai tikisi plėtoti ryšius tarp Lietuvos ir Japonijos.

Šalys atkreipė dėmesį, kad Lietuvos ir Japonijos interesai labai sutampa – abi šalys daug dėmesio skiria gyvybės mokslams ir medicinai. Tad Japonijos bendradarbiavimas su LSMU ir Kauno klinikomis gali būti labai naudingas abiem šalims.

 

AVE VITA info