Spausdinti

Būsimi magistrantūros studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

2022-07-04

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia būsimuosius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto 1 kurso magistro studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2022-2023 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistrantūros studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1.800 Eur vieniems mokslo metams (stipendija mokama lygiomis dalimis kas mėnesį). Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams – iš viso skiriama 3.600 Eur. stipendija.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (bakalauro baigiamojo darbo (egzaminų) įvertinimas ir studijų pagrindinės studijų krypties (šakos) dalykų svertinis vidurkis ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Studentas, gavęs vardinę „Thermo Fisher Scientific“ stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose arba VU teisės aktuose numatytos stipendijos.

Paraiškas magistrantūros 1 kurso studentai turi pateikti iki 2022 m. liepos 31 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • bakalauro diplomo ir jo priedėlio kopijas;
  • brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
  • kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir/ar mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan.), jei yra, pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
  • rekomenduojančio Universiteto padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.
  • motyvacinį laišką, nurodant ne daugiau nei 3 dominančias mokslo grupes, kuriose siektų rengti baigiamąjį darbą. Visos siūlomos grupės ir jų tyrimų kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2022–2023 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;

Dokumentus prašome siųsti Universiteto Medicinos fakulteto dekanatui (el. paštu adresu: giedre.dabasinskiene@lsmuni.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: stud@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Edviną Stankevič el. paštu edvin.stankevic@thermofisher.com.