Baigtas sveikatos netolygumų projektas, tačiau darbai tik įsibėgėja

2017-04-28

Viešose diskusijose dažnai girdime, kad egzistuoja kelios Lietuvos. Nors neretai tai būna pasakoma juokaujant, tačiau deja tai atspindi ir realią mūsų šalies situaciją. Pagal pagrindinius sveikatos rodiklius mes tam tikras gyventojų grupes galime matyti šalia išsivysčiusių pasaulio šalių, o kitos gyventojų grupės turi panašią sveikatą, kaip besivystančių ir nestabilių šalių gyventojai. Šie sveikatos skirtumai Lietuvoje yra tiek dideli, kad sveikatos netolygumų mažinimas LR Seimo patvirtintoje „Lietuvos sveikatos strategijoje 2014–2025 m.“ įvardijamas kaip prioritetinė sritis.

2014 – 2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), kartu su partneriais iš Higienos instituto, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų įgyvendino projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001), kuris buvo finansuotas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ lėšomis. Per projekto laiką buvo parengtos sveikatos netolygumų stebėsenos rekomendacijos, kurios leis patikimiau įvertinti ir suprasti esančius sveikatos netolygumus bei jų priežastis Lietuvoje. Taip pat buvo sukurta sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema „SveNAS“ (http://svenas.lt), padedanti įvertinti geografinius sveikatos netolygumus ir palyginti net atskirų seniūnijų gyventojų sveikatos rodiklius. Be to, yra parengtas konkrečių priemonių sveikatos netolygumams mažinti vadovas, skirtas ne tik sveikatos, bet ir kitų sričių specialistams. Š.m. kovo – balandžio mėn. vyko mokymai „Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės, kuriuose dalyvavo 202 savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojai, savivaldybių bei nacionalinio lygmens politikai ir specialistai, dalyvaujantys formuojant sveikatos politiką. Mokymuose naudota medžiagos pagrindu yra parengtas ir publikuotas vadovėlis „Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos”, kuris bus naudojamas ne vien tik visuomenės sveikatos srityje dirbančių praktikų, bet ir universitetų studentų.

Projektas pabaigtas ir jo pagrindiniai rezultatai pristatyti mokslinės praktinės konferencijos „Sveikatos netolygumų mažinimas Lietuvoje – sekantis žingsnis” metu, kuri įvyko 2017 m. balandžio 24 d. Vilniuje. Šis renginys sutraukė gausų būrį dalyvių iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Policijos departamento, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Higienos instituto, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių administracijų, universitetų ir kitų suinteresuotų institucijų. Konferencijos dalyvius su pagrindiniais projekto rezultatais supažindino prof. Ramunė Kalėdienė (LSMU), doc. Romualdas Gurevičius (Higienos institutas), lekt. Tomas Vaičiūnas (LSMU), Akvilė Milinskaitė (LSMU) ir prof. Mindaugas Stankūnas (LSMU). Taip pat pranešimus konferencijos tema skaitė kviestiniai lektoriai prof. Andrej‘us M. Grijibovski‘s (Norvegijos visuomenės sveikatos institutas), dr. Agis Tsouros (Pasaulio sveikatos organizacija ir Imperatoriškasis Londono koledžas) ir prof Romas Lazutka (Vilniaus universitetas). Vėliau sekančioje diskusijoje, kurią moderavo prof. Ramunė Kalėdienė, buvo bandoma išskirti sekančius žingsnius, kuriuos reikia žengti toliau, kad sveikatos netolygumai mažėtų. Diskusijos dalyviai išsakė daug pastabų ir pasiūlymų, tačiau daugiausia buvo pabrėžiama, kad reikia ugdyti lyderius visuomenės sveikatos srityje, ypač daug dirbti su kitų sektorių (švietimo, socialinės apsaugos, policijos ir pan.) partneriais bei aktyviau įtraukti nacionalinio ir savivaldybių lygmens politikus.

            Kaip jau buvo minėta straipsnio pradžioje, sveikatos netolygumai išlieka opia Lietuvos visuomenės sveikatos problema. Tačiau šio projekto komanda įsitikino, kad situacija ima keistis. Atsiranda inovatyviai ir drąsiai mąstančių visuomenės sveikatos lyderių, vis dažniau sveikatinimo veiklose galima pamatyti kitų sektorių atstovų, auga nacionalinio ir savivaldos politikų susidomėjimas sveikatos netolygumais. Labai tikimės, kad šio projekto metu sukurti instrumentai tik dar labiau prisidės prie sveikatos netolygumų mažėjimo Lietuvoje.

            Įgyvendinant projektą dalyvavo gausus būrys specialistų iš LSMU, Higienos instituto, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų. Visų jų išvardinti negalime, tačiau tariame nuoširdų „Ačiū“. Taip pat norime padėkoti LR sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Norvegijos visuomenės sveikatos biuro darbuotojams už nuolatinę pagalbą. Tačiau visa projekto komanda taria ypatingus padėkos žodžius LSMU Plėtros tarnybos darbuotojai bei šio projekto koordinatorei Eglei Rimavičienei, kuri visus trejus metus projekte dirbo netausodama jėgų ir laiko.

Prof. Mindaugas Stankūnas,

LSMU MA VSF Sveikatos vadybos katedra