Atnaujinamas LSMU vykdomų konkursų, rinkimų ir atestavimo procedūrų organizavimas

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2020 m. gegužės 13 d. pakeitimą Nr. 475 ir siekiant užtikrinti Universiteto veiklos tęstinumą, pranešame svarbią informaciją – pradedamos vykdyti karantino laikotarpiu atidėtos ir sustabdytos konkursų, rinkimų, darbuotojų atestavimo skelbimo, organizavimo ir vykdymo, procedūros (Rektoriaus įsakymas pridedamas).

Tiems, kam buvo sustabdytos ar nukeltos minėtos procedūros, prašome susisiekite su Personalo tarnyba dėl procedūrų vykdymo ir dokumentų pateikimo. Siekiant palengvinti dokumentų konkursui ar atestacijai pateikimą, siūlome atestacijos kortelę su visais reikalingais dokumentais, pirmiausiai pristatyti į Personalo tarnybą, kuri vėliau Jūsų dokumentus perduos Studijų centrui ir Mokslo centrui, tolimesniam suderinimui.
 
Kilus klausimams, prašome kreiptis į Personalo tarnybą el. p.: irena.juraleviciene@lsmuni.lt arba tel.: 8-37-465415.