Spausdinti

Apklausa: „Moterų įgalinimas aukštajame moksle"

2021-07-19
Kviečiame Jus dalyvauti apklausoje „Moterų įgalinimas aukštajame moksle". Apklausa skirta Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojoms.

Esami statistiniai duomenys rodo, kad moterų karjeros Lietuvos mokslo ir studijų sistemoje plėtojasi lėčiau nei vyrų - aukštesnes akademines ir mokslines pozicijas moterys užima rečiau, daugumoje institucijų jos uždirba vidutiniškai mažiau. Pastaraisiais metais, moterų įgalinimui mokslo ir studijų institucijose reikšmingą įtaką padarė ir Covid-19 pandemija. O kokia yra Jūsų asmeninė situacija?
Šios apklausos tikslas - apibūdinti tiesiogiai su moterų situacija Lietuvos mokslo ir studijų institucijose susijusias problemines sritis nacionaliniu mastu, siekiant:

  • Parengti konkrečių trikdžių - praktinių situacijų ir stereotipų, su kuriais susiduria moterys, siekdamos karjeros Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, „žemėlapį";
  • Ištirti Covid-19 pandemijos įtaką moterų karjerai Lietuvos mokslo ir studijų institucijose;
  • Susisteminti gerosios patirties pavyzdžius, kaip sprendžiamos identifikuotos situacijos, siekiant pagerinti moterų situaciją Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.
Ši apklausa – tai dalis projekto, kurį įgyvendina asociacija ,,Lyderė" – organizacija, vienijanti aukščiausio lygmens Lietuvos įmonių vadoves, siekianti kurti visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalinti moteris lyderystei. Pagrindinis šio projekto tikslas – pasiūlyti priemones, skirtas gerinti moterų karjeros galimybes Lietuvos mokslo ir studijų institucijose – gerinti darbo sąlygas, siekti lyčių balanso aukščiausiuose sprendimų priėmimo lygmenyse.
Apklausos klausimynas parengtas remiantis H2020 projekto ACT klausimynu bei kita tematiškai susijusia informacija ir jį sudaro 17 klausimų. Atsakyti į visus klausimus užtruks apie 20 min. Pradėti pildyti klausimyną, spauskite ŠIĄ NUORODĄ. Pildant klausimyną galite sustabdyti apklausą ir prie jos grįžti vėliau naudojant tą pačią nuorodą. Jūsų atsakymai išsisaugo perėjus į sekantį apklausos puslapį.
 
Apklausa yra anoniminė. Jūsų asmeniniai duomenys (el. pašto adresas) nebus renkami. Apklausos rezultatai bus pateikti tik apibendrinta forma taip, kad pagal Jūsų pateiktus atsakymus nebūtų įmanoma nustatyti Jūsų tapatybės. Apklausa vykdoma bendradarbiaujant su UAB „Visionary Analytics". Daugiau informacijos apie apklausos duomenų naudojimo principus galite paskaityti čia. Jei turite klausimų apie apklausą ir jos įgyvendinimą, juos galite užduoti atsakydami į šį laišką.
 
Tyrimo rezultatų pagrindu parengta studija bus paviešinta asociacijos „Lyderė" tinklapyje 2021 m. rudenį. Studijos siūlymus pristatysime mokslo ir studijų institucijų vadovams, sprendimų priėmėjams mokslo ir studijų politiką formuojančiose institucijose. Esminiai tyrimo rezultatai taip pat bus viešinami žiniasklaidos priemonėse.
 
Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra labai svarbus mums visoms, todėl iš anksto dėkojame už skirtą laiką!