44-asis Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos suvažiavimas

2015-10-09

LVGA prezidentu išrinktas prof. V. Bižokas (J. Jonikienės nuotr.)Spalio 9 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko 44-asis LVGA ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Vyko farmacinių įmonių paroda. Suvažiavimo rėmėjais buvo  UAB „Virbac“, UAB „Ruvera“, UAB „KRKA Lietuva“ ir VšĮ „Terra Publica“. Suvažiavimą pagerbė  svečiai: VMVT direktorius dr. J. Milius, LSMU VA kancleris prof. H. Žilinskas, Latvijos veterinarijos asociacijos prezidentė M. Viduža, VFA prezidentas J. Jablonskas, LSGVGA prezidentas dr. S. Laurusevičius, LSMU VA Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, NMVRVI direktorius dr. G. Pridotkas ir kiti. Prof. A. Matusevičius pristatė naujai išleistą farmakologijos knygos tomą. Suvažiavime dalyvavo 121 delegatas  (iš viso buvo išrinkta 155 delegatai). Pirmininkauti išrinkta LVGA Maisto kontrolės sekcijos valdybos pirmininkė prof. G. Januškevičienė, sekretoriauti –LSMU VA mokslo darbuotoja dr. N. Sutkevičienė. Suvažiavimas išklausė ir patvirtino LVGA prezidento prof. V. Bižoko, Revizijos komisijos pirmininko H. Medvecko ir Etikos komisijos pirmininko V. Plioplio metines ataskaitas. Išklausytos kandidatų į LVGA prezidentus prof. V. Bižoko ir dr. S. Japerto rinkiminės programos.

Vyko du rinkimų turai. Antrajame rinkimų ture LVGA prezidentu ketverių metų laikotarpiui išrinktas prof. V. Bižokas. Viceprezidentu išrinktas P. Tamašauskas. Į Revizijos komisiją išrinkti H. Medveckas, V. Gailius ir V. Kupstas. Į Etikos komisiją išrinkti P. Dailidė, A. Kymantas ir T. Cicėnas. LVGA Valdybos nariais patvirtinti V. Bižokas, P. Tamašauskas, S. Japertas, K. Patašius, G. Januškevičienė, J. Jablonskas ir S. Laurusevičius. Suvažiavime aktualią informaciją pateikė VMVT direktorius dr. J. Milius, Žemės ūkio ministerijos atstovė V. Juralavičiūtė  bei UAB „Innoera“ atstovai.

Suvažiavimo dalyviams koncertavo Renata ir Deividas Norvilai.

 

Jolanta Jonikienė