Spausdinti

2018 metais studijų kainos kompensavimo procedūros vykdymas

2018 metais studijų kainos kompensavimo procedūra buvo vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • LR mokslo ir studijų įstatymo 79 straipsniu ir 80 straipsnio 2 dalimi.
  • 2017 m. gruodžio 21 d. LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-970.
  • 2017 m.  kovo 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 149 patvirtintu už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu.
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamento X skyriaus nuostatomis.

2018 metais pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki 2016 m. gruodžio 31 d., studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 m. rugsėjo 30 d., išskyrus tuos laikotarpius, už kuriuos jie pretendavo į studijų kainos kompensaciją arba ji atitinkamais laikotarpiais buvo paskirta.

1 lentelė. Laikotarpiai, už kuriuos asmenys galėjo pretenduoti susigrąžinti sumokėtą studijų kainą

Asmens, pretenduojančio į studijų kainos kompensaciją, kursas

Laikotarpis, už kurį asmuo galėjo pretenduoti susigrąžinti sumokėtą studijų kainą

2

1

3

1 – 2

4

3

5

3 – 4

6

3 – 4 – 5

Baigę studijas

3 – 4 – 5 – 6

 

  • Buvo sudarytas bendras sąrašas pagal studijų kryptis, neatsižvelgiant į kursą, kuriame asmuo studijuoja ir į laikotarpį, už kurį asmuo pretenduoja susigrąžinti sumokėtą studijų kainą.
  • Pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, priimtieji į Universitetą nuo 2017 m. sausio 1 d., buvo įrašyti į konkursinę eilę atskirai atitinkamose kryptyse.
  • Visi asmenys, kuriems po vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) buvo nustatytas puikus ar tipinis pasiekimų lygmuo, buvo įtraukti į pretendentų studijų kainos kompensavimui gauti sąrašą.
  • Peržiūrėjus 2017/2018 mokslo metų studentų studijų rezultatus, buvo nustatyti visų kursų studentų pasiekimų lygmenys ir vidurkiai.
  • Pagal gautus rezultatus, buvo sudaryta studentų konkursinė eilė, pradedant nuo studento, turintį puikų pasiekimo lygmenį ir aukščiausią vidurkį.
  • Sąrašas pateiktas Valstybiniam studijų fondui. Valstybinis studijų fondas susisieks su pretendentais gauti kompensaciją.

2 lentelė. Bendras skirtų kompensacijos vietų skaičius atitinkamose studijų kryptyse ir pretendentų studijų vidurkiai

Studijų kryptis

Valstybės nefinansuojamas vietas baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta studijų kaina, skaičius

Pretendentų, įtrauktų į sąrašą, didžiausias vidurkis ir pasiekimų lygmuo

Pretendentų, įtrauktų į sąrašą, mažiausias vidurkis ir pasiekimų lygmuo

Iš viso pretendentų

G03 – Burnos priežiūra

1

9,28 Puikus

9,28 Puikus

13

A500 – Burnos priežiūra

1

9,91 Puikus

9,91 Puikus

46

 

I04 – Gyvulininkystė

1

8,33 Tipinis

8,33 Tipinis

1

D700 – Žemės ūkio mokslai

1

8,70 Tipinis

8,70 Tipinis

1

D900 – Žemės ūkis ir veterinarija

1

-

-

30

 

G02 – Odontologija

2

10,00 Puikus

9,64 Puikus

40

 

A400 – Odontologija

11

10,00 Puikus

9,66 Puikus

213

 

G06 – Reabilitacija

2

9,36 Puikus

9,33 Puikus

34

 

B300 Reabilitacija

7

9,80 Puikus

9,57 Puikus

129

G08 – Slauga ir akušerija

2

9,40 Puikus

9,00 Puikus

41

 

B700 – Slauga

7

9,40 Puikus

8,83 Puikus

101

 

H01 – Veterinarija

2

9,58 Puikus

9,08 Puikus

29

D200 – Veterinarinė medicina

19

9,45 Puikus

8,54 Tipinis

216

G04 – Visuomenės sveikata

3

9,28 Puikus

8,84 Tipinis

34

A600 – Visuomenės sveikata

18

9,80 Puikus

9,00 Tipinis

107

 

G01 – Medicina

4

9,75 Puikus

9,30 Puikus

146

 

A300 – Medicina

44

9,75 Puikus

9,11 Puikus

598

 

C400 – Genetika

1

-

-

16

C700 – Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

2

-

-

14

D600 – Maisto studijos

2

7,80 Tipinis

7,75 Tipinis

2

 

S100 – Psichologija

2

9,81 Puikus

9,33 Puikus

33

 

B200 – Farmacija

3

9,66 Puikus

9,33 Puikus

188