Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

  • 2 asistentų (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1369,98 Eur už 1,0 t. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 profesoriaus 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1647,88 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Šeimos medicinos klinikoje;

Odontologijos fakultete:

  • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1708,00 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje;
  • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 2124,00 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje;

Slaugos fakultete:

  • 2 profesorių (2 × 0,5 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1885,00 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reabilitacijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


Gyvūnų mokslų fakultete:

  • 1 asistento (1,00 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1416,00 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 lektoriaus (1,00 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute;
  • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai, atlyginimas 1824,87 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gyvūnų auginimo technologijų institute;

Veterinarijos fakultete:

  • 2 profesorių (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1975,32 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Veterinarinės patobiologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: šeimos gydytojo- asistento ir profesoriaus pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo vaikų odontologo – profesoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje, gydytojo odontologo ortopedo – profesoriaus pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje. 2. Turėti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją, studijų programos „Ergoterapija“ studijų dalykų dėstymo studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, gebėti vadovauti Ergoterapijos studentų praktinei bei mokslinei veiklai – profesoriaus pareigoms (0,5 et.) eiti, turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, studijų programos „Kineziterapija“ studijų dalykų dėstymo studentams, gydytojams rezidentams patirties, gebėti organizuoti ir vadovauti Kineziterapijos studentų klinikinei praktikai, mokslinei veiklai – profesoriaus pareigoms (0,5 et.) eiti Reabilitacijos klinikoje. 3. Turėti ląstelės biologijos, parazitologijos ir genetikos mokslų kurso dėstymo patirties – asistento pareigoms eiti, turėti ląstelės biologijos, parazitologijos ir genetikos mokslų kurso dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirties, vadovavimo bakalaurų baigiamiesiems darbams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute. 4. Žirgininkystės specializacija, turėti gyvūnų fiziologijos bei mėsos kokybės tyrimų patirties, studijų dalykų „Paukštininkystė“, „Gyvūnų auginimas ir jų produkcija“, „Gyvūnų, naudojamų reabilitacijai ir rekreacijai, auginimas“ dėstymo patirties – profesoriaus pareigoms eiti Gyvūnų auginimo technologijų institute. 5. Turėti ne mažiau kaip 5 metų studijų dalyko „Bendroji ir specialioji veterinarinė patologija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams patirties – profesoriaus pareigoms eiti (1,0 et.), turėti ne mažiau kaip 5 metų studijų dalyko „Veterinarinė parazitologija ir žemės ūkio gyvūnų parazitinės ligos“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams patirties – profesoriaus pareigoms eiti (1,0 et.) Veterinarinės patobiologijos katedroje. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. lapkričio 3 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 65415.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

  • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1369,98 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje;

Kardiologijos institute:

  • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Mokėti kultivuoti linijines vėžines ir pirmines PBMC  ląsteles, planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje. 2. Mokėti atlikti trombocitų agregacijos, tikro laiko PGR tyrimus, turėti chromatografinio tyrimo skysčių chromatografijos masių spektrometrijos metodu mėginių paruošimo patirties  –  mokslo darbuotojo pareigoms eiti  Molekulinės kardiologijos laboratorijoje

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. spalio 25 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

Rektorius   

Prof. Rimantas Benetis SUSIJĘ REGLAMENTAI: