Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

  • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1369,98 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje.

Medicinos fakultete:

  • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1517,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ortopedijos traumatologijos klinikoje;
  • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1947,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 3 lektorių (3 × 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1503,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Psichiatrijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

  • 2 docentų (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1486,80 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

  • 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 lektoriaus (1,00 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje;
  • 2 docentų (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Bioetikos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti efektyviosios skysčių chromatografijos metodologijų taikymo bioaktyviųjų medžiagų tyrimuose patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo psichiatro – docento ir lektoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti, gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro – lektoriaus (0,5 et. ir 0,5 et.) pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje. 3. Turėti burnos higienisto licenciją – docento pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje. 4. Turėti dalykų „Burnos higienisto profesinė sveikata“, „Darbuotojų sauga ir sveikata“, ,,Ergonomikos pagrindai“, „Žmogaus veikla ir aplinka“, „Profesinės sveikatos priežiūra“, „Profesinė sveikata“ dėstymo studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, darbo nuotoliniu būdu ir su Visuomenės sveikatos papildomųjų studijų studentais patirties – docento pareigoms eiti, dalykų „Aplinkos ir darbo medicina“, „Baltijos jūros aplinka ir sveikata“, „Asmens higiena, kosmetika ir sveikata“, „Fizinė aplinka ir sveikata“, „Ekologija“, „Darbuotojų sauga ir sveikata“, „Sveikatos ekologija“ dėstymo studentams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 5. Turėti dalykų „Bioetika“, „Medicinos etika“, „Medicinos filosofija“ dėstymo, darbo mokslo projektuose patirties – docento (1,0 et.), dalykų „Bioetika“, „Medicinos etika“, „Odontologo profesinė etika“, „Veterinarijos profesinė etika“ dėstymo, darbo mokslo projektuose patirties – docento (1,0 et.) pareigoms eiti Bioetikos katedroje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. rugsėjo 13 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.Rektorius   

Prof. Rimantas Benetis SUSIJĘ REGLAMENTAI: