Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

 • 2 asistentų (1 x 1,0 et., 1 x 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gastroenterologijos  klinikoje.
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kardiologijos  klinikoje.
 • 2 asistentų (1 x 0,25 et. ir 1 x 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Odos ir venerinių ligų klinikoje.
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Bioinformatikos laboratorijoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reabilitacijos klinikoje.

Neuromokslų institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas  1540,31  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biochemijos laboratorijoje.
 • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas  1616,33  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Elgesio medicinos laboratorijoje (Kaune).
 • 2 mokslo darbuotojų (2 x 1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas  1616,33  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas  1540,31  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  ir 2 mokslo darbuotojų (2x1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas  1616,33  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje.
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas  1540,31  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas  1616,33  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.
 • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas  1616,33  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką  https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti  farmacijos arba chemijos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, mokslinio darbo patirties biologiškai aktyvių junginių išskyrimo iš augalinės žaliavos ir jų biologinio aktyvumo vertinimo, ląstelių energetinio metabolizmo, molekulinės biologijos ligų detekcijai tyrimuose – asistento pareigoms eiti Vaistų chemijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo kardiologo – lektoriaus pareigoms eiti  Kardiologijos  klinikoje, gydytojo dermatovenerologo – asistento pareigoms eiti Odos ir venerinių ligų klinikoje. 3. Išmanyti pagrindinius genetikos, molekulinės ir ląstelės biologijos tyrimų metodus, turėti bioinformatinęs sekoskaitos duomenų analizės pagrindus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Bioinformatikos laboratorijoje. 4. Turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, gebėti vadovauti studentų mokslinei veiklai, turėti studijų programos „Kineziterapija“ studijų dalykų dėstymo studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, patirties vesti kvalifikacinius kursus kineziterapijos specialistams – lektoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 5. Žinoti mitochondrijų gyvybingumo tyrimo metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms Biochemijos laboratorijoje; gebėti taikyti priklausomybių genetikos tyrimų metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje (Kaune); gebėti vertinti savižudiško elgesio rizikas - mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti,  atmosferos įtaką žmonių sveikatai -  mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje); žinoti nekoduojančių RNR modifikacijų tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, gebėti taikyti genetinius galvos smegenų navikų tyrimo metodus – mokslo darbuotojo  pareigoms eiti Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje; žinoti miRNR raiškos sąsajas su Parkinsono ligas – jaunesniojo mokslo darbuotojo  pareigoms eiti, gebėti vertinti RNR modifikacijų įtaką neuroninių kamieninių ląstelių diferenciacijai – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje,  gebėti taikyti neurotoksinio poveikio smegenų ląstelėms tyrimo metodus - mokslo darbuotojo pareigoms eiti Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijoje.                    

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. vasario 21 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

 Prof. Rimantas Benetis

Rektorius

 


 SUSIJĘ REGLAMENTAI: