Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 2 docentų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1500,00 – 1950,00  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Patologinės anatomijos klinikoje.
 • 2 docentų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1526,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaikų ligų klinikoje.

Kardiologijos institute:

 •  1 mokslo darbuotojo (mokslo kryptis –biofizika, atlyginimas 1429,12  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės kardiologijos laboratorijos Mokslininkų grupėje.

Veterinarijos akademijoje:


Gyvūnų mokslų fakultete:

 • 2 lektorių (0,25 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai, atlyginimas 1429,12  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai, atlyginimas 1429,12  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Veterinarijos fakultete:

 • 3 lektorių (1,0 et.,0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1429,12  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 3 jaunesniųjų mokslo darbuotojų  (0,5 et. ir 2 x 0,25 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 952,16  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti  galiojančią gydytojo patologo medicinos praktikos licenciją ir dalyko „Patologinė anatomija“ dėstymo tutoriniuose užsiėmimuose, laboratoriniuose darbuose patirties ir patirties baigiamųjų magistrinių darbų rengime – docento pareigoms Patologinės anatomijos klinikoje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją – vaikų ligų gydytojo ir vaikų pulmonologo (0,5 et.) ir vaikų ligų gydytojo ir vaikų gastroenterologo (0,5 et.)   docento pareigoms eiti  Vaikų ligų   klinikoje. 3. Turėti patirties kurti širdies audinio ir plyšinių jungčių elektrinių savybių modelius, programavimo C, C++, Python, MATLAB, JavaScript kalbomis patirtis – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės kardiologijos laboratorijos Mokslininkų grupėje. 4. Turėti dalykų „Bitininkystė“, „Gyvūnų auginimas ir jų produkcija“ dėstymo patirties – lektoriaus  (0,5 et.), dalykų „Šiuolaikiniai maisto ir pašarų žaliavų analizės metodai‘, „Gyvūnų biotechnologija“ dėstymo patirties - lektoriaus (0,25 et.) pareigoms eiti, turėti patirties dujų chromatografijos, masių spektrometrijos bei mėsos kokybės tyrimų srityje – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Gyvūnų auginimo technologijų institute. 5. Turėti dalyko „Mikrobiologija“ dėstymo ir darbų vedimo patirties – lektoriaus pareigoms eiti, turėti patirties virusologijos srityje – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti  Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. gruodžio 21 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2112,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anesteziologijos klinikoje;
 • 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1760,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Infekcinių ligų klinikoje;
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1584,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kardiologijos klinikoje;
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1452,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vidaus ligų klinikoje;
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1760,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje;

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 2 lektorių ( 0,75 et., ir 1,0 et., mokslo kryptis – psichologija, atlyginimas 1430,00  – 1620,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos psichologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo medicinos praktikos licenciją, dalyko „Anesteziologija ir skausmo gydymas“ studijų programos „Medicina“ ir dalyko „Skausmo malšinimas vaikams“ išplėstinės slaugos praktikos 2 kurso studentams dėstymo patirties – profesoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo infektologo – lektoriaus pareigoms eiti Infekcinių ligų klinikoje; gydytojo kardiologo – docento pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; vidaus ligų gydytojo arba vidaus ligų profilio gydytojo – docento pareigoms eiti Vidaus ligų klinikoje; gydytojo kraujagyslių chirurgo – docento pareigoms eiti Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje. 3. Turėti dalykų „Elgsena, stresas ir sveikata“, „Reabilitacijos psichologija“, „Sveikatos psichologija ir komandinis darbas“ dėstymo universitetinių studijų programų studentams patirties, ne mažesnę kaip vieni metai medicinos psichologo praktinio darbo reabilitacijos srityje patirtį, motyvacinio pokalbio metodikos išmanymas ir dėstymo patirtis – lektoriaus pareigoms (0,75 et.) eiti, turėti dalykų „Psichologijos mokslas ir praktika“, „Psichologijos mokslinio tyrimo metodai“, „Kokybinių duomenų analizė“, „Duomenų analizės metodai psichologiniuose tyrimuose“, „Grupių psichologija“, „Interprofesinis bendravimas“, „Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje“ dėstymo universitetinių studijų programų studentams patirties – lektoriaus pareigoms (1,0 et.) eiti Sveikatos psichologijos katedroje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. gruodžio 14 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

 • 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 952,16 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1429,12–1760,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Fiziologijos ir farmakologijos institute;
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1429,12 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gastroenterologijos klinikoje;
 • 1 asistento (0,4 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 953,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Nefrologijos klinikoje;
 • 2 profesorių (2 × 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1848,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Neurologijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

 • 2 lektorių (2 × 0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1429,12 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Veterinarinės patobiologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį, pedagoginio darbo dėstyti studentams dalykus „Farmacinė chemija“ ir „Vaistų chemija“ lietuvių ir anglų kalbomis patirties, mokslinio darbo patirties taikyti analitinius metodus cheminei struktūrai nustatyti– asistento pareigoms eiti Vaistų chemijos katedroje. 2. Turėti patirties dėstyti dalyką „Patologinė fiziologija“ lietuvių ir anglų kalbomis, darbo probleminio mokymo sistemoje ir mokslinio darbo srityje patirties – docento pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute. 3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo – docento pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje; klinikinės toksikologijos gydytojo – asistento pareigoms eiti Nefrologijos klinikoje; gydytojo neurologo – profesoriaus pareigoms eiti Neurologijos klinikoje. 4. Turėti dalykų „Veterinarinė mikrobiologija“ ir „Bendroji patologija“ Veterinarijos fakulteto studentams dėstymo patirties – lektoriaus pareigoms eiti Veterinarinės patobiologijos katedroje.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. lapkričio 30 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


 SUSIJĘ REGLAMENTAI: