Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje;
 • 1 docento (0,65 et., mokslo krytis – farmacija, nuo 1299,23 Eur iki 1454,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas nuo 1299,23 Eur iki 1332,10 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Farmakognozijos katedroje;
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1730,00–1808,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 lektorių (1,0 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1368,43–1401,30 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų chemijos katedroje;
 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1350,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Klinikinės farmacijos katedroje;
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1474,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje;
 • 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 865,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje.

Medicinos fakultete:

 • 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – biochemija, atlyginimas 865,00–1055,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biochemijos katedroje;
 • 2 docentų (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1299,23–1436,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje;
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1299,23–1346,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Imunologijos ir alergologijos klinikoje;
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1730,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Intensyviosios terapijos klinikoje;
 • 2 docentų (0,75 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2076,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Laboratorinės medicinos klinikoje;
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1299,23–1470,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Pulmonologijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,375 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1332,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reabilitacijos klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti dalyko „Organinė chemija“ dėstymo studijų programos „Farmacija“ studentams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje. 2. Turėti dalykų „Farmakognozija“ ir „Mityba ir maisto papildai“ dėstymo studijų programos „Farmacija“ studentams patirties – docento pareigoms eiti; turėti dalyko „Farmacinė botanika“ dėstymo studijų programos „Farmacija“ studentams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Farmakognozijos katedroje. 3. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų dėstymo studentams lietuvių ir anglų kalbomis, vadovavimo mokslo projektams ir ekspertinio darbo patirties, turėti mokslinio darbo patirties vykdant ląstelių žūties ir potencialių vaistinių preparatų paieškos ir veikimo mechanizmų ligų atvejais tyrimus, gebėti vadovauti studentų ir doktorantų mokslinei veiklai – profesoriaus pareigoms eiti; turėti dėstymo studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, vadovavimo studentų mokslinei veiklai ir mokslinio darbo patirties – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti dėstymo studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, vadovauti studentų mokslinei veiklai patirties, mokslinio darbo ir vadovavimo projektams patirties vykdant farmakogenominius ir vaistų metabolizmo tyrimus, turėti ekspertinio darbo patirties – lektoriaus (0,25 et.) pareigoms eiti Vaistų chemijos katedroje. 4. Turėti dalyko „Klinikinė farmacija“ dėstymo studijų programos „Farmacija“ studentams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Klinikinės farmacijos katedroje. 5. Turėti mokslinio darbo su ląstelių kultūromis patirties, išmanyti ląstelių energinio metabolizmo analizės, imuninio ląstelių žymėjimo metodus, turėti tyrimo mikroskopu, baltymų raiškos vertinimo įgūdžių – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje. 6. Turėti mokslinio darbo farmacinių tyrimų taikant masių spektrometriją srityje patirties – mokslo darbuotojo pareigoms eiti; turėti mokslinio darbo analitinės skysčių chromatografijos srityje patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti; turėti mokslinio darbo pusiaupreparatyvinės chromatografijos skirstymo technologijų srityje patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijoje. 7. Gebėti vesti dalyko „Biochemija“ pratybas Medicinos, Biochemijos ir Genetikos studijų krypčių studentams lietuvių ir anglų kalbomis, gebėti taikyti šiuolaikinius biocheminės analizės metodus moksliniuose tyrimuose – asistento pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 8. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo otorinolaringologo – docento pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje; gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo – lektoriaus pareigoms eiti Imunologijos ir alergologijos klinikoje; gydytojo anesteziologo reanimatologo – docento pareigoms eiti Intensyviosios terapijos klinikoje; gydytojo pulmonologo – lektoriaus pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje. 9. Turėti galiojančią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo medicinos praktikos licenciją, gebėti vadovauti įvairių sričių studentų mokslinei veiklai reabilitacijos tema, turėti darbo patirties dėstyti Slaugos ir Medicinos fakultetų studentams (Atraminio – judamojo aparato ligų, intensyviosios ir urgentinės medicinos modulis) – lektoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. gruodžio 16 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

  

 

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: