Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • Vedėjo Biochemijos katedroje

(už vadovavimą katedrai mokamas priedas pagal LSMU Darbo užmokesčio sistemos 24.1.1. p.).

Pretendentai į katedros vedėjo pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. balandžio 6 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anatomijos institute;
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1760,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Onkologijos ir hematologijos klinikoje;
 • 2 docentų (0,75 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Chirurgijos klinikoje;
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1848,00–2112,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kardiologijos klinikoje;
 • 2 lektorių (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1300,00–1950,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Patologinės anatomijos klinikoje;
 • 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 968,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Radiologijos klinikoje;
 • 2 profesorių (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1584,00–1826,88 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vidaus ligų klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 3 lektorių (2 × 0,75 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – psichologija, atlyginimas 1322,00–1498,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos psichologijos katedroje;
 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,35 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1603,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 vyresniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1496,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1408,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų institute.

Neuromokslų institute:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1515,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

 • 2 docentų (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1321,76–2552,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 lektorių (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1321,76–1936,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 880,00–1408,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Maisto saugos ir kokybės katedroje;
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1760,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 lektorių (2 × 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 asistentų (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 880,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti patirties dėstyti dalyką „Žmogaus anatomija“ visų fakultetų studentams – lektoriaus pareigoms eiti Anatomijos institute 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo onkologo chemoterapeuto – docento pareigoms eiti Onkologijos ir hematologijos klinikoje; abdominalinės chirurgijos gydytojo – docento pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje; gydytojo kardiologo – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; gydytojo radiologo – asistento pareigoms eiti Radiologijos klinikoje; vidaus ligų gydytojo arba vidaus ligų profilio gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Vidaus ligų klinikoje. 3. Turėti dalyvavimo nacionalinių mokslinių tyrimų ir prevencinių projektų įgyvendinimo patirties ir: dalykų „Onkopsichologija“, „Klinikinė psichologija“ ir „Profesinė praktika“ dėstymo studijų programos „Psichologija“ studentams patirties, praktinės darbo su onkologine liga sergančiais pacientais ir jų artimaisiais patirties – lektoriaus (0,75 et.) pareigoms eiti; dalykų „Bendroji psichologija“, „Ugdymo psichologija“ dėstymo universitetinių studijų programų studentams patirties, pradinių klasių mokinių adaptacijos mokykloje mokslinių tyrimų vykdymo patirties – lektoriaus (0,75 et.) pareigoms eiti; turėti dalykų „Traumų ir krizių psichologija“, „Sveikatos psichologija“ ir „Psichikos sveikata“ dėstymo universitetinių studijų programų studentams ir studentų praktikos koordinavimo patirties, dėstymo užsienio studentams patirties (ne žemesnis nei C1 anglų kalbos mokėjimo lygis) – lektoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje. 4. Turėti moksleivių gyvensenos ir sveikatos stebėsenos tarptautinių tyrimų koordinavimo patirties – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti; turėti vaikų augimo stebėsenos tarptautinių projektų vykdymo ir koordinavimo patirties – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.) pareigoms eiti; turėti ekonominio vertinimo, alkoholio ir tabako sričių mokslinių tyrimų koordinavimo ir vykdymo darbo patirties – vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti gyvensenos tyrimų, jų analizės ir vertinimo mokslinio darbo patirties – mokslo darbuotojo (0,25 et.) pareigoms eiti Sveikatos tyrimų institute. 5. Formuoti molekulinės neuroonkologijos mokslo kryptį, išmanyti naujausius neuroonkologijos diagnostikos ir gydymo metodus – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje. 6. Turėti dalykų „Mikrobiologija“ ir „Maisto konservavimas ir pakavimas“ dėstymo lietuvių kalba patirties bei mokslinio darbo mikroorganizmų genotipavimo srityje patirties – docento (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti dalykų „Maisto higiena“ ir „Taikomieji tyrimai maisto moksle“ dėstymo lietuvių kalba patirties bei mokslinio darbo tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose patirties – docento (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti dalykų „Veterinarinė higiena ir gyvūnų gerovė“ ir „Geriamo vandens sauga ir kokybė“ dėstymo lietuvių kalba bei mokslinio darbo patirties – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti dalyko „Veterinarinė higiena ir gyvūnų gerovė“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirties bei tarptautinės veiklos gyvūnų gerovės srityje patirties – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti mikrobiologijos laboratorinių darbų organizavimo bei mikrobiologo akredituotoje laboratorijoje darbo patirties – asistento (1,0 et.) pareigoms eiti Maisto saugos ir kokybės katedroje. 7. Turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją ir: dalykų „Veterinarinė farmakologija ir farmacija“, „Veterinarinė toksikologija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties – profesoriaus pareigoms eiti; dalykų „Veterinarinė chirurgija“, „Veterinarinė anestezija ir anesteziologija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties bei patirties dirbti praktinį klinikinį veterinarijos gydytojo darbą su smulkiaisiais gyvūnais – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; dalyko „Veterinarinė propedeutika“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis bei praktinių užduočių su veterinariniais smulkiųjų gyvūnų muliažais, simuliacijomis darbo patirties – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; dalykų „Smulkiųjų gyvūnų chirurgija“, „Veterinarinė anestezija ir anesteziologija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams patirties, turėti įgūdžių neurologijoje – asistento (0, 5 et.) pareigoms eiti; dalykų „Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams patirties, turėti ultragarsinių tyrimų atlikimo įgūdžių – asistento (1,0 et.) pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. balandžio 14 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: