Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

  • 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 957,57 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

  • 1 profesoriaus (1,0 et. mokslo kryptis – edukologija (gretutinė – filologija), atlyginimas 1647,87 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kalbų ir edukacijos katedroje;
  • 1 profesoriaus (0,75et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1769,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Chirurgijos klinikoje;
  • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Endokrinologijos klinikoje;
  • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1593,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Intensyviosios terapijos klinikoje;
  • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1930,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Urologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

  • 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 973,50 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

  • 1 profesoriaus (1,0 et. mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1647,87 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Aplinkos ir darbo medicinos  katedroje;
  • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Bioetikos katedroje.

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

  • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1939,92 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir  1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

       Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Gebėti dėstyti dalykus „Socialinė farmacija“, „Farmacijos rūpyba“ lietuvių ir anglų kalbomis – asistento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje. 2. Turėti dalykų „Studijų įvadas“ ir „Profesinė prancūzų kalba“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis visų studijų krypčių studentams patirties – profesoriaus pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos katedroje. 3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: abdominalinės chirurgijos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje; gydytojo endokrinologo – lektoriaus pareigoms eiti Endokrinologijos klinikoje; gydytojo anesteziologo reanimatologo – docento pareigoms eiti Intensyviosios terapijos klinikoje; gydytojo urologo – profesoriaus pareigoms eiti Urologijos klinikoje. 4. Turėti darbo patirties dėstyti dalyką „Sveika mityba“ ir probleminį mokymą Medicinos fakulteto studentams, dalykų „Asmens higiena, kosmetika ir sveikata“, „Įvadas į mitybos mokslą“, „Rizikos grupių mityba ir sveikata“, „Mityba ir sveikata“, „Ekotrofologija“ dėstymo įvairių studijų krypčių studentams patirties – profesoriaus pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos  katedroje. 5. Turėti dalykų „Socialinis darbas su bendruomene“, „Organizacijų kultūra“, „Žmonių santykiai“, „Profesinė etika ir komunikacija“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis Veterinarijos ir Odontologijos fakultetų studentams patirties, darbo mokslo projektuose patirties – docento pareigoms eiti Bioetikos katedroje. 6. Turėti ne mažiau kaip penkerių metų dalyko „Veterinarinė imunologija“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirties bei vadovavimo mokslo projektams patirties – profesoriaus pareigoms eiti; turėti ne mažiau kaip dvejų metų dalyko „Anatomija“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis Veterinarijos fakulteto studentams patirties, vadovauti studijų programos „Veterinarinė medicina“ lietuvių ir užsienio studentų magistrų baigiamiesiems darbams, vykdyti gyvūnų osteologijos srities tyrimus – lektoriaus pareigoms eiti Anatomijos ir fiziologijos katedroje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. kovo 8 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


 SUSIJĘ REGLAMENTAI: