Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas,  skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


Medicinos  fakultete:

  • Vadovo Genetikos ir molekulinės medicinos klinikoje (už vadovavimą klinikai mokamas priedas, pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 24.1.1. p.).

Išrinktas klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 19 d.

  • Vadovo Skubiosios medicinos klinikoje (už vadovavimą klinikai mokamas priedas, pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 24.1.1. p.);

Išrinktas klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 19 d.

  • Vadovo Endokrinologijos  klinikoje (už vadovavimą klinikai mokamas priedas, pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 24.1.1. p.).

Išrinktas klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 24 d.

  • Vadovo Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje (už vadovavimą klinikai mokamas priedas, pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 24.1.1. p.).

Išrinktas  klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 24 d.

  • Vedėjo Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje  (už vadovavimą katedrai mokamas priedas, pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 24.1.1. p.).

Išrinktas katedros vedėjas pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 24 d.

Visuomenės sveikatos fakultete:

  • Vedėjo  Aplinkos ir darbo medicinos katedroje  (už vadovavimą katedrai mokamas priedas, pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 24.1.1. p.).

Išrinktas katedros vedėjas pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 24 d.

Pretendentai į klinikos vadovų ar katedros vedėjų pareigas  turi atitikti reikalavimus pagal  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. birželio 22 d. Personalo tarnybai, (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A.Mickevičiaus g.7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias  pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


  • Direktoriaus Endokrinologijos institute,

darbo užmokestis 2112–3080 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

  • Direktoriaus Kardiologijos institute,

darbo užmokestis 2112–3080 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

Išrinkti institutų direktoriai pareigas turi pradėti eiti nuo 2020 m. gruodžio 24 d.

Pretendentai į instituto direktoriaus pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Instituto veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. birželio 22 d. Personalo tarnybai,(I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos  fakultete:

              1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija,   atlyginimas   2552,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijoje;

             1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija, atlyginimas 968,00  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kalbų ir edukacijos katedroje;

               1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas  1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anatomijos institute;

   1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas   1496,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Neurologijos klinikoje;

              1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas  1730,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Urologijos klinikoje;

Odontologijos fakultete:

              2 docentų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas  1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas  1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje;


Veterinarijos akademijoje:


Gyvūnų mokslų fakultete:

             1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biofizika, atlyginimas 1052,48 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Regos neurofiziologijos laboratorijoje.

           Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką  www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

               Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti virškinamojo trakto onkologinių  ligų molekulinės genetikos tyrimų patirties, dalyvauti viso genomo genetinių asociacijų tyrimuose, gebėti atlikti genetinių tyrimų statistinę duomenų analizę -  vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijoje. 2. Turėti patirties angliškai dėstyti lietuvių (kaip užsienio) kalbą, išmanyti slaugos, reabilitacijos ir veterinarijos specialiąją leksiką - asistento pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos katedroje. 3. Turėti dalyko „Žmogaus anatomija" dėstymo anglų kalba Medicinos ir Odontologijos fakultetų studentams patirties - docento pareigoms eiti Anatomijos institute.  4. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo neurologo – docento pareigoms eiti Neurologijos klinikoje; gydytojo urologo – docento pareigoms eiti Urologijos klinikoje; gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo – docento pareigoms (1,0 et.), gydytojo burnos chirurgo - docento pareigoms (1,0 et.) ir lektorių pareigoms  eiti Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. 5. Turėti patirties planuoti ir atlikti regos neurofiziologijos ir psichofizikos eksperimentus, gebėti komunikuoti  bei rašyti mokslo straipsnius lietuvių ir anglų kalbomis – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti  Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Regos neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. birželio 22 d. Personalo tarnybai, (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

 SUSIJĘ REGLAMENTAI: