Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas penkerių metų kadencijai:


 • Dekano Tarptautinių ryšių ir studijų centre

Darbo užmokestis 2715 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

Išrinktas Tarptautinių ryšių ir studijų centro  dekanas pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. kovo 24 d.

Pretendentai į fakulteto dekano pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.                                                                                                                                             

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Tarptautinių ryšių ir studijų centro veiklos plano projektą.

6.  Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 16  d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas penkerių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos  fakultete:

 • Vadovo Farmacinių technologijų institute (už vadovavimą institutui mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos p. 24.1.1.).

Išrinktas instituto vadovas  pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. kovo 24 d.

 • Vedėjo  Analizinės ir toksikologinės  chemijos katedroje (už vadovavimą katedrai mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos p. 24.1.1.).

Išrinktas katedros vedėjas  pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. balandžio 5 d.

Medicinos fakultete:

 • Vadovo Gastroenterologijos klinikoje (už vadovavimą klinikai mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos p. 24.1.1.).

            Išrinktas klinikos vadovas  pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. balandžio 5 d.

Pretendentai į  katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo  pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 16 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1936,70 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Biochemijos katedroje.
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)    Anesteziologijos klinikoje.
 • 1 profesoriaus  (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Kardiologijos klinikoje.
 • 1 profesoriaus  (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Ortopedijos traumatologijos  klinikoje.
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1692,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Vaikų ligų klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 lektoriaus  (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Profilaktinės medicinos katedroje.

Kardiologijos institute:

 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo  (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika, atlyginimas 1547,55 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ląstelių kultūrų laboratorijoje.
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Populiacinių tyrimų laboratorijoje.

Neuromokslų institute:

 • 1 mokslo  darbuotojo  (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti studijų dalyko „Biochemija“ dėstymo medicinos ir sveikatos mokslų srities studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, mokslinio darbo patirties – profesoriaus  pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 2. Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo – reanimatologo medicinos praktikos licenciją  ir patirties dėstyti studijų dalyką „Anesteziologija ir reanimatologija“ studijų programos „ Odontologija“ studentams, skaityti paskaitas ISP studijų programos studentams, vesti seminarus anesteziologijos – reanimatologijos rezidentūros rezidentams – profesoriaus pareigoms eiti  Anesteziologijos klinikoje. 3.  Turėti galiojančią gydytojo kardiologo  medicinos praktikos licenciją -  profesoriaus pareigoms eiti  Kardiologijos klinikoje.  4.  Turėti  galiojančią vaikų kardiologo ir vaikų  reumatologo medicinos praktikos licenciją -  lektoriaus pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje. 5. Turėti biomedicininių mokslinių  kiekybinių ir kokybinių tyrimų, mokslinio darbo rengimo dalykų dėstymo patirties – lektoriaus pareigoms eiti Profilaktinės medicinos katedroje.  5. Mokėti ląstelių kultūrinimo ir transfekcijos, ląstelės membranos jonų srovių ir tarpląstelinio ryšio tyrimų vienos ir dviejų ląstelių fiksuotos įtampos metodu (dual whole-cell patch-clamp), fluorescencinės mikroskopijos tyrimų metodus  – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Ląstelių kultūrų laboratorijoje. 6.  Turėti darbo vykdant širdies ir kraujagyslių ligų ir jų rizikos veiksnių epidemiologinius tyrimus vaikų ir paauglių populiacijoje patirties – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 7. Gebėti dirbti su ląstelių kultūromis, modifikuoti plazmides, turėti gilias sekoskaitos atlikimo ir analizės žinias – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 16 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

 

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų  pareigas:


Medicinos akademijoje: 


Medicinos fakultete:

 • 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina,  atlyginimas 1540,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1629,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 lektoriaus  (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

Neuromokslų institute:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biochemijos laboratorijoje.
 • 1  jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių),  2 mokslo darbuotojų  (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)    ir
 •  1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)    Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

 • 1  profesoriaus  (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 2172,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 3 lektorių  (0,75 et., 1,0 et., 0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1629,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 4 asistentų  (2 x 0,5 et.,  2 x 0,75 et.,   mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Stambiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti  galiojančią gydytojo odontologo ortopedo medicinos praktikos licenciją -  lektoriaus pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.  2. Turi žinoti mitochondrijų gyvybingumo tyrimo metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biochemijos laboratorijoje; gebėti vertinti išemine širdies liga sergančiųjų griaučių ir raumenų sistemos funkcijas – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, gebėti vertinti kardiovaskulinį atsaką socialinio streso metu - mokslo darbuotojo 1,0 et. krūviu pareigoms eiti, gebėti vertinti sergančiųjų išemine širdies liga psichologines sąsajas su obstrukcine miego apnėja – mokslo darbuotojo 0,5 et. krūviu pareigoms eiti, vystyti išemine širdies, streso bei priklausomybių ligomis sergančiųjų kognityvinių ir klinikinių funkcijų mokslinius tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti  Elgesio medicinos laboratorijoje.  3. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo su stambiaisiais gyvūnais patirtį  ir:  turėti  galvijų bandos valdymo sistemų analizavimo įgūdžius, žinoti šių sistemų duomenų pritaikymo galimybes studijų procese – profesoriaus pareigoms eiti, turėti darbo su stambiųjų gyvūnų simuliantais bei  ne mažesnę kaip penkerių metų  studijų dalyko „Stambiųjų gyvūnų propedeutika“ dėstymo patirtį – lektoriaus 0,75 et. krūviu pareigoms eiti, turėti  ne mažesnę kaip trejų metų  studijų dalyko „Stambiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo patirtį – lektoriaus 1,0 et. ir   0,5 et. krūviu pareigoms eiti, turėti ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo su smulkiaisiais atrajotojais patirtį  ir studijų dalyko „Stambiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo patirtį – asistento   0,5 et. krūviu pareigoms eiti,  turėti ne mažesnę kaip trejų metų  darbo su arkliais patirtį -  asistento   0,75 et. krūviu pareigoms eiti.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 9 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 • Dekano Medicinos  fakultete

Darbo   užmokestis 2172 - 2715 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

Išrinktas fakulteto dekanas pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. sausio 26 d.

Pretendentai į fakulteto dekano pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.                                                                                                                                             

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Fakulteto veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. lapkričio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

 • 1 lektoriaus  (0,75 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Klinikinės farmacijos katedroje.
 • 1 docento  (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1735,79 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 3 docentų  (2 x 0,25 et., 1 x 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anesteziologijos klinikoje.
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Gastroenterologijos klinikoje.
 • 1 lektoriaus  (0,75 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reumatologijos klinikoje.
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1713,21 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Šeimos medicinos klinikoje.
 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1864,30 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vidaus ligų klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1606,42 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir  1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1912,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir burnos ligų klinikoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Membranų biofizikos laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

 • 1 profesoriaus  (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 2190,10  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Veterinarinės patobiologijos katedroje.
 • 1  jaunesniojo mokslo darbuotojo   (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas  1540,31,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos ir patologijos centre.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti farmacijos krypties mokslų daktaro laipsnį, studijų dalyko „Farmacinė biotechnologija“ dėstymo studijų programos „Farmacija“ studentams patirties – lektoriaus pareigoms eiti  Klinikinės farmacijos katedroje. 2. Turėti mokslinio darbo ir vadovavimo projektams vykdant farmakogenominius ir vaistų metabolizmo tyrimus patirties, paskaitų  farmakogenomikos tema skaitymo  patirties, ekspertinio darbo patirties – docento pareigoms eiti Vaistų chemijos katedroje. 3. Turėti  studijų dalyko „Anesteziologija ir skausmo gydymas“ dėstymo studijų programos „Medicina“ studentams, seminarų vedimo anesteziologijos – reanimatologijos rezidentūros rezidentams patirties, paskaitų skaitymo, seminarų ir praktikos darbų vedimo  slaugos bakalauro ir magistro studijų studentams patirties,  galiojančią gydytojo anesteziologo - reanimatologo medicinos praktikos licenciją – docentų pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje. 4. Turėti  galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo -  lektoriaus pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje, gydytojo reumatologo – lektoriaus pareigoms eiti Reumatologijos  klinikoje, šeimos gydytojo – docento pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje, vidaus ligų gydytojo – docento pareigoms eiti Vidaus ligų klinikoje. 5. Turėti  galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo  - periodontologo  - asistento pareigoms eiti, gydytojo endodontologo – docento pareigoms eiti  Dantų ir burnos ligų klinikoje. 6. Turėti patirties izoliuojant vienetines širdies ląsteles, patirties taikant ELISA, imunofluorescencinį ir imunohistamininį metodus, patirties registruoti veikimo potencialus širdyje elektriniu ir optiniu būdu, gebėti vertinti TRPM6 ir TRPM7 baltymų sąsajas širdyje ir dirbti su ImageJ, LabChart ir Origin programomis - mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Membranų biofizikos laboratorijoje.  7. Turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį dėstyti studijų dalyką „Veterinarinė epidemiologija“ Veterinarijos fakulteto studentams – profesoriaus pareigoms eiti Veterinarinės patobiologijos katedroje. 8. Turėti mokslinio darbo planavimo ir atrajotojų didžiojo prieskrandžio fermentacinių procesų tyrimo  in vitro ir mikrobiomo tyrimo metodikomis patirties, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Virškinimo fiziologijos ir patologijos centre.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. lapkričio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • Vedėjo Ekstremaliosios medicinos katedroje (už vadovavimą katedrai mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos p. 24.1.1.).

Išrinktas katedros vedėjas  pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. sausio 19 d.

Pretendentai į  katedros vedėjo  pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. lapkričio 18 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Farmacijos fakultete:

 • 2 lektorių (0,25 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Biochemijos katedroje.
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)    Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje.
 • 1 asistento  (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1721,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Odos ir venerinių ligų klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1853,44  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – informatika, atlyginimas 2172,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir  2 lektorių (1 x 0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, ir 1 x 1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1620,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos psichologijos katedroje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti  dėstymo farmacijos mokslų srities studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, mokslinio darbo patirties – lektorių pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje. 2. Turėti studijų dalykų „Medicininė chemija“ ir  „Biochemija“ dėstymo medicinos ir sveikatos mokslų srities studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, mokslinio darbo patirties – profesoriaus  pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 3. Turėti  galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo otorinolaringologo -  profesoriaus pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje, gydytojo dermatovenerologo – asistento pareigoms eiti Odos ir venerinių ligų klinikoje. 4. Turėti  dėstymo  Slaugos ir Medicinos fakultetų studentams patirties, gebėti vadovauti įvairių sričių studentų, rezidentų mokslinei veiklai reabilitacijos tema, turėti galiojančią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo  medicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 5. Turėti studijų dalykų „Moksliniai tyrimai klinikinėje sveikatos psichologijoje“, „Duomenų analizės metodai psichologiniuose tyrimuose“  dėstymo universitetinių psichologijos studijų programų studentams patirties,  vadovavimo tarptautiniams mokslinių tyrimų projektams patirties, turėti teorinių žinių ir praktinio darbo su virtualia mokymosi aplinka Moodle ir MS  Teams patirties – profesoriaus  pareigoms eiti, turėti psichologo išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis arba jį atitinkantis diplomas),  studijų dalykų „Šeimos psichologija“, „Sveikatos psichologija ir komandinis darbas“, „Psichologinis konsultavimas ir įvertinimas“, „Vaiko ir šeimos psichologija“ dėstymo universitetinių studijų programų studentams patirties, turėti teorinių žinių ir praktinio darbo su virtualia mokymosi aplinka Moodle ir MS  Teams patirties –  lektoriaus (0,75 et.) pareigoms eiti, turėti  studijų dalykų „Kognityvioji psichologija“, „Eksperimentinė psichologija“, „Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai“ dėstymo universitetinių  studijų programų studentams patirties, vadovavimo studentų moksliniams darbams patirties, turėti teorinių žinių ir praktinio darbo su virtualia mokymosi aplinka Moodle ir MS  Teams patirties - lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

 Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 28 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

 Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

Rektorius
Prof. Rimantas Benetis

 


 SUSIJĘ REGLAMENTAI: