Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • Vadovo Infekcinių ligų klinikoje (už vadovavimą klinikai mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos p. 24.1.1.).

Išrinktas klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 2022 m. gruodžio 22 d.

Pretendentai į  klinikos vadovo  pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 14 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 2 profesorių (2 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.  
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anesteziologijos klinikoje.
 • 2 lektorių (1,0 et. ir 0,75 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,34 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Bendrosios chirurgijos klinikoje.
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1810 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje.
 • 1 mokslo darbuotojo (1,00 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1810 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorijoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.
 • 2 profesorių (2 x 0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ortodontijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reabilitacijos klinikoje.

Kardiologijos institute:

 • 2 vyresniųjų mokslo darbuotojų (1 x 0,25 et. ir 1 x 1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1726,73 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ląstelių kultūrų laboratorijoje.

Neuromokslų institute:   

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).

Veterinarijos akademijoje:


Veterinarijos fakultete:

 • 1 profesoriaus  (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 2190,10  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Veterinarinės patobiologijos katedroje.
 • 2  lektorių   (2 x 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas  1719,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 3 asistentų (1 x 1,0 et. ir 2 x 0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas  1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti  patirties chirurginės onkoginekologijos srityje – profesoriaus (0,25 et.) pareigoms eiti, turėti  patirties vaisiaus medicinos srityje – profesoriaus  (0,25 et.) pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. 2. Turėti  studijų dalyko „Anesteziologija ir reanimacija“ dėstymo studijų programos „Odontologija“ studentams, seminarų vedimo anesteziologijos – reanimatologijos rezidentūros rezidentams patirties ir  galiojančią gydytojo anesteziologo - reanimatologo medicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje. 3. Turėti  galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo specialisto -  lektorių pareigoms eiti Bendrosios chirurgijos klinikoje, gydytojo onkologo radioterapeuto – lektoriaus pareigoms eiti Onkologijos ir hematologijos klinikoje. 4. Turėti universitetinių molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų magistro laipsnį ir genetinių tyrimų bei darbo su ląstelių kultūromis onkologijos srityje patirties - mokslo darbuotojo pareigoms eiti Onkologijos mokslo laboratorijoje. 5. Turėti  galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo  - vaikų odontologo  - profesoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje, gydytojo – ortodonto - profesorių pareigoms eiti Ortodontijos klinikoje. 6. Turėti  studijų dalyko „Neurologinių ligonių reabilitacija“ dėstymo studijų programos „Medicina“ studentams patirties, gebėti vadovauti įvairių sričių studentų, rezidentų mokslinei veiklai reabilitacijos tema, vesti kvalifikacinius kursus įvairiems specialistams reabilitacijos tema, turėti galiojančią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo  medicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 7. Turėti bioinformacinės ir metabolinių srautų analizės patirties, gebėti kurti žmogaus genomo mąsto metabolinius modelius – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.) pareigoms eiti, turėti darbo su pirminėmis ląstelių kultūromis patirties, būti įvaldžiusiam biocheminius ląstelių analizės metodus (ląstelių transfekcijos, imunocitochemijos, Western Blot ir kt.), gebėti dirbti su tėkmės citometru ir fluorescenciniu mikroskopu - vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti Kardiologijos instituto Ląstelių kultūrų laboratorijoje.  8. Formuoti endokrininių, psichologinių, genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimų sergantiems psichikos ir kraujotakos sistemų ligomis žmonėms kryptį – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijoje. 9. Turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį dėstyti studijų dalyką „Veterinarinė epidemiologija“ Veterinarijos fakulteto studentams – profesoriaus pareigoms eiti Veterinarinės patobiologijos katedroje.10. Turėti studijų dalyko „Veterinarinė epidemiologija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patirties diagnozuojant užkrečiamąsias smulkiųjų gyvūnų  ligas, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalykų „Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“, „Echoskopija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties,  patirties dirbti su ultragarso diagnostine įranga ir gydant vidaus bei onkologines smulkiųjų gyvūnų  ligas - lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalyko „Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patirties gydant smulkiųjų gyvūnų  gastroenterologinius susirgimus, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – asistento (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalyko „Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patirties gydant smulkiųjų gyvūnų  pulmonologinius susirgimus, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – asistento (0,5 et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalyko „Smulkiųjų gyvūnų chirurgija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patirties dirbti su MRT diagnostine įranga ir gydant smulkiųjų gyvūnų  neurologinius susirgimus, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – asistento (0,5 et.) pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 14 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų  pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1746,60 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biochemijos katedroje.
 • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1764,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akių ligų klinikoje.
 • 3 docentų (2 x 0,5 et. ir 1 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 lektorių (1 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, 1 x 0,25 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1616,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir  2 asistentų (2 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina,  atlyginimas 1540,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  ir    2 asistentų (2 x 0,75 et., mokslo kryptis – medicina,  atlyginimas 1540,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Bendrosios chirurgijos klinikoje.
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Imunologijos ir alergologijos klinikoje.
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2172,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Neurologijos klinikoje.
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Pulmonologijos klinikoje.
 • 3 docentų (1 x 1,0 et., 2 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1810,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  ir 6 lektorių (6 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Radiologijos klinikoje.
 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Reumatologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete: 

 • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1620,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 2534,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Slaugos klinikoje.
 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaikų reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 mokslo darbuotojo (1 x 0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų institute.

Veterinarijos akademijoje:


Gyvūnų mokslų fakultete:

 • 1 docento  (1,0 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai, atlyginimas 1616,34  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką  https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti studijų dalyko „Biochemija“ dėstymo žemės ūkio mokslų srities studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, mokslinio darbo patirties – docento  pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 2.  Turėti  galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – profesoriaus pareigoms eiti Akių ligų klinikoje, gydytojo specialisto -  lektoriaus ir asistento pareigoms eiti Bendrosios chirurgijos klinikoje, gydytojo neurologo – profesoriaus pareigoms eiti Neurologijos klinikoje, gydytojo pulmonologo – docento pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje, gydytojo radiologo -   docento ir lektoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, gydytojo reumatologo – docento pareigoms eiti Reumatologijos klinikoje. 5. Turėti slaugos mokslo krypties daktaro laipsnį,  studijų dalykų “Slaugos etika“, „Slaugos lyderystė“, „Teorinis išplėstinės slaugos praktikos pagrindimas ir slaugytojo vaidmuo bei kompetencijos“ dėstymo patirties – profesoriaus pareigoms eiti Slaugos klinikoje. 6. Turėti  galiojančią gydytojo vaikų neurologo  medicinos praktikos licenciją,  ne mažesnę kaip 5 metų akademinio darbo patirtį, ne mažesnę kaip 10 metų praktinio darbo patirtį vaikų abilitacijos – reabilitacijos srityje – docento pareigoms eiti Vaikų reabilitacijos klinikoje. 7. Turėti  tarptautinių ir nacionalinių projektų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje planavimo ir įgyvendinimo patirties – mokslo darbuotojo pareigoms eiti  Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 7 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


 • Dekano Visuomenės sveikatos  fakultete

Darbo   užmokestis 2172 - 2715 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

Pretendentai į fakulteto dekano pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.                                                                                                                                             

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Fakulteto veiklos plano projektą.

6. Mokslinių darbų sąrašą.

7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 7 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešo konkurso būdu eiti Studentų reikalų tarnybos Studentų dekano pareigas 5-erių metų kadencijai.

Darbo užmokestis nuo 2353 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

Tarnybos vadovo priėmimui į darbą mutatis mutandis taikomos Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamento nuostatos.

Pretendentai į Studentų reikalų tarnybos Studentų dekano pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.                                                                                                                                             

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.

5. Studentų reikalų tarnybos veiklos plano projektą.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 7 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

Rektorius
Prof. Rimantas Benetis

 


 SUSIJĘ REGLAMENTAI: