Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 2 lektorių (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 865,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Fiziologijos ir farmakologijos institute;
 • 2 docentų (2 × 0,25 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gastroenterologijos klinikoje;
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas nuo 865,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje;
 • Odontologijos fakultete:
 • 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas nuo 865,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir burnos ligų klinikoje;
 • Visuomenės sveikatos fakultete:
 • 3 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1 × 0,75 et., 1 × 0,625 et., 1 × 0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas nuo 865,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje;

Kardiologijos institute:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biofizika, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) – Membranų biofizikos laboratorijoje;
 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) – Vaistų taikinių histopatologijos laboratorijoje;

Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Mikrobiologijos ir virusologijos institute;
 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Mikrobiologinių tyrimų laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti ne mažesnę kaip penkerių metų pedagoginio darbo patirtį, gilias žinias apie vaistų veikimo mechanizmus, farmakokinetiką ir farmakodinamiką, gebėti dėstyti Farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, turėti mokslinio darbo patirties atliekant medžiagų biologinio aktyvumo tyrimus, gebėti vadovauti studentų, doktorantų mokslinei veiklai – profesoriaus pareigoms eiti; turėti patirties ir gebėti dėstyti Farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, turėti darbo probleminio mokymo sistemoje ir mokslinio darbo patirties – lektorių pareigoms eiti; turėti patirties ir gebėti dėstyti Farmakologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis, turėti darbo probleminio mokymo sistemoje patirties – asistento pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute. 2. Turėti patirties dėstyti dalyką „Medicininė genetika II“ studijų programos „Medicininė ir veterinarinė genetika“ studentams – docento pareigoms eiti; turėti patirties dėstyti dalyką „Invazinės rūšys“ studijų programų „Medicininė ir veterinarinė genetika“ ir „Medicininė ir veterinarinė biochemija“ studentams – docento pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje. 3. Turėti kasos adenokarcinomos ląstelių kultivavimo patirties, mokėti planuoti ir vykdyti vėžinių ląstelių molekulinių žymenų tyrimus naudojant tėkmės citometriją, proliferacijos tyrimus naudojant tikrojo laiko ląstelių analizatorius, paremtus impendanso registravimu – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje. 4. Turėti galiojančią gydytojo endodontologo medicinos praktikos licenciją – asistento pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje. 5. Turėti mokslinių tyrimų vaikų ir jaunimo sveikatos srityje koordinavimo ir vykdymo bei darbo tarptautiniuose projektuose patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.) pareigoms eiti, turėti dalyvavimo patirties tarptautiniuose moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimuose bei projektuose – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,625 et.) pareigoms eiti; turėti: dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su moksleivių gyvensena ir sveikata, mokslinio darbo patirties; patirties ir įgūdžių dirbant su moksleivių psichikos sveikatos vertinimu bei darbo sveikatos priežiūros sektoriuje patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 6. Mokėti valdyti vienetinių ląstelių izoliavimo iš šiltakraujų ir šaltakraujų gyvūnų širdies metodikas; mokėti atlikti elektrofiziologinius vienetinių širdies ląstelių tyrimus su patch-clamp sistema, visos širdies Langerdorfo perfuzine sistema, optinio vaizdinimo sistema, registruoti duomenis ir atlikti jų analizę – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Membranų biofizikos laboratorijoje. 7. Turėti patirties formuoti mokslines vaistų taikinių paieškos ir tyrimų temas bei vykdyti ląstelių kultūrų tyrimus, gebėti atlikti biologinių vaizdų analizę, taikyti imunohistocheminius bei fluorescencinės mikroskopijos metodus – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Vaistų taikinių histopatologijos laboratorijoje. 8. Turėti patirties dėstyti dalyką „Mikrobiologija“ ir vesti dalyko „Mikrobiologija“ darbus lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos institute. 9. Turėti patirties mikrobiologijos srityje – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Mikrobiologinių tyrimų laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. lapkričio 11 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anesteziologijos klinikoje;
 • 4 lektorių (3 × 0,25 et., 1 × 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 865,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Radiologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

Slaugos fakultete:

 • 2 docentų (1,0 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje;
 • 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – sociologija, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Bioetikos katedroje;
 • 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje.

Kardiologijos institute:

 • 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas nuo 1489,53 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) – Populiacinių tyrimų laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:


 Gyvūnų mokslų fakultete:

 • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute;
 • mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai, atlyginimas nuo 1299,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Dr. K. Janušausko genetikos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti ne mažiau kaip penkerių metų pedagoginio darbo patirtį, gilias farmacinių technologijų žinias, gebėti dėstyti anglų kalba – docento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo anesteziologo reanimatologo – profesoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje; gydytojo radiologo – lektoriaus ir asistento pareigoms eiti Radiologijos klinikoje; gydytojo odontologo ortopedo – profesoriaus pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje. 3. Turėti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją, gebėti vadovauti įvairių sričių studentų, rezidentų mokslinei veiklai reabilitacijos tema, turėti darbo patirties dėstyti dalykus „Ergoterapija“ ir „Dailės terapija“ studentams lietuvių ir anglų kalbomis bei Medicinos fakulteto studentams – docento pareigoms (1,0 et.); turėti galiojančią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo medicinos praktikos licenciją, gebėti vadovauti įvairių sričių studentų, rezidentų mokslinei veiklai reabilitacijos tema, turėti darbo patirties dėstyti Slaugos ir Medicinos fakultetų studentams – docento pareigoms (0,25 et.) eiti Reabilitacijos klinikoje. 4. Turėti darbo patirties dėstyti dalyką „Sveikatos ekologija“ Visuomenės sveikatos fakulteto studentams ir dalykus „Poveikio sveikatai vertinimas“ ir „Aplinka ir sveikata“ Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantams – profesoriaus pareigoms eiti; turėti darbo patirties dėstyti dalykus „Sveikatos ekologija“, „Namų ūkio ekologija“ ir „Asmens higiena, kosmetika ir sveikata“ Visuomenės sveikatos fakulteto studentams ir dalyką „Aplinka ir sveikata“ Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantams – docento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 5. Turėti ne mažesnę kaip penkerių metų dėstymo ir mokslinio tiriamojo darbo patirtį Medicinos sociologijos ir Sveikatos antropologijos kryptyse – profesoriaus pareigoms eiti Bioetikos katedroje. 6. Turėti: kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, mokslo straipsnių medicinos, sporto psichologijos temomis, patirties vykdant mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimus, patirties vadovaujant / vykdant tarptautinį mokslo projektą – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 7. Turėti patirties formuoti mokslines epidemiologinių tyrimų temas ir vykdyti tyrimus, analizuoti tyrimų rezultatus ir juos viešinti – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 8. Turėti darbo patirties dėstyti lietuvių ir anglų kalbomis dalykus: „Ląstelės biologija“, „Parazitologija“, „Genetika“; patirties dėstyti lietuvių ir anglų k. moduliuose: „Žmogaus reprodukcinė sveikata“, „Judėjimas“ – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute; turėti patirties: atlikti gyvūnų genetinius tyrimus, dirbti su tikrojo laiko PGR aparatu ir sekvenatoriumi – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Dr. K. Janušausko genetikos laboratorijoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. spalio 21 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

  

 

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: