Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 2 docentų (2 x 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1499,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

Odontologijos  fakultete:

 • 1 profesoriaus (1, 0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1647,87 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:


Gyvūnų mokslų  fakultete:

 • 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.

Veterinarijos  fakultete:

 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo medicinos praktikos licenciją - profesoriaus pareigoms eiti  Dantų ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. 2. Turėti dalykų „Molekulinė biologija“ ir „Epigenetika“ dėstymo patirties – lektoriaus pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute 3. Turėti mokslinio darbo virusologijos srityje patirties – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti  Virusologinių tyrimų laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. gegužės 24 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gastroenterologijos klinikoje;
 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Chirurgijos klinikoje;
 • 1 docento (0,35 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1508,04 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Nefrologijos klinikoje;

Odontologijos  fakultete:

 • 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1369,98 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje;

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Profilaktinės medicinos katedroje;
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1416,00 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo dietologo – docento pareigoms eiti  Gastroenterologijos klinikoje, abdominalinės chirurgijos gydytojo – lektoriaus pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje, gydytojo nefrologo – docento pareigoms eiti Nefrologijos klinikoje, gydytojo odontologo ortopedo – asistento pareigoms eiti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje. 2. Turėti dalyko „Profilaktinės medicinos pagrindai“ dėstymo studijų programoje „Medicina“,  bei dalyko „Fundamentinė epidemiologija ir profilaktinė medicina“ dėstymo studijų programose „Slauga“   ir "Akušerija" studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties – lektoriaus pareigoms eiti Profilaktinės medicinos katedroje. 3. Turėti nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų alkoholio ir tabako srityse vykdymo patirties, visuomenės sveikatos programų efektyvumo vertinimo patirties – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. gegužės 17 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

 • 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1593,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Intensyviosios terapijos klinikoje.

Neuromokslų institute:

 •  2 mokslo darbuotojų (0,50 et., mokslo kryptis – psichologija, ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  ir 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – psichologija, atlyginimas 1369,98 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Elgesio medicinos laboratorijoje (Kaunas);
 • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,50 et., mokslo kryptis - biologija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biochemijos laboratorijoje;
 • 1 mokslo darbuotojo (1,00 et., mokslo kryptis - biofizika, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,00 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo medicinos praktikos licenciją – docento pareigoms eiti Intensyviosios terapijos klinikoje. 2. Gebėti vertinti psichologinių prognostinių veiksnių reikšmę nervų sistemos ligomis sergantiems pacientams - mokslo darbuotojo (0,5 et.), gerai valdyti įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos ir įsisąmoninimu grįstus streso valdymo metodus – mokslo darbuotojo (0,25 et.) ir jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.) pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje.  3.  Gebėti  taikyti mitochondrijų gyvybingumo tyrimo metodus - vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biochemijos laboratorijoje. 4. Turėti įvairių neuronų tinklų aktyvumo tyrimų metodų valdymo patirties - mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. gegužės 10 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 


Rektorius   
Prof. Rimantas Benetis SUSIJĘ REGLAMENTAI: