Spausdinti

Mokslinė veikla

Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorijos misija - šiuolaikiniais biostatistiniais metodais tirti šalies gyvūnų populiacijų struktūrą, ūkiškai naudingų požymių tarpusavio ryšius ir paveldimumą, aplinkos ir paveldimumo sąveiką, tobulinti Lietuvos gyvulių populiacijų veislinės vertės nustatymo bei selekcijos metodus.

Laboratorija dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Lietuvos juodmargių galvijų selekcijos programas, formuojant ir tobulinant Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų genealoginę struktūrą. Laboratorijoje rengiamos tarptautinės konferencijos ir seminarai. Pagal APIIS projektą buvo sukurta šalies kiaulių veislininkystės informacinės sistemos potgreSql duomenų bazė ir genetinio įvertinimo BLUP metodu metodika.

Laboratorijoje 2000 m. - 2013 m. apginta 14 daktaro disertacijų, atlikta viena habilitacijos procedūra.