Spausdinti

Katedros istorija

Gyvulių veisimo katedra Veterinarijos akademijoje įkurta įsteigus zootechnikos fakultetą 1950 m. (iki tol veikė Gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos katedra).1989 m. katedra buvo pavadinta Gyvulių veisimo ir genetikos, o 2004 m. – Gyvūnų veisimo ir genetikos katedra. 2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įkurta atskira Gyvūnų veisimo katedra.

Pirmasis katedros vedėjas buvo vienas iš zootechnikos mokslo pradininkų Lietuvoje Jonas Čepinskis (g.1893-1961 m..), kuris šias pareigas ėjo iki 1960 m. Doc. J. Čepinskis paruošė daug aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės specialistų.

Nuo 1960 m. katedrai vadovavo prof. Jonas Kuosa (g. 1925-1999 m.), kurio plėtojamos mokslinio darbo sritys buvo Lietuvos juodmargiai galvijai, jų ūkinių savybių gerinimas. Profesorius buvo vietinių galvijų genofondo išsaugojimo pradininkas. Profesoriui vadovaujant buvo apginta 10 daktaro disertacijų. 1991 – 1996 m. laikotarpiu Gyvulių veisimo ir genetikos katedrai vadovavo doc. Alfonsas Kirvela (g. 1950-1996 m.). Doc. A. Kirvelos mokslinio darbo sritys: Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų veislės, jų selekcinės savybės. 1996-2001 m. Gyvulių veisimo ir genetikos katedros vadove buvo Doc. dr. Vida Juozaitienė, kurios iniciatyva prie katedros 1998 metais įkurta Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija, pradėtas diegti BLUP tiesinio prognozavimo metodas Lietuvos gyvūnų populiacijų veislinės vertės nustatymui.

2001-2011 katedrai ir prie jos esančiai K. Janušausko gyvūnų genetikos laboratorijai vadovavo dr. Ilona Miceikienė Nuo 2011 m Gyvūnų veisimo katedrai vadovauja Prof. dr. Vida Juozaitienė.