Spausdinti

Ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio tyrimų ir aukštojo mokslo institucijomis: su LR Žemės ūkio ministerija, LR Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio  bendrovėmis ir ūkininkais, kombinuotųjų pašarų gamybos įmonėmis, įmone „Terra Animalis“, UAB „Mars Lietuva“, UAB „Magnum Vetrinarija“, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija, UAB „Jakovo veterinarijos centras“, UAB „Žvėris“, Kauno technologijos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, su Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų institutu, Olštyno Varmijos – Mazūrijos universitetu, Hanoverio veterinarijos aukštąją mokykla, Miuncheno technikos universitetu,Potsdamo universitetu.