Spausdinti

Apie katedrą

Subalansuotai gyvūnų iržmoniųmitybai reikia ne tik augalinės, bet ir gyvūninės kilmės žaliavų, todėl labai svarbu tinkamai auginti gyvūnus, kad jie būtų sveiki, gerai augtų ir teiktų visavertę produkciją. Kad galėtume tinkamai šerti gyvūnus ir racionaliai panaudoti pašarus, turime žinoti pašarų ir gyvūnų organizmo cheminę sudėtį, pašarų maistingumą, maisto medžiagų reikmes gyvybiniams procesams palaikyti ir produkcijai gauti, šėrimo įtaką atskirų rūšių gyvūnams.

 

Gyvūnų mitybos katedroje dirba 7 darbuotojai, iš jų 5 pedagoginio ir 2 pagalbinio personalo. Katedroje dirba 3 profesoriai, 2 docentai.

 

Gyvūnų mitybos katedroje dėstoma:

Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai– agrotechnika(žemdirbystės technologija, žemės ūkio augalų auginimo priemonių sistemos, agrotechnikos priemonės); žemės ūkio gyvūnų mityba (pašarų mitybinės vertės nustatymas pagal jų biocheminę sudėtį,pašarų analizės schema,maistinių medžiagų nustatymo metodai); kinologijair felinologija (mokslas apie šunis ir kates, jų kilmę, savybes bei mitybą); kailinių žvėrelių šėrimas (kailinių žvėrelių virškinimo sistemos ypatumai,maisto medžiagų pasisavinamumas lygio nustatymas); gyvulininkystės mechanizavimas(pašarų sandėliavimo, paruošimo, išdalinimo šėrimui procesų mechanizavimas, ž.ū. gyvūnų laikymo, girdymo, priežiūros procesų mechanizavimas);kombinuotųjų pašarų gamyba ir kokybės kontrolė (kombinuoto pašaro sąvoka, klasifikavimas, pagrindinių grupių apibūdinimas, žaliavų charakteristika); kokybės valdymo sistemos pašarų pramonėje(Geros gamybos praktikos (GGP), rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų kokybės sistemų sąvokos, principai, įdiegimas);normuotas žemės ūkio gyvulių šėrimas (šėrimo organizavimas, racionų sudarymas ir t.t.).

 

Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa, katedros dėstomi dalykai - pašarų gamybos ir kokybės kontrolės plėtra (pagrindinės pašarų gamybos plėtros priemonės ir būdai, vystymosi kryptys); kombinuotųjų pašarų ir pašarinių priedų gamybos technologijos (pašarų gamybos technologinės schemos); smulkiųjų gyvūnų dietologija (smulkiųjų gyvūnų virškinimo sistemos ypatumai, šėrimui naudojami pašarai, priedai); pašarų saugos ir rizikos veiksniai (rizikos veiksnių identifikavimas pirminėje ir antrinėje pašarų gamyboje, jų valdymo būdai ir principai užtikrinant saugios produkcijos gamyba.; žolinių pašarų ruošimo technologijos).

 

Gyvūninių išteklių valdymas magistrantūros studijų programa, katedros dėstomi dalykai- pašarų biokonversija (skirtingai paruoštų pašarų konversija gyvūno organizme, energijos poreikis gyvūnų gyvybiniams procesams palaikyti, produkcijai gaminti); gyvulininkystės procesų modeliavimas (modeliavimo pagrindai, tikslai ir uždaviniai, pritaikymas praktikoje gyvulininkystės procesų planavimui, monitoringui,  kontrolei, optimizavimui bei išankstinių rezultatų prognozavimui).

 

Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai– agronomija (su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma), pašarininkystė (pašarininkystės mokslas nagrinėja lauko sėjomainoje auginamų pašarinių augalų, pievų, ganyklų žolės panaudojimą gyvulių šėrimui), kinologija (mokslas apie šunis, jų kilmę, savybes bei mitybą),  invazinės rūšys (invazinių rūšių struktūriniai, genetiniai ir funkciniai ypatumai,poveikis ekosistemos struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai).

 

Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programa, katedros dėstomi dalykai- pašarai ir gyvūnų mityba (ž. ū. gyvūnų mitybos procesai ir dėsningumai, šėrimui naudojami pašarai, šėrimo schemos); pašarų gamyba ir kokybės kontrolė (kombinuoto pašaro sąvoka, klasifikavimas ir pagrindinių grupių apibūdinimas, žaliavų charakteristika, receptų sudarymas); žirgininkystės pagrindai (arklių kilmė, evoliucija, veislių ypatybes, veisimo biologija, arklių darbinės ir sportinės savybes, bei jų panaudojimo spektras); kinologija; felinologija.

 

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai - žemdirbystė ir augalininkystė (apie  dirvožemius, jų tyrimo metodus, dirvos tręšimą, sėjomainas, ž. ū. augalų kenkėjus ir ligas, piktžolių paplitimą, aplinkos saugą); maistui auginamų gyvūnų mityba (gyvūnų mitybos dėsningumai: sąlygojantys jų produktyvumą, sveikatingumą, reprodukcines savybes, racionalus ir saugus pašarų panaudojimas, pašarų maistinės ir energetinės vertės nustatymas).