Gyvūnų mitybos katedra

Apie katedrą

Subalansuotai gyvūnų iržmoniųmitybai reikia ne tik augalinės, bet ir gyvūninės kilmės žaliavų, todėl labai svarbu tinkamai auginti gyvūnus, kad jie būtų sveiki, gerai augtų ir teiktų visavertę produkciją. Kad galėtume tinkamai šerti gyvūnus ir racionaliai panaudoti pašarus, turime žinoti pašarų ir gyvūnų organizmo cheminę sudėtį, pašarų maistingumą, maisto medžiagų reikmes gyvybiniams procesams palaikyti ir produkcijai gauti, šėrimo įtaką atskirų rūšių gyvūnams.

 

Gyvūnų mitybos katedroje dirba 7 darbuotojai, iš jų 5 pedagoginio ir 2 pagalbinio personalo. Katedroje dirba 3 profesoriai, 2 docentai.

 

Gyvūnų mitybos katedroje dėstoma:

Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai– agrotechnika(žemdirbystės technologija, žemės ūkio augalų auginimo priemonių sistemos, agrotechnikos priemonės); žemės ūkio gyvūnų mityba (pašarų mitybinės vertės nustatymas pagal jų biocheminę sudėtį,pašarų analizės schema,maistinių medžiagų nustatymo metodai); kinologijair felinologija (mokslas apie šunis ir kates, jų kilmę, savybes bei mitybą); kailinių žvėrelių šėrimas (kailinių žvėrelių virškinimo sistemos ypatumai,maisto medžiagų pasisavinamumas lygio nustatymas); gyvulininkystės mechanizavimas(pašarų sandėliavimo, paruošimo, išdalinimo šėrimui procesų mechanizavimas, ž.ū. gyvūnų laikymo, girdymo, priežiūros procesų mechanizavimas);kombinuotųjų pašarų gamyba ir kokybės kontrolė (kombinuoto pašaro sąvoka, klasifikavimas, pagrindinių grupių apibūdinimas, žaliavų charakteristika); kokybės valdymo sistemos pašarų pramonėje(Geros gamybos praktikos (GGP), rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų kokybės sistemų sąvokos, principai, įdiegimas);normuotas žemės ūkio gyvulių šėrimas (šėrimo organizavimas, racionų sudarymas ir t.t.).

 

Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa, katedros dėstomi dalykai - pašarų gamybos ir kokybės kontrolės plėtra (pagrindinės pašarų gamybos plėtros priemonės ir būdai, vystymosi kryptys); kombinuotųjų pašarų ir pašarinių priedų gamybos technologijos (pašarų gamybos technologinės schemos); smulkiųjų gyvūnų dietologija (smulkiųjų gyvūnų virškinimo sistemos ypatumai, šėrimui naudojami pašarai, priedai); pašarų saugos ir rizikos veiksniai (rizikos veiksnių identifikavimas pirminėje ir antrinėje pašarų gamyboje, jų valdymo būdai ir principai užtikrinant saugios produkcijos gamyba.; žolinių pašarų ruošimo technologijos).

 

Gyvūninių išteklių valdymas magistrantūros studijų programa, katedros dėstomi dalykai- pašarų biokonversija (skirtingai paruoštų pašarų konversija gyvūno organizme, energijos poreikis gyvūnų gyvybiniams procesams palaikyti, produkcijai gaminti); gyvulininkystės procesų modeliavimas (modeliavimo pagrindai, tikslai ir uždaviniai, pritaikymas praktikoje gyvulininkystės procesų planavimui, monitoringui,  kontrolei, optimizavimui bei išankstinių rezultatų prognozavimui).

 

Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai– agronomija (su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma), pašarininkystė (pašarininkystės mokslas nagrinėja lauko sėjomainoje auginamų pašarinių augalų, pievų, ganyklų žolės panaudojimą gyvulių šėrimui), kinologija (mokslas apie šunis, jų kilmę, savybes bei mitybą),  invazinės rūšys (invazinių rūšių struktūriniai, genetiniai ir funkciniai ypatumai,poveikis ekosistemos struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai).

 

Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programa, katedros dėstomi dalykai- pašarai ir gyvūnų mityba (ž. ū. gyvūnų mitybos procesai ir dėsningumai, šėrimui naudojami pašarai, šėrimo schemos); pašarų gamyba ir kokybės kontrolė (kombinuoto pašaro sąvoka, klasifikavimas ir pagrindinių grupių apibūdinimas, žaliavų charakteristika, receptų sudarymas); žirgininkystės pagrindai (arklių kilmė, evoliucija, veislių ypatybes, veisimo biologija, arklių darbinės ir sportinės savybes, bei jų panaudojimo spektras); kinologija; felinologija.

 

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai - žemdirbystė ir augalininkystė (apie  dirvožemius, jų tyrimo metodus, dirvos tręšimą, sėjomainas, ž. ū. augalų kenkėjus ir ligas, piktžolių paplitimą, aplinkos saugą); maistui auginamų gyvūnų mityba (gyvūnų mitybos dėsningumai: sąlygojantys jų produktyvumą, sveikatingumą, reprodukcines savybes, racionalus ir saugus pašarų panaudojimas, pašarų maistinės ir energetinės vertės nustatymas).

Katedros istorija

1938 m. Lietuvos veterinarijos akademijoje įsteigtas Zootechnikos institutas, kuriame buvo dėstomos pašarų bei gyvūnų mitybos mokslų disciplinos. Kiek vėliau (1940 m.) šie dalykai buvo priskirti Taikomosios botanikos, pašarų ir šėrimo institutui. 1946 m. įsteigus Zootechnikos fakultetą, įkuriama savarankiška Gyvulių šėrimo katedra, nuo 2004 m. Gyvūnų mitybos katedra.

 

1938-1944 m. gyvulių šėrimo ir pašarų ruošimo kursą dėstė dr. K. Alminas ir dr. J. Kregždė, nuo 1945 m. dr. Z. Giršavičius. Katedrai vadovavo: 1946-1955 m. dr. Z. Giršavičius, 1951-1955 m. doc. dr. V. Petkevičius, 1955-1987 m. prof. dr. V. Kalpokas, 1987-2010 m. doc. dr. J. Kulpys, 2011-2012 m. prof. dr. A. Januškevičius, nuo 2012 m. prof. dr. P. Matusevičius.

Mokslinė veikla

image_preview13.jpg (226x169, 226x150)

Katedros mokslinės veiklos kryptis: Saugių ir konkurencingų žemės ūkio gyvūnų šėrimo bei pašarų gamybos technologijų optimizavimas, naujų pašarinių žaliavų ir priedų įtakos gyvūnų produktyvumui tyrimai.

 

Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorijoje atliekmi mitybinių normų ir veiksnių detalizavimo moksliniai tyrimai, gyvulininkystės technologijos bakalauro ir magistrantūros studijų praktikos darbai. Tyrimams atlikti naudojama įranga: NIR pašarų analizatorius, kalorimetras pašarų bendrosios energijos kiekio nustatymui, poliarimetras angliavandenių kiekio nustatymui (cukraus, krakmolo).

 

Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyriuje atliekami pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo deriniai naudojant programinę įrangą Hybrimin Futter 2008, įvertinamas pašarų maistingumo kitimas, modeliuojama gaunamos gyvulininkystės produkcijos priklausomybė nuo pašarų kokybės, praktinis pritaikymas gyvulininkystės processų valdymui ir optimizavimui.

 

 

Studijos

image_preview12.jpg (376x240, 361x240)

Gyvūnų mitybos katedroje studijų procesų vykdymui įrengtos auditorijos ir laboratorijos. Laboratorijose studentai vykdo mokslinį tiriamąjį darbą, yra atliekami praktikos darbai. Studijų procesas organizuojamas naudojant Vivariumą, Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorijos, Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyriaus bei ūkinių subjektų bazę.

 

Kviestiniai dėstytojai, praktikai:

Prof. J. Kamphues Hanoverio veterinarijos aukštoji mokykla Gyvūnų mitybos instituto vadovas, EAEVE (Europos veterinarijos mokyklų asociacijos) narys-ekspertas;

Prof. dr. habil. K. Lipinski, Olštyno Varmijos ir Mozūrų universitetas, Gyvūnų bioinžinerijos fakultetas, Gyvūnų mitybos ir pašarų ūkio katedra;

Prof. dr. C.A. Barth, Potsdamo universitetas, Vokietija;

Prof. dr. F. Schwarz, Miuncheno technikos universitetas.

 

Kviestinių dėstytojų vizitai yra svarbūs tiek studentams, tiek dėstytojams gerinant studijų kokybę bei rengiant gyvulininkystės technologus ir veterinarijos gydytojus. Aktyviausiems studentams įteikiamos mokslinių tyrimų studijos, kurias vykdoHanoverio veterinarijos aukštosios mokyklos, Potsdamo universiteto, Miuncheno universiteto, Olštyno Varmijos ir Mozūrų universitetomokslininkai.

 

Katedroje parengti vadovėliai:

Pašarai – tradiciniai ir ekologiški.Hei

nz Jeroch, Antanas Sederevičius, Sabina Mikulionienė, Olaf Steinhöfel, Paulius Mausevičius, Rolandas Stankevičius. 2010

Šinšilų auginimas ir veisimas. Paulius Matusevičius. 2004.

Piktžoles : klasifikacija ir pažinimas. Vytautas Pilipavičius, Rolandas Stankevičius 2010.

Produktyviųjų karvių šėrimo sistemos. Jurgis Kulpys, Rolandas Stankevičius 2010.

Agronomijos pagrindai ir pašarų analizė. Januškevičius A., Januškevičienė G., Stankevičius R.. 2011.

Šunų ir kačių šėrimas.  Algirdas Januškevičius 2006

 

Ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio tyrimų ir aukštojo mokslo institucijomis: su LR Žemės ūkio ministerija, LR Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio  bendrovėmis ir ūkininkais, kombinuotųjų pašarų gamybos įmonėmis, įmone „Terra Animalis“, UAB „Mars Lietuva“, UAB „Magnum Vetrinarija“, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija, UAB „Jakovo veterinarijos centras“, UAB „Žvėris“, Kauno technologijos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, su Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų institutu, Olštyno Varmijos – Mazūrijos universitetu, Hanoverio veterinarijos aukštąją mokykla, Miuncheno technikos universitetu,Potsdamo universitetu.

 

Projektinė veikla

LMT, MIP-12224. Valproato poveikis limfocitų chlorido koncentracijai, pH, proliferacijai, navikų progresavimui (2012 – 2014 m.), P. Matusevičius

Molekulinis mikroorganizmų atpažinimo mechanizmas žarnyno epitelinėse ląstelėse ir jo sąsaja su uždegiminių žarnų ligų etiopatogeneze (2010-2013), P. Matusevičius

Teikiamos paslaugos

  • Atliekama ūkinių gyvūnų šėrimo būklės, pašarų ir pašarų priedų sudėties analizė;
  • Sudaromi ir analizuojami įvairių rūšių ūkinių gyvūnų pašarų racionai, ruošiami kombinuotųjų pašarų, pašarų priedų receptai;
  • Įvertinama ir konsultuojama, įvairių rūšių gyvūnų šėrimo klausimai;
  • Atliekami parodomieji zootechniniai bandymai;
  • Ruošiamos rekomendacijos gyvulių šėrimo ir pašarų gamybos klausimais;
  • Organizuojami seminarai, mokslinės konferencijos;
  • Ruošiami vadovėliai, metodinė literatūra bei moksliniai, populiarūs straipsniai aktualiais pašarininkystės ir ūkinių gyvūnų mitybos klausimais.

Kontaktai

Mokomasis korpusas Nr. 4, III aukštas

LSMU Veterinarijos akademija,

Tilžės g. 18,Kaunas LT-47181

 

Katedros vedėjas:   Paulius Matusevičius, prof. dr.  

paulius.matusevicius@lsmuni.lt

tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 217), 314 kab.

 

Algirdas Januškevičius, prof. dr.

jalgis@lva.lt

tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 219), 312 kab.

 

Vyr. laborantė:   Irena Maksvytienė

 irena.maksvytiene@lsmuni.lt

tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 218), 313 kab.

 

Studijų administratorė: Vaida Dilbienė

gyvunu.mityba@lva.lt

tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 217), 352 kab.

 

 

Mokomasis korpusas Nr. 5, IV aukštas

LSMU Veterinarijos akademija,

Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181

 

Janina Černauskienė, doc. dr.

cernauskiene@lva.lt

tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 140), 404 kab.

 

Rolandas Stankevičius, doc. dr.

rolandas@lva.lt

tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 140), 404 kab.

 

Arūnas Juozaitis, prof. dr.

juozaitis@lva.lt

Tel. (8-37) 36 34 08 (vietinis Nr. 220), 405 kab.

 

Doktorantai:

Lina Skinkė, 2012-2016 m., Žemės ūkio mokslų sritis Zootechnika kryptis (03 A)