Spausdinti

PSO informacijos archyvas

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

 

Politinio dialogo darbotvarkėje – vaikų apsaugos nuo smurto klausimai

 

 

2017 m. balandžio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuru parengė aukšto lygmens politinį dialogą: „Dirbkime kartu stabdydami smurtą  prieš vaikus“. Politinio dialogo metu apžvelgta situacija Lietuvoje ir Europoje, identifikuotos netinkamo elgesio su vaikais prevencijos silpnosios vietos ir iššūkiai, aptarti bendri sprendimai bei rekomendacijos  tolimesniems veiksmams. Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 vienas iš tikslų - sustabdyti bet kokią prievartą, išnaudojimą, kankinimą ir visų rūšių smurtą prieš vaikus, o 2014 m. buvo vieningai priimtas Europos netinkamo elgesio su vaikais prevencijos veiksmų planas. Labai svarbi 2016 metų Pasaulio sveikatos asamblėjoje priimto Pasaulinio veiksmų plano nuostata, pabrėžianti sveikatos sektoriaus bendradarbiavimo su kitais sektoriais svarbą, stabdant smurtą prieš moteris, mergaites ir vaikus. Lietuva yra iš tų šalių, kurios prisiėmė įsipareigojimus  ir pasiekė pažangos smurto prevencijos srityje.  Dialoge dalyvavo tarptautiniai ekspertai prof. Jane Barlow (Oksfordo universitetas), dr. Dinesh Sethi (Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras). Ekspertai  diskusijose pristatė geriausią  Europos valstybių patirtį, stabdant smurtą prieš vaikus.  

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

LSMU Slaugos fakultetas tapo PSO bendradarbiaujančiu centru

 

LSMU Slaugos fakultetas tapo PSO bendradarbiaujančiu centru Slaugos srityje. Tokia teisė suteikiama 4-iems metams. 2015 m. rudenį Vilniuje vykusioje PSO asamblėjoje buvo patvirtintos „Strateginės slaugytojų ir akušerių vaidmens stiprinimo Europos regione kryptys, siekiant „Sveikata 2020“ tikslų”. Jų įgyvendinimas tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu ir yra vienas iš PSO bendradarbiaujančio centro tikslų. PSO pavedimu LSMU Slaugos fakulteto specialistai talkins įgyvendinant PSO strategiją Europos regiono šalyse. LSMU Slaugos fakulteto atstovai vyks į paskirtas šalis ir perduos savo žinias bei įgytą patirtį.
 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

J. Požėla: pasaulio darnus vystymasis neįmanomas be sveikatos sistemos pažangos

 

„Pasaulio darnus vystymasis neįmanomas be sveikatos sistemos pažangos“ – Ženevoje (Šveicarija) vykstančioje Pasaulio sveikatos asamblėjoje (toliau – Asamblėja) kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Juras Požela. Pasak jo, šiandien Lietuva, kaip ir daugelis pasaulio šalių, susiduria su tokiomis nacionalinėmis problemomis kaip nesveika gyvensena, mažas fizinis aktyvumas, gyventojų senėjimas. „Tarp šių problemų, Lietuva gali pasidžiaugti ir gerais rezultatais įveikiant kitus iššūkius. Pavyzdžiui, per dešimtmetį žymiai pagerėjo nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių asmens sveikatos priežiūros stiprinimo, stebėsenos paslaugos Lietuvoje, tai leido ženkliai sumažinti jų mirtingumą.  Tačiau vis dar sunkiai valdomas tuberkuliozės, ypač vaistams atsparios, plitimas“, – sakė J. Požela.

Ministras pritarė, kad šalys, norėdamos sėkmingai įgyvendinti darnaus vystymosi darbotvarkę, turi sukurti veiksmingą sveikatos sistemos valdymo mechanizmą ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, didinti sveikatos paslaugų prieinamumą, ligų prevenciją, didesnį dėmesį skirti regionams.

Šių metų Asamblėjos plenarinės sesijos diskusijos pagrindinė tema – „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų.“ Posėdžiuose pasaulio sveikatos apsaugos politikai aptarinėja sveikatos stiprinimą viso gyvenimo laikotarpiu, PSO reformos įgyvendinimo apžvalgą, užkrečiamąsias ligas (ŽIV, virusinį hepatitą, globalų vakcinacijos planą ir kt.), lėtines neinfekcines ligas (motinų, kūdikių ir vaikų mitybą, vaikų nutukimą ir kt.). Taip pat svarstomos sveikatos sąlygos okupuotoje Palestinos teritorijoje, sveikatos sistemos, PSO valdymo, finansavimo ir veiklos klausimai, tokie kaip: biudžeto paskirstymas, finansavimas ir administravimas, auditas, valdymas ir teisiniai klausimai.

Asamblėja – tai kasmetinis 194-ių PSO valstybių narių susitikimas. Darnus vystymasis – ekonomikoje, sociologijoje, aplinkotyroje, politologijoje vartojama sąvoka, apimanti visumą metodų, kuriais siekiama užtikrinti vystymąsi, tenkinantį žmonių gerovę dabartyje nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Triukšmas kelia vis didesnę grėsmę visuomenės sveikatai

 

Balandžio 27 d. pasaulyje jau 21-ą kartą bus minima Tarptautinė triukšmo supratimo diena. Ji skirta skatinti gyventojų susirūpinimą ilgalaikio triukšmo poveikio žala visuomenės sveikatai. Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į triukšmo keliamus iššūkius, kurti tylesnių namų, tylesnių mokyklų ir tylesnio poilsio aplinką, ugdyti visuomenės atsakomybę už sveikos aplinkos kūrimą sau ir savo vaikams.

Klausos pažeidimo rizika aktuali triukšmingose darbo vietose dirbantiems žmonėms arba nelaimingų atsitikimų atvejais. Didelis dėmesys skiriamas vaikų ir paauglių klausos sutrikimams, ypač išpopuliarėjus patogiems asmeniniams muzikos klausymosi įrenginiams (ausinukams). Pagal Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2013 m. paskelbtą ataskaitą „ENNAH – Triukšmo ir sveikatos Europos tinklas. Galutinė ataskaita“, dėl pramoginės veiklos keliamo triukšmo poveikio apie 17-ai proc. paauglių yra susilpnėjusi klausa, 5–10 proc. jaunų muzikos klausytojų dėl penkerius ar daugiau metų trunkančio triukšmo poveikio rizikuoja prarasti klausą. Tai gali atsitikti visiems, kas ilgiau nei vieną valandą per dieną klausosi garsios muzikos

Triukšmas žmonių sveikatą veikia ne tik tiesiogiai, pavyzdžiui, pažeisdamas klausą, bet ir netiesiogiai – dirgindamas ar trikdydamas miegą. Netiesioginis triukšmo poveikis siejamas su ilgalaike transporto eismo ar pramonine veikla šalia gyvenamosios aplinkos. Aukšto lygio ilgalaikis triukšmas aplinkoje gali neigiamai veikti žmonių darbingumą ir sukelti sveikatos sutrikimus.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro atstovų teigimu, triukšmas yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir veiksnys, keliantis vis didesnę grėsmę visuomenės sveikatai. Viename naujausių aplinkos triukšmo valdymui skirtų PSO Europos regiono biuro 2011 m. išleistų leidinių „Aplinkos triukšmo ligų našta. Prarastų sveikų gyvenimo metų kiekybinis įvertinimas Europoje skelbiama, kad dėl transporto sukeliamo triukšmo Europos gyventojai kasmet praranda ne mažiau kaip 1 mln. sveiko gyvenimo metų. Triukšmas ne tik dirgina ar trikdo žmonių miegą, bet gali sukelti širdies priepuolius, susilpninti gebėjimą mokytis, būti spengimo ausyse priežastimi. Palyginti su kitomis aplinkosaugos sritimis, aplinkos triukšmo lemiama ligų našta pagal savo mastus yra antra po oro taršos.

Europos Parlamentas ir Taryba siekia, kad ne vėliau kaip iki 2020 m. Europoje būtų reikšmingai, iki beveik PSO rekomenduojamo lygio sumažinta akustinė tarša. Tam būtina įgyvendinti atnaujintą ES triukšmo politiką, suderintą su naujausiomis mokslo žiniomis, imtis priemonių triukšmui mažinti jo susidarymo šaltinyje, projektuojant miestus naudoti naujoves.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje numatyta, kad gyventojų, teigiančių, jog jie kenčia nuo triukšmo, dalis iki 2025 m. turi mažėti po 5 proc. nuo 2012 m. lygio. Seime svarstomas Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas Triukšmo valdymo įstatymo pakeitimo projektas, kuris padės pagrindus efektyvesniam triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimui. Seimui pritarus projekte siūlomiems pakeitimams, bus iš esmės peržiūrėti visi esami triukšmo valdymo srities teisės aktai bei parengti nauji įstatymą įgyvendinantys teisės aktai, kurie turės nustatyti triukšmo prevencijos priemonių taikymo ir įrengimo reikalavimus, statybos darbų keliamo triukšmo kontrolės vykdymo tvarką. Projekte taip pat numatytos ir kitos teisinio reguliavimo tobulinimo priemonės, kurios padės efektyviau spręsti padidinto triukšmo gyvenamojoje aplinkoje problemas.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Globalioje ataskaitoje apie diabetą pateikiama apžvalga apie diabeto situaciją Lietuvoje

 

Nauji Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenys rodo, kad Lietuvoje nuo diabeto ir padidintos gliukozės koncentracijos kraujyje miršta apie 800 30-69 metų amžiaus gyventojų, o virš 70 metų amžiaus grupėje -  iki 1900 gyventojų. Pagal šalies duomenis pirmojoje PSO Globalioje ataskaitoje apie diabetą, Lietuvoje mirtys nuo diabeto sudaro apie 1% visų mirčių. Bendras diabeto paplitimas šalyje yra 9,7%, o tokių diabeto rizikos veiksnių kaip viršsvoris, nutukimas ir fizinis neaktyvumas, atitinkamai 62,8%, 27,5% ir 20,2%.

Nors šalies duomenys parodo diabeto epidemijos rimtumą, ataskaitoje pateikiami ir veiksmai, kurių imtasi Lietuvoje, siekiant suvaldyti šią problemą. Lietuvoje yra taikomi mokslo įrodymais pagrįsti diabeto valdymo standartai, protokolai ir rekomendacijos, įgyvendinamos priemonės diabeto, viršsvorio ir nutukimo bei fizinio aktyvumo skatinimo srityse. Be to, pažymima, kad Lietuvoje yra prieinami diabeto gydymui reikalingi vaistai, bazinės technologijos ir procedūros.

Naujos Globalios ataskaitos apie diabetą pasirodymas sutampa su Pasauline sveikatos diena, kuri skirta diabeto suvaldymui – ligai kuri pagal PSO prognozes iki 2030 m. taps septinta pagrindine mirties priežastimi. Ataskaitoje pateikiama diabeto sukeliama našta ir pasekmės bei kviečiama tobulinti stebėseną ir priežiūrą, stiprinti prevenciją ir efektyviau valdyti ligą. PSO Europos regione 64 milijonai gyventojų gyvena su diabetu, o liga kasmet pasiglemžia dešimtis tūkstančių gyvybių. 

"PSO Europos regionas negali tapti namais didžiausiam pasaulyje diabeto paplitimui, tačiau kai kuriose regiono šalyse paplitimas siekia iki 14%”, - sako Dr Zsuzsanna Jakab, PSO Europos regiono direktorė Pasaulinės sveikatos dienos proga. "Regiono šalys patiria didžiulę diabeto naštą, o jų sveikatos sistemoms kartais sunku sukontroliuoti ligą ir valdyti jos komplikacijas.  Diabetas ir toliau plis, jei visos valdžios institucijos ir visa visuomenė nesiims pastangų ją sustabdyti."

Global report on diabetes.

 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatos ir klimato kaitos darbo grupė (Working group on Health in climate change – HIC)

 

Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikatos ir klimato kaitos darbo grupė (Working group on Health in climate change – HIC) yra oficiali Aplinkos ir sveikatos proceso dalyvė. Lietuva yra aktyvi HIC darbo grupės narė. Kontaktinio asmens funkcijas Lietuvoje atlieka Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

HIC darbo grupės pastangomis, remiant klimato kaitos ir sveikatos įsipareigojimų vykdymą, pasiekta: iki 2015 m, 32 šalys narės yra analizavusios savo šalies pažeidžiamumą dėl su klimato kaita susijusios rizikos sveikatai. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatos ir klimato kaitos darbo grupė.

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Dėl Zika infekcijos PSO paskelbė tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją

 

PSO taikomoji programa (mobilioji aplikacija) Zika virusinės infekcijos klausimais - WHO Zika App.

iOS versija, Android versija.

2016 m. vasario 1 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Komitetas ekstremaliųjų situacijų klausimais (toliau – Komitetas) pripažino, kad epidemiologinė situacija dėl Zika viruso plitimo kelia tarptautinį susirūpinimą ir grėsmę visuomenės sveikatai tarptautiniu mastu. Todėl skelbiama tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija.

Zikos virusinė infekcija – tai Aedes (Aedes aegypti, Aedes albopictus) uodų platinama virusinė liga. Komiteto išplatintame pranešime teigiama, kad ryšys tarp Zika virusinės infekcijos nėštumo metu ir naujagimių mikrocefalijų yra stipriai tikėtinas, tačiau dar nėra moksliškai įrodytas. Buvo akcentuotos įvairios su Zika virusinės infekcijos valdymu susijusios problemos: vakcinos nebuvimas, greitų diagnostinių testų trūkumas, uodų paplitimo klausimai.

Koordinuotas tarptautinis atsakas reikalingas, siekiant pagerinti Zika virusinės infekcijos epidemiologinę priežiūrą, infekcijos atvejų, vaisiaus vystymosi anomalijų, neurologinių komplikacijų nustatymą ir aptikimą, stiprinti uodų populiacijos kontrolę, pagreitinti diagnostinių testų ir vakcinų, ypač rizikos grupėms, sukūrimą. PSO nerekomenduoja prekybos ir kelionių apribojimų į viruso paveiktas šalis. Šiuo momentu pagrindinės profilaktikos priemonės yra uodų populiacijos kontrolė ir apsauga nuo uodų įgėlimų, ypač nėščiosioms.

 

Atsižvelgdama į Zikos virusinės infekcijos situaciją, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja:

 • Nėščiosioms atidėti keliones į Zikos viruso plitimo paveiktas šalis.
 • Visiems asmenims, vykstantiems į šalis, kur plinta Zikos virusas:

– naudoti asmens apsaugos priemones, skirtas apsaugai nuo uodų įkandimų patalpose ir lauke, ypač nuo saulės patekėjimo iki saulės laidos, kadangi tuo metu uodai yra aktyviausi;

– naudoti repelentus ir laikytis ant produkto pakuotės nurodytų instrukcijų;

– vilkėti marškinius ilgomis rankovėmis ir ilgas kelnes, ypač didžiausio uodų aktyvumo metu. Aedes uodai aktyvūs ir dienos metu, tačiau jų aktyvumas didžiausias anksti ryte ir vėlai vakare;

– miegoti ir ilsėtis nuo uodų apsaugotose ar kondicionuojamose patalpose, kitu atveju naudoti tinklelius nuo uodų, net dienos metu.

 • Keliautojams, kuriems grįžus iš paveiktos teritorijos per tris savaites pasireiškia Zikos virusinės infekcijos simptomai, patariama kreiptis į savo gydymo įstaigą ir informuoti gydytojus apie kelionę.
 • Nėščios moterys po apsilankymo teritorijose, kuriose plinta Zikos virusas, turėtų informuoti savo gydytoją apie kelionę, kad gydytojas įvertintų galimą riziką ir prireikus stebėtų.
  

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Pasaulio sveikatos organizacija pristatė trečiąją saugaus eismo keliuose ataskaitą

 

Pasaulyje kelių eismo įvykiuose kasmet žūsta apie 1,3 mln. žmonių ir apie 20–50 mln. patiria sužalojimus. 2014 m. Lietuvos keliuose žuvo 265 eismo dalyviai ir 3889 žmonės buvo sužeisti. Palyginti su 2013 m., eismo įvykių ir sužeistųjų skaičius Lietuvos keliuose sumažėjo atitinkamai 1,95 proc. ir 2,94 proc., tačiau, nepaisant visų pastangų, 2014 m. 3,52 proc. padidėjo žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu 2011–2020 m. oficialiai buvo paskelbti Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Saugaus eismo dekada (toliau – Dekada). Dekados tikslas yra stabilizuoti ir sumažinti mirčių keliuose skaičių iki 2020 m. Tikslui pasiekti buvo parengtas visuotinis veiksmų planas, kuriame yra apibrėžtos būtinos priemonės, kurių reikia imtis, norint užtikrinti saugą keliuose.

Dekados veiksmų plano vykdymo progresą stebi PSO, rengdama Pasaulio kelių eismo saugos ataskaitas. 2015 m. spalio mėn. PSO pristatė trečiąją ataskaitą, kurioje apibendrinti 3 pirmųjų Dekados metų duomenys. Išanalizavus informaciją iš 180 šalių nustatyta, kad mirčių keliuose skaičius nuo 2007 m. stabilizavosi ir siekia apie 1,25 mln. atvejų per metus. Įvertinus 4 proc. populiacijos prieaugį ir 16 proc. transporto priemonių skaičiaus padidėjimą yra daroma išvada, kad prevencinė traumų keliuose veikla išsaugojo tūkstančius gyvybių. Apie 90 proc. visų mirčių keliuose įvyksta žemo ir vidutinio ekonominio lygio valstybėse (daugiausia Afrikoje), nors jose eksploatuojama tik pusė visų pasaulio transporto priemonių. Beveik 50 proc. mirčių pasaulyje įvyksta tarp mažiausiai apsaugotų eismo dalyvių – motociklininkų (23 proc.), pėsčiųjų (22 proc.) ir dviratininkų (4 proc.). O Europos regione pusę žuvusiųjų sudarė automobilių vairuotojai ir keleiviai, 26 proc. – pėstieji. Ataskaitoje nurodoma, kad viena geriausių eismo įvykių, sužalojimų ir mirčių prevencijos priemonių yra kelių eismo saugos įstatymai, kurie reglamentuoja 5 svarbiausius rizikos faktorius: saugos diržų naudojimo, vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, greičio ribojimo, motociklininkų šalmų dėvėjimo ir vaikų apsaugos įrenginių. 

Greičio kontrolė. Vidutinis pasaulio kelių eismo greitis nuolat didėja, o kartu didėja ir avarijų tikimybė bei pasekmių mastas. Suaugęs pėsčiasis, partrenktas automobilio, važiuojančio mažesniu nei 50 km/h greičiu, turi apie 20 proc. tikimybę žūti, o partrenktas automobilio, važiuojančio 80 km/h greičiu – jau beveik 60 proc. 

Vairavimo apsvaigus nuo alkoholio prevencija. Įstatymai, draudžiantys sėsti už vairo patyrusiems vairuotojams, kurių kraujyje yra daugiau kaip 0,05 g/dl alkoholio, ir vairuotojams, neturintiems 2 m. stažo, kurių kraujyje yra 0,02 g/dl ar daugiau alkoholio, sumažina avarijų, o tuo pačiu traumų ir mirčių keliuose tikimybę. Tokie įstatymai galioja tik 34 pasaulio valstybėse, iš kurių 21 – Europos regione. 

Šalmų naudojimas. Teisingas kokybiško motociklininko šalmo naudojimas gali sumažinti mirties riziką 40 proc., o sunkaus galvos sužalojimo riziką – 70 proc. Šalmų naudojimo taisyklės turi galioti visiems dviračių motorizuotų transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams, bet tokie įstatymai galioja tik 44 valstybėse, o griežčiausi reikalavimai taikomi turtingiausiose Europos valstybėse.

Saugos diržų naudojimas. Saugos diržų naudojimas sumažina mirties riziką 45–50 proc. asmenims, sėdintiems priekinėse sėdynėse, ir 25 proc. – sėdintiems galinėse sėdynėse. Įstatymai, įpareigojantys visus keleivius užsisegti saugos diržus, galioja 105 valstybėse ir apima 67 proc. populiacijos.

Saugus vaikų vežimas transporto priemonėse. Vaikai ir kūdikiai transporto priemonėse turi būti vežami automobilinėse vaikų kėdutėse, naudojant saugos diržus, atsižvelgiant į amžių, ūgį ir svorį, o vyresni vaikai priekinėje sėdynėje vežami atsižvelgiant į amžių ar ūgį. Tokie įstatymai galioja tik 53 valstybėse, apimančiose 17 proc. populiacijos. Nors vaikų kėdučių įteisinimas yra labai svarbus, jis yra sunkiai įgyvendinamas net turtingose valstybėse dėl šių įrenginių kainos. 

Kelių eismo saugumo reglamentavimo srityje buvo padaryta ženkli pažanga, tačiau šių pokyčių greitis yra per lėtas siekiant įgyvendinti ambicingą Darnaus vystymo tikslą – iki 2020 m. perpus sumažinti mirčių ir sužalojimų kelių eismo įvykiuose visame pasaulyje. Diegiant PSO rekomenduojamas priemones galima išsaugoti milijonus gyvybių visame pasaulyje.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

 

 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Sveikatos apsaugos ministrės R. Šalaševičiūtės vadovaujama delegacija dalyvauja PSO Europos ministrų konferencijoje

 

Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės vadovaujama delegacija spalio 21-22 d. dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos ministrų konferencijoje „Požiūris į gyvenimą programos „Sveikata 2020“ kontekste: veikime anksti, veikime laiku, veikime kartu“, vykstančioje Minske (Baltarusija). Konferencijos dalyviai ketina parengti Minsko deklaraciją, kuri padėtų užtikrinti efektyvesnį programos „Sveikata 2020“ įgyvendinimą.

Ministrė R. Šalaševičiūtė ketina dalyvauti ministrų diskusijoje ir skaityti pranešimą tema „Šalių pavyzdžiai įgyvendinant visų gyvenimo etapų svarbos principą iki pastojimo bei nėštumo metu“. Pranešime bus pateikti geriausios praktikos pavyzdžiai, užtikrinant sveiką aplinką būsimiems tėvams, kitos aktualijos. Taip pat ministrė dalyvaus svarstymuose, kaip galima būtų geriau įgyvendinti Konferencijos rezultatų dokumente suformuluotus prioritetus. Šalių atstovai aptars gyvenimo būdo pasirinkimo vaidmenį, užtikrinant sveikatą ir gerovę, ketinama parengti Konferencijos rezultatų dokumentą (Minsko deklaraciją), kuriuo remiantis bus galima pritaikyti žinias bei tyrimų rezultatus iš įvairių sričių – aplinkosaugos, ekonomikos ir socialinių mokslų, genetikos ir medicinos, viešojo administravimo bei politikos formavimo.

  

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Sveikatos apsaugos ministrė su delegacija lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN)

 
cern_logo.jpg (thumb, 100x97)

Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė su delegacija lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) – didžiausioje pasaulyje dalelių fizikos laboratorijoj, kurioje atliekami branduoliniai tyrimai taikomi medicinos srityje.

CERN generalinis direktorius prof. Rolf Dieter Hauer susitikimo metu pristatė CERN organizacijos istoriją, tyrimų evoliuciją branduolinės fizikos srityje. Sveikatos apsaugos ministrės vizito proga didžiausias CERN atstovų dėmesys buvo sutelktas į organizacijoje atliekamų mokslinių tyrimų taikymą medicinos srityje, o ypač diagnostikos bei gydymo tikslams. Specialiai ministrei buvo pristatytos hadronų terapijos galimybės. Prof. R. D. Hauer atkreipė ministrė R. Šalaševičiūtės dėmesį, kad šių technologijų taikymas medicinoje leidžia žymiai tiksliau diagnozuoti bei gydymo tikslais sukoncentruoti protonų srautą taip, jog nebūtų pažeisti sveiki paciento audiniai.

Ministrės vizito CERN metu susitikimuose kartu su ministre dalyvavo ir jaunosios kartos medicinos atstovai, dirbantys branduolinės medicinos srityje Vilniaus bei Kauno universiteto ligoninėse. CERN atstovai ministrę R. Šalaševičiūtę supažindino su galimybėmis Lietuvos medikams dalyvauti įvairiuose CERN vykdomuose projektuose.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Sveikatos apsaugos ministrė Ženevoje pasirašė susitarimą dėl PSO Europos   regiono komiteto 65-sios sesijos organizavimo Vilniuje

 

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė Ženevoje vykstančioje Pasaulio sveikatos asamblėjos 68-ojoje sesijoje tęsia dvišalius susitikimus su kitų šalių aukšto rango atstovais.

Susitikimo su PSO Europos regiono direktore Zsuzsanna Jakab metu buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Pasaulio sveikatos organizacijos susitarimas dėl PSO Europos regiono komiteto 65-sios sesijos organizavimo 2015 m. rugsėjo 14-17 d. Vilniuje. Ministrė R. Šalaševičiūtė su Zs. Jakab aptarė pasirengimo artėjančiai sesijai eigą. Taip pat buvo aptarti Europos aplinkos proceso vidutinio laikotarpio peržiūros aukšto lygio susitikimo, vykusio š. m. balandžio 29-30 d. Haifoje (Izraelyje), rezultatai.

Pasaulio sveikatos asamblėja – tai kasmetinis 194 PSO valstybių narių susitikimas. Asamblėjos plenarinės sesijos bei komitetų posėdžių metu aptariami PSO veiklos klausimai, užkrečiamosios, lėtinės neinfekcinės ligos, sveikatos užtikrinimas viso gyvenimo laikotarpiu, taip pat vyks Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomosios Tarybos narių rinkimai.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

 Lietuvai - PSO Pasaulinės dienos be tabako medalis

 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje Lietuvai įteiktas PSO Pasaulinės dienos be tabako apdovanojimas. PSO Europos regiono direktorė Zsuzsanna Jakab, įteikdama medalį Lietuvos sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei, pabrėžė Lietuvos nuopelnus priimant Europos tabako produktų direktyvą. PSO Europos regiono direktorė Z. Jakab atkreipė dėmesį, kad ši direktyva gina svarbiausią prigimtinę žmogaus teisę į sveiką aplinką. ,,Svarbu žinoti, kad šimtai tabako pramonės lobistų įvairiais būdais stengėsi sustabdyti Tabako produktų direktyvos priėmimą. Todėl ypač svarbu, kad Europos Komisija nuosekliai laikėsi savo politikos ir, Europos Tarybai pirmininkavusių Airijos bei Lietuvos pastangomis, šį vasarį nauja direktyva buvo priimta”, – sakė Z. Jakab.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė pristatė sėkmingai su PSO derinant priimtą Lietuvos sveikatos programą. LR Seimas 2014 m. birželio 26 d. patvirtino Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programą, kuri daugeliu aspektų remiasi Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos politikos dokumentu ,,Sveikata 2020“ ir jos įgyvendinimo planu. Rengdama Programą Lietuva glaudžiai bendradarbiavo su PSO Europos regiono biuru, kuris įvertino, kaip ši Programa atspindi geriausius turimus įrodymus, šiuolaikinį mąstymą ir veiklos vertinimo kriterijus, apibrėžtus Europos politikos dokumente „Sveikata 2020“, ir kaip visa tai yra pritaikyta Lietuvos sveikatos sistemos valdymui bei sveikatos prioritetams.

Kalbėdama PSO Europos regionui priklausančių sveikatos apsaugos ministrų diskusijoje „Investicijos į ankstyvos vaikystės vystymosi raidą poveikis“ ministrė R. Šalaševičiūtė pabrėžė, kad nuo 0 iki 3 metų yra pagrindinis vaiko gyvenimo etapas, kurio pagrindu vėliau susikuria žmogaus identitetas. Todėl, ministrės teigimu, visų lygių valstybės institucijos, teikiančios socialines paslaugas šeimai, turi skirti vaikui pakankamai dėmesio, pastangų bei finansinių išteklių, kad mažasis visuomenės narys galėtų užmegzti tinkamus santykius su aplinkine realybe ir įgyti tokią patirtį, kuri padės jam tinkamai vystytis ir būti atsakingu valstybės piliečiu.

„Vienas sektorius nėra pajėgus tinkamai užtikrinti vaiko raidą. Paslaugos turi būti teikiamos kompleksiškai bei efektyviai, orientuojantis į konkretaus vaiko ir šeimos individualią problemą. Valstybėje privalo būti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemos, kompleksiškai teikiančios vaikui ir jo šeimai švietimo, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas, sudarančios sąlygas kuo anksčiau identifikuoti socialinės rizikos veiksnius ir užtikrinti kompleksinę pagalbą šiems vaikams bei jų šeimoms“, – sakė ministrė R. Šalaševičiūtė.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Preventing suicide: A globe imperative - Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaita  apie savižudybių problemą ir veiksmingus prevencijos būdus.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

     Ministrė R. Šalaševičiūtė dalyvauja PSO Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje

 

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė dalyvauja Kopenhagoje (Danija) vyksiančioje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje. Jos metu bus aptarta politikos „Sveikata-2020“ įgyvendinimo eiga, regioninis vakcinų veiksmų planas 2015–2020 m. ir kiti aktualūs klausimai. PSO Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje dalyvaus 53 regionui priklausančių šalių ministrai ir kiti aukšto rango pareigūnai. Darbotvarkėje numatyta aptarti ir vaikų sveikatos stiprinimo klausimus, PSO Europos regiono maisto ir mitybos veiksmų planą 2015–2020 m., bus svarstoma PSO reforma ir pristatyta naujo Europos regiono direktoriaus kandidatūra.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė ketina pasisakyti apie sveikatos sistemų atvirumo ir tvarumo svarbą, tarpsektorinio bendradarbiavimo būtinybę įgyvendinant politikos „Sveikata 2020“ nuostatas, vaiko interesų viršenybę, nepriklausomai nuo valstybės ekonominės situacijos ir kitais klausimais, taip pat ketina susitikti su PSO Europos regiono  direktore Zsuzsanna Jakab, kolegomis iš Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano ir kitų šalių.  PSO Europos regiono komiteto 64-sios sesijos dalyviai bus pakviesti 2015 m. atvykti į Lietuvą, kur rugsėjo mėnesį vyks 65-ji PSO Europos regiono komiteto sesija.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

PSO asamblėjos sesijoje sveikatos apsaugos ministras kalbėjo apie aktualias visuomenės sveikatos problemas

 

Gegužės 19-24 d. vyksiančios 67-osios Pasaulio sveikatos asamblėjos sesijos Ženevoje (Šveicarija) metu sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis PSO asamblėjoje sakė kalbą, skirtą klimato kaitos keliamų grėsmių ir iššūkių ir jų sąsajų su sveikata svarbai. PSO asamblėjoje svarstomi su sveikata susiję klausimai. Tarp jų – globali tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės strategija, globalus vakcinacijos planas, lėtinių neinfekcinių ligų prevencija ir kontrolė, motinų ir kūdikių mityba, neįgalumas, sveikatos stiprinimas visą gyvenimą, tradicinė medicina, paliatyvi slauga, falsifikuoti vaistai, finansinis dialogas, strateginis resursų perskirstymas ir pan.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)          Lietuva turi pirmumo teisę pasisakyti PSO Vykdomojoje Taryboje

Lietuvos delegacija, vadovaujama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kanclerio, buvusio ilgamečio Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) darbuotojo profesoriaus Viliaus Grabausko, dalyvavo PSO Vykdomosios Tarybos 134-ojoje sesijoje. Visi sesijos sprendimai bus tvirtinami bendru visų 194 PSO valstybių narių sutarimu Pasaulio sveikatos asamblėjoje, kuri vyks gegužės mėnesį. Prof.  V.  Grabauskas  globaliai  PSO Vykdomajai Tarybai pateikė Lietuvos ir Europos poziciją ir įdirbį lėtinių neinfekcinių ligų, tuberkuliozės ir  raupų viruso atsargų sunaikinimo klausimais. Prof. V. Grabauskas nuo 1998 m. yra Integruotos lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos programos  CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme) Tarptautinio valdymo komiteto pirmininkas. Nuo 2008 m. LSMU kaip oficialus PSO bendradarbiaujantis centras koordinuoja CINDI programą Europos mastu.

Pagrindiniai šios Vykdomosios Tarybos sesijos klausimai – PSO reformos įgyvendinimas, valdymo  efektyvumo didinimas ir finansavimas. Lietuva šioje sesijoje pristatė 3 nacionalinius pranešimus, skirtus tuberkuliozės, lėtinių neinfekcinių ligų bei raupų viruso atsargų sunaikinimo klausimams bei parėmė kartu su visomis ES šalimis rezoliucijas dėl tuberkuliozės, antimikrobinio atsparumo, indėlio į socialinį ir ekonominį vystymąsi (tvarūs tarpsektoriniai veiksmai siekiant pagerinti sveikatą ir užtikrinti sveikatos santykių lygiateisiškumą). Kartu su visomis ES šalimis Lietuva išreiškė norą paremti rezoliuciją, skirtą sveikatos sistemų vaidmens stiprinimui kovoje su smurtu prieš moteris ir mergaites. Kadangi dėl šios rezoliucijos valstybėms narėms nepavyko susitarti, derybos nukeltos iki 67-osios Pasaulio sveikatos organizacijos Asamblėjos. Pagrindinė PSO Vykdomosios Tarybos funkcija yra patarti PSO Asamblėjai ir parengti jos darbotvarkę, užtikrinti Asamblėjos priimtų sprendimų bei patvirtintos politikos įgyvendinimą. Vykdomoji Taryba sudaryta iš 34 asmenų, turinčių išskirtinę kompetenciją sveikatos srityje. Kiekvienas jų yra siūlomas PSO Regiono komiteto metu šalies narės ir patvirtinamas Pasaulio sveikatos Asamblėjos metu. Šalis narė išrenkama trijų metų laikotarpiui. Taryba susirenka mažiausiai du kartus per metus. Lietuva šiuo metu yra viena iš 34 Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomosios Tarybos (PSO VT) narių ir turi pirmumo teisę pasisakyti bet kuriuo klausimu, taip pat balsuoti, jei renkami asmenys į aukščiausius PSO postus. Lietuva kartu su Andora, Uzbekistanu, Belgija, Kroatija ir Šveicarija PSO VT atstovauja PSO Europos regionui. Iš Europos Sąjungos šiuo metu PSO Vykdomojoje Taryboje yra Lietuva, Kroatija ir Belgija.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)        Žalingo alkoholio vartojimo mažinimas Europoje - veiklos planas 2012-2020

 
PSO Europos regione alkoholio sunaudojimo lygis ir alkoholio daroma žala didesni negu visame pasaulyje. Alkoholio vartojimo žalos mažinimas yra svarbus visuomenės sveikatos prioritetas, kad būtina integruoti veiksmus siekiant gerovės, sėkmingai propaguojant sveiką gyvenseną, mažinant neužkrečiamų, o taip pat ir kai kurių užkrečiamų ligų naštą dėl alkoholio žalos. 2011 rugsėjo mėn. Europos regiono komitete, vykusiame Baku mieste, Azerbaidžane, šį veiksmų planą (Žalingo alkoholio vartojimo mažinimas Europoje - veiklos planas 2012-2020)  patvirtino 53 šalys narės. Planas apima platų spektrą strategijų ir programų, kurios palyginti pigios ir lengvai įgyvendinamos, jos gali sumažinti žalingą alkoholio vartojimą, gerinti sveikatą ir gerovę, pakelti darbo našumą, ir visam gyvenimui, nuo gimimo iki mirties, padidinti žmogiškąjį, sveikatos ir socialinį kapitalą.  Šis veiksmų planas globalioje alkoholio žalos mažinimo strategijoje numato 10 veiklos sričių, ir į  šią veiklą gali įsitraukti visos Europos šalys PSO narės.
 
  

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)       Į Lietuvą atvyksta PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato vadovas

 

Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio kvietimu antradienį į  Lietuvą atvyksta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) sekretoriato vadovas Haik Nikogosian. Tarp vizito metu numatomų aptarti klausimų – Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje, protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais ratifikavimas ir įsigaliojimas, PSO TKPK ir Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai.

Tabakas – didžiausia išvengiama grėsmė sveikatai ES, kasmet  tampantis 697000 mirčių priežastimi.  Rūkantieji daugiau gyvenimo metų praleidžia, būdami blogos sveikatos (onkologiniai, širdies-kraujagyslių, kvėpavimo takų susirgimai), o beveik pusė rūkalių gyvena vidutiniškai 14 m. trumpiau. Per metus sveikatos priežiūros išlaidos rūkymo sukeltų ligų gydymui  siekia 25,3 mlrd. EUR. Visuomenė netenka 8,3 mlrd. EUR per metus dėl darbo našumo sumažėjimo, susijusio su rūkymu. Dėl rūkymo prarastų gyvenimo metų ES piniginė išraiška – apie 517 mlrd. EUR kasmet. Nepaisant visų aiškiai įvardijamų grėsmių, 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 18 m.  (94 proc. – iki 25 m.), o nikotinas yra medžiaga, sukelianti priklausomybę. 

Tabako produktų direktyvos netiesioginė nauda skaičiuojama milijardais eurų:  

 • Sveikatai: žmonės ne tik gyvens ilgiau, bet ir daugiau gyvenimo metų bus sveiki;  
 • Per metus išlaidos sveikatos apsaugai sumažės 506 mln. EUR;
 • Išlaidos dėl nedarbingumo sumažės 165 mln. EUR per metus;
 • Tikimasi, kad socialinė ir ekonominė nauda (sumažintos sveikatos priežiūros išlaidos, mažesni darbo našumo nuostoliai, laimėti gyvenimo metai) ES kasmet sudarys 9,4 mlrd. EUR. 

„Mūsų visų bendras tikslas – pakeisti jaunų žmonių požiūrį į rūkymą, įtikinti jaunuolius, kad rūkyti yra ir nesveika, ir nemadinga“, – sako sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis. Ministras pabrėžia, kad pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuvos laukia sudėtingas ir įtemptas darbas atnaujinant Tabako produktų direktyvą. Pasak V. P. Andriukaičio, Sveikatingumo metais Lietuva privalo įrodyti visai ES, kad toks žingsnis būtinas saugant visos bendrijos piliečių sveikatą. 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)        Stiprinti Lietuvos vaidmenį PSO - sveikatos politikos prestižas

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis inicijavo pasitarimą, skirtą Lietuvos bendradarbiavimo su Pasaulio sveikatos organizacija plėtrai. Diskutuota apie bendrą strategiją ir veiksmų planą, siekiant sveikatos šiandienos Europoje ir Lietuvoje. „PSO – reikšminga organizacija, kurioje turime tinkamai atstovauti savo valstybės interesams. Šios organizacijos sprendimai daro lemiamą įtaką Europos ir visos planetos sveikatai ir socialinei gerovei, – teigė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. – Turime tapti aktyviais politikos „Sveikata 2020“ veikėjais. 2013 metų rudenį Izmire (Turkija) PSO Europos regiono komiteto sesijoje pristatyta Michael‘o Marmot‘o socialinių determinantų studija atskleidė dramatišką sveikatos situaciją mūsų šalyje: „Neregėta Lietuva“. Ką galime padaryti kartu, kad situacija pagerėtų, kaip integruoti mūsų ekspertus, PSO patirtį į įvairias mokslo ir ugdymo programas? Turime įtraukti į veiklą universitetus, kartu su Vyriausybe, Seimu, Prezidentūra ieškoti efektyvių sprendimų, sukurti vieningą sistemą bendruomeniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais“.
 

Susitikime pažymėta, kad PSO aukštai vertina Lietuvos pasiekimus formuojant sveikatos politiką: naujoji Lietuvos sveikatos programa sukurta PSO „Sveikata 2020“ strategijos pagrindu yra pavyzdys kitoms Europos šalims. Atkreiptas dėmesys, kad įgyvendinant „sveikatos visose politikose“ principą, yra būtina į sveikatos stiprinimo veiklą įtraukti visų valstybės sektorių pastangas. Akcentuotas Kauno, Klaipėdos, Vilniaus akademinės bendruomenės vaidmuo, bendradarbiavimo mechanizmų reglamentavimas. Universiteto atstovai pažadėjo remti jaunus specialistus, dirbsiančius PSO įvairių sričių ekspertais. Diskutuota apie galimybes gerąją Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai patirtį perkelti į bendradarbiavimą su PSO.

PSO biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė pristatė Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO Europos regiono biuro bendradarbiavimo sutarties 2014–2015 m. projektą. Užtikrinant strateginį tęstinumą, prioritetą planuojama ir toliau skirti užkrečiamųjų ligų kontrolei, neinfekcinių lėtinių ligų profilaktikai, sveikatos skatinimui visais gyvenimo laikotarpiais ir sveikatos sistemos plėtrai. PSO žada skirti pagalbą naujai Lietuvos sveikatos programai įgyvendinti. 2015 m. Vilniuje vyks PSO Europos regiono komiteto sesija.

Susitikimo dalyviai supažindinti su Politikos, suformuotos žinant įrodymus, tinklo Europoje (angl. Evidence-Informed Policy Network Europe – EVIPNet Europe) perspektyvomis. Šio tinklo tikslas – skatinti nuolatinį aukštos kokybės, specifinį kontekstą atitinkančių įrodymų naudojimą priimant sveikatos politikos sprendimus, lemiančius geresnius sveikatos rezultatus regione. Praėjusiais metais Lietuva gavo PSO patvirtinimą. Pradėtas parsirengimas projektui, 2015 m. – startuoja bandomasis etapas. Siūlomos veiklos sritys: politikos plėtra ir analizė, sveikatos tyrimai, epidemiologija ir kt.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)       Į Lietuvą atvyksta PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato vadovas

 

Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio kvietimu antradienį į  Lietuvą atvyksta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) sekretoriato vadovas Haik Nikogosian. Tarp vizito metu numatomų aptarti klausimų – Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje, protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais ratifikavimas ir įsigaliojimas, PSO TKPK ir Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai.

Tabakas – didžiausia išvengiama grėsmė sveikatai ES, kasmet  tampantis 697000 mirčių priežastimi.  Rūkantieji daugiau gyvenimo metų praleidžia, būdami blogos sveikatos (onkologiniai, širdies-kraujagyslių, kvėpavimo takų susirgimai), o beveik pusė rūkalių gyvena vidutiniškai 14 m. trumpiau. Per metus sveikatos priežiūros išlaidos rūkymo sukeltų ligų gydymui  siekia 25,3 mlrd. EUR. Visuomenė netenka 8,3 mlrd. EUR per metus dėl darbo našumo sumažėjimo, susijusio su rūkymu. Dėl rūkymo prarastų gyvenimo metų ES piniginė išraiška – apie 517 mlrd. EUR kasmet. Nepaisant visų aiškiai įvardijamų grėsmių, 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 18 m.  (94 proc. – iki 25 m.), o nikotinas yra medžiaga, sukelianti priklausomybę. 

Tabako produktų direktyvos netiesioginė nauda skaičiuojama milijardais eurų:  

 • Sveikatai: žmonės ne tik gyvens ilgiau, bet ir daugiau gyvenimo metų bus sveiki;  
 • Per metus išlaidos sveikatos apsaugai sumažės 506 mln. EUR;
 • Išlaidos dėl nedarbingumo sumažės 165 mln. EUR per metus;
 • Tikimasi, kad socialinė ir ekonominė nauda (sumažintos sveikatos priežiūros išlaidos, mažesni darbo našumo nuostoliai, laimėti gyvenimo metai) ES kasmet sudarys 9,4 mlrd. EUR. 

„Mūsų visų bendras tikslas – pakeisti jaunų žmonių požiūrį į rūkymą, įtikinti jaunuolius, kad rūkyti yra ir nesveika, ir nemadinga“, – sako sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis. Ministras pabrėžia, kad pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuvos laukia sudėtingas ir įtemptas darbas atnaujinant Tabako produktų direktyvą. Pasak V. P. Andriukaičio, Sveikatingumo metais Lietuva privalo įrodyti visai ES, kad toks žingsnis būtinas saugant visos bendrijos piliečių sveikatą. 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)    Sveikatos apsaugos ministro vizitas PSO Europos regiono biure

 

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biure Kopenhagoje (Danija) apsilankė biuro direktorės Z. Jakab kvietimu. Aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai klausimai, mūsų šalies vaidmuo, formuojant konsoliduotas visų ES šalių pozicijas Europos regiono komiteto susitikime (rugsėjo 16–19 d., Izmiras, Turkija), pasirengimo Pasaulio sveikatos asamblėjai ir kitos bendradarbiavimo aktualijos.

Aptarta naujoji Europos sveikatos politiką „Sveikata 2020“ ir aktualios Lietuvos visuomenės sveikatos problemos bei šalies pažanga gerinant sveikatos apsaugos sistemos darbą. Pasak ministro, Lietuva buvo giriama, už reikšmingus laimėjimus mažinant naujagimių mirtingumą, už gerėjančius šalies demografinius rodiklius, už ryškiai mažėjančias mirtis dėl nelaimių keliuose, už pastangas pažaboti alkoholio ir tabako vartojimą. Lietuva sulaukė kritikos dėl brangios medicinos įrangos pirkimo (lyginant su ES vidurkiu jos Lietuva turi daugiausia, kas turėtų daryti tiesioginę įtaką spartesniam sergamumo rodyklių mažėjimui). Mūsų šalyje daugiau nei bet kurioje Europos regiono šalyje atliekama brangių tyrimų. Toks nekontroliuojamas perteklinis tyrimų vartojimas, PSO nuomone, labai išsekina sveikatos biudžetą ir pacientų kišenes. Pažymėta, kad ir toliau dėmesys turi būti skiriamas sveikatos apsaugos sistemos stiprinimui, pagrindinių neinfekcinių ligų profilaktikai, sveikatinimui ir sveikai gyvensenai, užkrečiamųjų ligų kontrolei, aplinkos ir sveikatos saugai, žinių mainams visame pasaulyje. „Svarbiausi PSO Europos regiono biuro ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo prioritetai – sveikatos sistemos stiprinimas, sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimas, skatinant sveikatos ugdymą, stiprinimą ir ligų prevenciją. PSO ir toliau vykdys Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos reformos stebėseną tarpsektorinio bendradarbiavimo ir sveikatą lemiančių socialinių sąlygų atžvilgiu, – pabrėžė PSO Europos regiono biuro direktorė Z. Jakab. Pasak Z. Jakab, PSO sukurtos Europos sveikatos politikos „Sveikata 2020“ vertybės – naujos Lietuvos sveikatos programos pagrindas“. 

Numatoma PSO pagalba kuriant ir įgyvendinant Lietuvoje profilaktines ir sveikatos priežiūros intervencijas, skirtas psichikos sveikatos, neužkrečiamųjų ligų, alkoholizmo, smurto ir traumų profilaktikai. Taip pat planuojama šalinti sveikatos apsaugos sistemos kliūtis, neleidžiančias efektyviai vykdyti užkrečiamųjų ligų – AIDS, tuberkuliozės ir kt. – priežiūrą. Dėmesys bus skiriamas geresnei paslaugų integracijai rizikos grupėse.

 

  

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)    Į Lietuvą atvyksta PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato vadovas

 

Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio kvietimu antradienį į  Lietuvą atvyksta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) sekretoriato vadovas Haik Nikogosian. Tarp vizito metu numatomų aptarti klausimų – Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje, protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais ratifikavimas ir įsigaliojimas, PSO TKPK ir Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai.

Tabakas – didžiausia išvengiama grėsmė sveikatai ES, kasmet  tampantis 697000 mirčių priežastimi.  Rūkantieji daugiau gyvenimo metų praleidžia, būdami blogos sveikatos (onkologiniai, širdies-kraujagyslių, kvėpavimo takų susirgimai), o beveik pusė rūkalių gyvena vidutiniškai 14 m. trumpiau. Per metus sveikatos priežiūros išlaidos rūkymo sukeltų ligų gydymui  siekia 25,3 mlrd. EUR. Visuomenė netenka 8,3 mlrd. EUR per metus dėl darbo našumo sumažėjimo, susijusio su rūkymu. Dėl rūkymo prarastų gyvenimo metų ES piniginė išraiška – apie 517 mlrd. EUR kasmet. Nepaisant visų aiškiai įvardijamų grėsmių, 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 18 m.  (94 proc. – iki 25 m.), o nikotinas yra medžiaga, sukelianti priklausomybę. 

Tabako produktų direktyvos netiesioginė nauda skaičiuojama milijardais eurų:  

 • Sveikatai: žmonės ne tik gyvens ilgiau, bet ir daugiau gyvenimo metų bus sveiki;  
 • Per metus išlaidos sveikatos apsaugai sumažės 506 mln. EUR;
 • Išlaidos dėl nedarbingumo sumažės 165 mln. EUR per metus;
 • Tikimasi, kad socialinė ir ekonominė nauda (sumažintos sveikatos priežiūros išlaidos, mažesni darbo našumo nuostoliai, laimėti gyvenimo metai) ES kasmet sudarys 9,4 mlrd. EUR. 

„Mūsų visų bendras tikslas – pakeisti jaunų žmonių požiūrį į rūkymą, įtikinti jaunuolius, kad rūkyti yra ir nesveika, ir nemadinga“, – sako sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis. Ministras pabrėžia, kad pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuvos laukia sudėtingas ir įtemptas darbas atnaujinant Tabako produktų direktyvą. Pasak V. P. Andriukaičio, Sveikatingumo metais Lietuva privalo įrodyti visai ES, kad toks žingsnis būtinas saugant visos bendrijos piliečių sveikatą. 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)    Sveikatos apsaugos ministro vizitas PSO Europos regiono biure

 

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biure Kopenhagoje (Danija) apsilankė biuro direktorės Z. Jakab kvietimu. Aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai klausimai, mūsų šalies vaidmuo, formuojant konsoliduotas visų ES šalių pozicijas Europos regiono komiteto susitikime (rugsėjo 16–19 d., Izmiras, Turkija), pasirengimo Pasaulio sveikatos asamblėjai ir kitos bendradarbiavimo aktualijos.

Aptarta naujoji Europos sveikatos politiką „Sveikata 2020“ ir aktualios Lietuvos visuomenės sveikatos problemos bei šalies pažanga gerinant sveikatos apsaugos sistemos darbą. Pasak ministro, Lietuva buvo giriama, už reikšmingus laimėjimus mažinant naujagimių mirtingumą, už gerėjančius šalies demografinius rodiklius, už ryškiai mažėjančias mirtis dėl nelaimių keliuose, už pastangas pažaboti alkoholio ir tabako vartojimą. Lietuva sulaukė kritikos dėl brangios medicinos įrangos pirkimo (lyginant su ES vidurkiu jos Lietuva turi daugiausia, kas turėtų daryti tiesioginę įtaką spartesniam sergamumo rodyklių mažėjimui). Mūsų šalyje daugiau nei bet kurioje Europos regiono šalyje atliekama brangių tyrimų. Toks nekontroliuojamas perteklinis tyrimų vartojimas, PSO nuomone, labai išsekina sveikatos biudžetą ir pacientų kišenes. Pažymėta, kad ir toliau dėmesys turi būti skiriamas sveikatos apsaugos sistemos stiprinimui, pagrindinių neinfekcinių ligų profilaktikai, sveikatinimui ir sveikai gyvensenai, užkrečiamųjų ligų kontrolei, aplinkos ir sveikatos saugai, žinių mainams visame pasaulyje. „Svarbiausi PSO Europos regiono biuro ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo prioritetai – sveikatos sistemos stiprinimas, sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimas, skatinant sveikatos ugdymą, stiprinimą ir ligų prevenciją. PSO ir toliau vykdys Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos reformos stebėseną tarpsektorinio bendradarbiavimo ir sveikatą lemiančių socialinių sąlygų atžvilgiu, – pabrėžė PSO Europos regiono biuro direktorė Z. Jakab. Pasak Z. Jakab, PSO sukurtos Europos sveikatos politikos „Sveikata 2020“ vertybės – naujos Lietuvos sveikatos programos pagrindas“. 

Numatoma PSO pagalba kuriant ir įgyvendinant Lietuvoje profilaktines ir sveikatos priežiūros intervencijas, skirtas psichikos sveikatos, neužkrečiamųjų ligų, alkoholizmo, smurto ir traumų profilaktikai. Taip pat planuojama šalinti sveikatos apsaugos sistemos kliūtis, neleidžiančias efektyviai vykdyti užkrečiamųjų ligų – AIDS, tuberkuliozės ir kt. – priežiūrą. Dėmesys bus skiriamas geresnei paslaugų integracijai rizikos grupėse.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)    PSO Vykdomosios Tarybos sesijoje

 

Daugiau kaip savaitę trukusioje 132-ojoje Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomosios Tarybos sesijoje (2013 m. sausio 21 - 29 d.) mūsų šaliai atstovavo delegacija, vadovaujama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kanclerio, buvusio ilgamečio Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) darbuotojo profesoriaus V. Grabausko. Svarstyti sveikatos politikos klausimai bendru visų 194 PSO valstybių narių sutarimu bus tvirtinami Pasaulio sveikatos asamblėjoje, kuri vyks šių metų gegužės mėnesį.

Lietuva šiuo metu yra viena iš 34 PSO Vykdomosios Tarybos valstybių narių ir turi pirmumo teisę pasisakyti bet kuriuo klausimu, o taip pat balsuoti, jei renkami asmenys į aukščiausius PSO postus. Mūsų šalis kartu su Armėnija, Azerbaidžianu, Belgija, Kroatija, Norvegija ir Šveicarija šioje Vykdomojoje Taryboje atstovavo PSO Europos regionui.  Europos Sąjungos šalių atstovės – Lietuva  ir Belgija. Šioje sesijoje dėmesys skiriamas aktualiems klausimams: PSO reforma, 2014–2015 m. biudžetas, neinfekcinių ligų strategija, sveikata po 2015 m. pasibaigus Tūkstantmečio vystymosi tikslų strategijai, falsifikuotų medicinos produktų pažabojimo mechanizmas, rezoliucijos dėl neįgalumo, akių ligų veiksmų planas 2014–2019 m. ir kt.

Pagal neformalų Europos Sąjungos susitarimą šalis, kuri greičiausiai pirmininkaus Europos Tarybai ir yra išrinkta į PSO Vykdomąją tarybą, turi garbės atstovauti visoms 27 ES valstybėms narėms. Pirmininkavimo ES Tarybai metu (nuo 2013 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.) Lietuvos laukia atsakingas ir reikšmingas darbas ne tik Europos, bet ir viso pasaulio sveikatos labui.

 

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)    Apsaugokime nuo gripo save ir mus supančius žmones - pasiskiepykime!

   

PSO ragina visus nelikti abejingais savo ir savo aplinkinių sveikatai ir pasiskiepyti nuo sezoninio gripo. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pastebėjo, kad šį sezoną sergamumas gripu iš pradžių pradėjo didėti Vakarų Europos šalyse, vėliau gripo virusas paplito Rytų kryptimi. Svarbu, kad visoje Europoje išskiriami gripo virusai atitinka šio sezono gripo vakcinos sudėtį.Taigi, laikas pasirūpinti savo ir savo artimųjų sveikata – kuo skubiau pasiskiepyti nuo gripo. Tinkamiausias laikas skiepytis yra spalio–lapkričio mėnesiais, tačiau skiepytis rekomenduojama ir dabar, nes nuo gripo viruso keliamų komplikacijų žmogus būtų apsaugotas didesnę dalį sergamumo gripu sezono.

Gripas yra ūminė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu.Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų, gripas sukelia ūmią ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų.Tai viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių ligų, kuria kasmet suserga 5-10 proc.šalies gyventojų.Gripui būdinga staigi pradžia: aukšta temperatūra (didesnė nei 38°C), sausas kosulys, gerklės, galvos ir raumenų skausmas, nuovargis ir silpnumas.Rečiau pasitaikantys gripo simptomai yra šleikštulys, vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas.

Plintant gripui ir kitoms virusinėms kvėpavimo ligoms, specialistai taip pat rekomenduoja kruopščiai plauti rankas su muilu ir vandeniu.Kosint ar čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis.Stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač neplautomis rankomis.Neliesti paviršių, kurie gali būti užteršti gripo virusu.Būtina dažnai vėdinti patalpas, tinkamai apsirengti bei vengti sąlyčio su sergančiais žmonėmis.Susirgus, kuo skubiau kreiptis į gydytoją ir neiti į darbą bei nevesti vaikų į ugdymo įstaigą.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo šių metų pradžios sergamumas gripu ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) sukeltomis ligomis sparčiai auga. Praėjusią savaitę vidutiniškai 67,2 susirgimo atvejų per savaitę teko 10 tūkst. gyventojų. Sergamumas gripu laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.

Nuo 1700 m. pasaulyje kilo 10–13 gripo pandemijų, iš jų 3 buvo XX amžiuje.1918–1919 m.ispaniškosios gripo pandemijos metu susirgo 25–30 proc., mirė – nuo 20 iki 40 mln.pasaulio gyventojų.Vėliau buvo išskirti kiaulių gripo (1930 m.) ir žmonių gripo (1933 m.) sukėlėjai bei buvo nustatytas jų tarpusavio ryšys.Paaiškėjo, kad gyvulių, paukščių ir žmonių gripo virusai tarpusavyje gali susiformuoti naują gripo virusą, kuriam žmonių populiacija neturi atsparumo.Kita pandemija kilo 1947 m., ją sukėlė itališkasis gripas (1957 m.– azijietiškasis gripas (mirė 4 mln.žmonių),1968 m. Honkongo gripas (mirė 2 mln.žmonių)). Laikui bėgant pandemijas sukėlė vis nauji gripo viruso subtipai.1997 m.kilo paukščių gripas Honkonge. Jis nepaplito žmonių populiacijoje. XXI a. gripo pandemiją sukėlęs virusas pirmą kartą buvo identifikuotas 2009 m.balandį.

Plačiau apie gripą...

 

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)    Rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Europos Tarybai

 

2013 m. sausio 15 d. Vilniuje įvyko susitikimas su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro atstovėmis, kurios pasidalino pirmininkavimo PSO renginiuose patirtimi. Šį seminarą vedė PSO Europos regiono biuro Strateginės partnerystės skyriaus vadovė, buvusi Belgijos Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių departamento vedėja Leen Meulenbergs bei PSO Europos regiono biuro Užkrečiamųjų ligų, sveikatos apsaugos ir aplinkos skyriaus direktoriaus pavaduotoja Nedret Emiroglu. Seminare dalyvavo sveikatos apsaugos viceministras Gediminas Černiauskas, PSO atstovybės Lietuvoje vadovas Robertas Petkevičius, Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių institucijų atstovai.

Seminaro metu pristatyta PSO ir jos institucijų veikla, aptartas ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės vaidmuo PSO Europos regiono komiteto sesijoje ir kituose renginiuose bei pasirengimo jiems metu, pasidalinta gerąja praktika koordinuojant PSO klausimus Belgijos pirmininkavimo ES Tarybai metu.

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)    Rūpestis sveikata - iššūkis tarptautinei bendruomenei

 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro direktore Z. Jakab ir aptarė neseniai priimtą PSO sveikatos strategiją „Sveikata 2020". Pamatinis Europos sveikatos politikos dokumentas ypač svarbus Lietuvai 2013 m. perimant pirmininkavimą ES.

Pasak šalies vadovės, Lietuvai, kitais metais pirmininkausiančiai ES, ypač svarbus naujas požiūris į sveikatos politiką PSO sveikatos strategijoje. Sveikatos politikos formavimas ir tikslų siekimas negali būti vienos sveikatą kuruojančios institucijos reikalas - būtinas aktyvus visuomenės, mokslo ir verslo įsitraukimas, tarptautinis bendradarbiavimas.

Pasaulio sveikatos organizacija palankiai įvertino naują šalies sveikatos strateginį projektą „Lietuvos sveikata 2020". Prezidentės teigimu, pateiktos organizacijos pastabos ir rekomendacijos šaliai padės siekti geresnio rezultato kovojant su visuomenės sveikatos problemomis.

 


miau- psopso.jpg (regular, 120x52)   Sveikatos tyrimų institutas akredituotas PSO bendradarbiaujančiu centru

                     

Pasaulinės sveikatos organizacija (PSO) vėl akreditavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Sveikatos tyrimų institutą bendradarbiaujančiu centru. Šio centro vadovu patvirtintas doc. dr. Aurelijus Veryga. Centras akredituotas ketveriems metams. Sveikatos tyrimų instituto veiklos esminė sritis – mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas.

Institutas dalyvauja vykdant studijų programas, organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir dalyvauja rengiant specialistus. Sveikatos tyrimų institutui priklauso trys laboratorijos: Lėtinių ligų profilaktikos laboratorija, Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija, Sveikatos sistemos tyrimų laboratorija. Pagrindiniai centro tikslai yra biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimas, mokslininkų rengimas, aukščiausio lygio ekspertinių paslaugų teikimas institucijoms, kurios formuoja ir įgyvendina bendrą šalies ir atskirų jos regionų sveikatos politiką.

 

  miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)   Dyzelinių variklių išmetamosios dujos yra kancerogeninės medžiagos

 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ekspertų išvados atskleidžia, jog dyzelinių variklių išmetamosios didina riziką susirgti plaučių vėžiu, sukelia ar paskatina vėžinių auglių vystymąsi.

PSO padalinys, Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (TVTA) ir anksčiau laikė dyzelinių variklių išmetamąsias dujas galimu kancerogenu, tačiau ši informacija patvirtinta tik dabar. Šios žinios buvo surinktos tiriant rizikingose aplinkose dirbančių darbininkų, šachtininkų, geležinkelių darbuotojų ir sunkvežimių vairuotojų sveikatą. Manoma, kad dirbantieji rizikinguose pramonės sektoriuose turi net 40 proc. padidėjusią riziką susirgti plaučių vėžiu, tačiau specialistai perspėja, kad saugotis dyzelino degimo produktų derėtų visiems. 

Tikėtina, kad nuo dyzelinių variklių išmetamųjų dujų sukeltų plaučių vėžio atvejų skaičius yra tik labai maža dalis visų plaučių vėžio atvejų, kurių didžiąją dalį sukelia tabako vartojimas. Ateityje dyzelino degimo produktų keliamas pavojus bus mažesnis, jau dabar dedamos pastangos šias dujas padaryti švaresnėmis – eksperimentuojama su mažiau sieros turinčiais degalais ir efektyviau kurą deginančiais varikliais. Skaitykite daugiau...

 

  miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)   Informacija apie naujus PSO leidinius 

 

World Health Statistics 2012

Spring 2012 Catalogue of WHO Information Products 

 

  miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)  PSO asamblėjoje – apie pasaulio visuomenės sveikatos saugumą (2012 05 21)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro R. Šukio vadovaujama delegacija dalyvauja  Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) šiandien prasidėjusioje 65-toje Pasaulio sveikatos asamblėjoje. Joje dalyvaujantys daugiau kaip 2000 atstovų iš 193 Pasaulio sveikatos organizacijai priklausančių šalių didžiausią dėmesį skirs reikšmingiausioms pasaulio sveikatos politikos aktualijoms. Šiais metais asamblėjoje bus svarstoma neinfekcinių ligų kontrolė ir profilaktika, tarptautinių sveikatos taisyklių įgyvendinimas, sveikatos sistemos stiprinimo svarba, su sveikata susijusių Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo stebėsena, globalūs psichikos sveikatos klausimai, motinų, naujagimių ir vaikų mityba ir kiti aktualūs visuomenės sveikatos aspektai. Bus nagrinėjamos PSO reformos, biudžeto, finansavimo aktualijos.

Vyks rinkimai į Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomąją Tarybą, atstovaujančią 6 pasaulio regionams. PSO Europos regionui atstovauja dvi šalys – Lietuva ir Belgija. PSO Europos regiono komiteto 61-ji sesijoje į Vykdomąją Tarybą atstovu nuo Europos regiono šalių buvo nominuotas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris, profesorius Vilius Jonas Grabauskas. Šias pareigas jis pradės vykdyti po Asamblėjos patvirtinimo. Profesorius į vykdomąją PSO valdžią išrenkamas jau antrą kartą (pirmą kartą: 2000–2003 m.).

 

  miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)   Atnaujinta ES visuomenės sveikatos svetainė

 

Atnaujinta Europos Sąjungos visuomenės sveikatos svetainė. Šios svetainės paskirtis – suteikti  išsamią informaciją apie ES lygmens visuomenės sveikatos iniciatyvas ir programas. Svetainė taip pat skirta ES visuomenės sveikatos politikos apžvalgai, gyventojų elgsenos formavimui ir nuolatiniam sveikatos stiprinimui visose  ES valstybėse narėse. Taip siekiama užtikrinti ES piliečių teisę gauti aiškią ir moksliškai pagrįstą informaciją apie sveikatos saugos ir ligų prevencijos priemones.

  

miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)Pasirašytas Sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos dvimetis bendradarbiavimo planas (2012 03 22)

 

Sveikatos apsaugos ministras R. Šukys ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro direktorė Z. Jakab pasirašė bendradarbiavimo 2012 – 2013 m. veiksmų planą. Bendros veiklos prioritetai pasirinkti atsižvelgiant į kuriamą naująją Europos sveikatos politiką „Sveikata 2020“ ir aktualias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas bei šalies pažangą gerinant sveikatos apsaugos sistemos darbą. Dėmesys skiriamas sveikatos apsaugos sistemos stiprinimui, pagrindinių neinfekcinių ligų profilaktikai, sveikatinimui ir sveikai gyvensenai, užkrečiamųjų ligų kontrolei, aplinkos ir sveikatos saugai, žinių mainams visame pasaulyje.

Lietuva yra pasirašiusi su PSO pagrindinę sutartį ir kas dveji metai pasirašo atnaujintą planą. Šiuo metu pasirašytas veiksmų planas, skirtas 2012–2013 metų bendradarbiavimui.
 
Vienas svarbiausių 2012–2013 m. veiklos prioritetų – sveikatos sistemos stiprinimas, sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimas, skatinant sveikatos ugdymą, stiprinimą ir ligų prevenciją. PSO ir toliau vykdys Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos reformos stebėseną tarpsektorinio bendradarbiavimo ir sveikatą lemiančių socialinių sąlygų atžvilgiu. Kuriamos PSO Europos sveikatos politikos „Sveikata 2020“ vertybės – naujos Lietuvos sveikatos programos 2011–2020 m. pagrindas.
 
Numatoma PSO pagalba kuriant ir įgyvendinant Lietuvoje profilaktines ir sveikatos priežiūros intervencijas, skirtas psichikos sveikatos, neužkrečiamųjų ligų, alkoholizmo, smurto ir traumų profilaktikai. Taip pat planuojama šalinti sveikatos apsaugos sistemos kliūtis, neleidžiančias efektyviai vykdyti užkrečiamųjų ligų – AIDS, tuberkuliozės ir kt. – priežiūrą. Dėmesys bus skiriamas geresnei paslaugų integracijai rizikos grupėse.
 
Aplinkos apsaugos srityje bus ir toliau įgyvendinama tarptautinė politika, nukreipta į aplinkos neigiamo poveikio sveikatai mažinimą. Stiprinamas sveikatos sektoriaus gebėjimas daryti įtaką kitų sektorių, kurie prisideda prie aplinkos keliamų pavojų visuomenės sveikatai kontrolės, politikai.

 

 

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)  Tarpinstitucinis bendradarbiavimas - svarbi sąlyga gerinti žmonių sveikatą (2012 02 24)

 

Europos Sąjunga (ES) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO,) paskelbusios iniciatyvą „Sveikata -- visose politikose“ (Health in all policies), ragina sveikatos klausimus įtraukti į visų valstybės   valdymo institucijų darbotvarkes. Įgyvendinant šią iniciatyvą labai svarbus vaidmuo tenka tarpinstituciniam bendradarbiavimui.Pagal PSO apibrėžimą sveikata apima visapusišką asmens fizinę, socialinę, ir psichologinę   gerovę, o  ne tik ligos ir negalios nebuvimą. Žmogaus sveikatą lemia daugybė veiksnių: individuali elgsena, genetika, sveikatos priežiūros kokybė, aplinka. Todėl, pasak Sveikatos apsaugos viceministrės Noros Ribokienės, labai svarbu sutelkti visas valstybės institucijas, kurios pagal savo kompetenciją gali prisidėti prie visuomenės sveikatinimo.

Siekiant nustatyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo lygį visuomenės sveikatinimo srityje, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas atliko tyrimą. Tyrimas parodė, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje nėra išplėtotas.Tyrime taip pat konstatuojama, kad Lietuvoje apskritai vyrauja sektorinis požiūris į socialinių-ekonominių problemų sprendimą ir tai sukuria nepalankias sąlygas taikyti tiek formalius, tiek neformalius tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmus. Todėl, siekdamos mažinti socialinius-ekonominius netolygumus, ministerijos pirmiausia turi optimizuoti savo ir pavaldžių įstaigų išteklius bei pastangas. Atsižvelgdamas į nustatytus nacionalinius ir sveikatos valdymo sričiai būdingus apribojimus, Viešosios politikos ir vadybos institutas siūlo optimalų tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį ir pateikia rekomendacijas dėl jo įgyvendinimo. Pagal nustatytus kriterijus siūloma apibrėžti ribotą skaičių visuomenės sveikatos prioritetų ir sutelkti lėšas  svarbiausioms visuomenės sveikatos problemoms spręsti bei priemonėms įgyvendinti. Be to, vietoj daugelio tarpinstitucinių dokumentų, rekomenduojama parengti vieną Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, kuris būtų atnaujinamas kas 1-3 metus. Taip pat siūloma sukurti komisiją prie LR Vyriausybės (pvz. anksčiau veikusios Nacionalinės sveikatos reikalų komisijos pagrindu), kuri vertintų Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą. Komisija nustatytų visuomenės sveikatos prioritetus, svarbiausus projektus ir derintų skirtingų valdymo sričių interesus.

 

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)    Šalies institucijos yra pasirengusios valdyti biologinės kilmės įvykius (2011 11 05)

 

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Ekstremalių sveikatai situacijų centre vyko seminaro tipo civilinės saugos stalo pratybos „Institucijų veiksmai užtikrinant medicininę – karantininę kontrolę Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“. Pratybos organizuotos įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2011–2012 metų programos priemones. Renginyje dalyvavo institucijų, atsakingų už medicininę – karantininę kontrolę, biologinės kilmės įvykių valdymą, atstovai. Sveikatos apsaugos ministerijos (Visuomenės ir Asmens sveikatos departamentų, Ryšių su visuomene skyriaus), SAM Ekstremalių sveikatai situacijos centro, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro prie SAM, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Susisiekimo ministerijos, Civilinės aviacijos administracijos, Tarptautinio Vilniaus oro uosto, Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos stoties, Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai kartu turėjo įvertinti pasirengimą ir teisės aktus, reglamentuojančius veiksmus įtarus pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį pagal iš anksto sugalvotą scenarijų. SAM Ryšių su visuomene skyrius turėjo apibendrinti, kaip būtų informuojama šalies ir pasaulio visuomenė bei žiniasklaida.

Konstatuota, jog pratybos pasiekė savo tikslus, sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasikeista teigiamos praktikos pavyzdžiais, aptarti galimi iššūkiai ir problemų sprendimo būdai. PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklėmis siekiama sustabdyti, kontroliuoti ligų plitimą tarptautiniu mastu,apsaugoti nuo jų planetos visuomenę. Kiekvienos šalies visuomenės sveikatos institucijos privalo užtikrinti tinkamą reagavimą į grėsmes tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką gyventojų sveikatai ir be reikalo netrukdytų tarptautinio vežimo bei prekybos. Taisyklių taikymo sritis atitinka visus šiuolaikinio pasaulio visuomenės sveikatai keliamus iššūkius.

Kad bendradarbiavimas su PSO būtų veiksmingas, kiekviena šalis įsteigė Nacionalinį taisyklių koordinavimo centrą, kuris užtikrina tiesioginį ryšį tarp šalies ir PSO bei gali perduoti ir gauti informaciją 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Lietuvoje Nacionalinis PSO tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijas vykdo SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

 

WHO: International Health Regulations;

International Health Regulations (IHR);

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Nacionalinis PSO TSPT koordinavimo centras).

 

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)Baltijos šalių sveikatos politikų dėmesys - visuomenės sveikatos gerinimui ir nelygybių mažinimui (2011 11 02)

 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro, Europos sveikatos sistemos ir politikos observatorijos bei Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos rengiamas 8-asis Baltijos šalių sveikatos politikos dialogo ("Integruotų visuomenės sveikatos strategijų įgyvendinimas gerinant gyventojų sveikatą ir mažinant nelygybes") tikslas - aptarti įvairias integruotas visuomenės sveikatos strategijas, pasidalinti žiniomis ir gerosios praktikos patirtimi įgyvendinant priemones, galinčias padėti visuomenės sveikatos puoselėjimui bei nelygybių sveikatos ir socialinės gerovės srityse mažinimui. Neveiksmingas, visuomenės sveikatos poreikių neatitinkantis sveikatos programų koordinavimas dažnai yra viena iš pagrindinių sveikatos sistemos neefektyvumo priežasčių, skaudžiai atsiliepianti sveikatos kokybei.

Ekonominio ir socialinio valstybių gyvenimo realijos verčia sveikatos politikus daugiau dėmesio skirti aktualioms problemoms spręsti - užtikrinti efektyvų į nelygybių mažinimą nukreiptų integruotų integruotų programų įgyvendinimą, optimizuoti visuomenės sveikatos resursus, išsiaiškinti pasiekimus ir iššūkius šioje srityje, ieškoti būdų padėti pačioms pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.

Renginio dalyviai planuoja aptarti integruotų visuomenės sveikatos strategijų koordinavimą tarptautiniame, nacionaliniame, regioniniame ir bendruomenių lygmenyse. Taip pat numatyti, kaip skirtingi valstybės valdymo sektoriai (privatūs bei visuomeniniai) galėtų prisidėti prie visuomenės sveikatos stiprinimo. Baltijos šalių aukščiausio lygio pareigūnų ir ekspertų grupės išnagrinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos sistemų patirtį. Bus ieškoma atsakymų į šiuo metu aktualiausius sveikatos priežiūros stiprinimo klausimus: ar sveikatos sistemos sugeba užtikrinti visų lygių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kaip paskatinti visuomenės sveikatos specialistus kelti teikiamų paslaugų kokybę, kokią įtaką sveikatos priežiūros sistemos tobulinimas daro visuomenės sveikatai ir socialinei gerovei.

 

miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)    PSO ekspertų medžiaga: Mental Health Atlas 2011.

 

miau- psopso.jpg (regular, 120x52)     PSO Vykdomosios Tarybos narys – Lietuvos atstovas (2011 09 14)

 

Baku (Azerbaidžanas) Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 61-ji sesijoje į Vykdomąją Tarybą atstovu nuo Europos regiono šalių išrinktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris, profesorius Vilius Jonas Grabauskas. Savo pareigas jis pradės vykdyti po PSO Asamblėjos patvirtinimo. Šis Lietuvos atstovas į vykdomąją PSO valdžią ateina antrą kartą (pirmą kartą: 2000–2003 m.). Šį kartą jis buvo siūlomas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 – 2012 metų programos nuostatas.

„Džiaugiamės, kad dabar Lietuva turės savo atstovą aukšto lygio PSO valdžioje, – teigia sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys. – Tai sudarys mūsų valstybei puikias galimybes vystyti tiek dvišalius, tiek daugiašalius santykius su kitomis valstybėmis sveikatos ir užsienio politikos srityse“.

Pagrindinė PSO Vykdomosios Tarybos funkcija yra patarti PSO Asamblėjai ir parengti jos darbotvarkę, užtikrinti Asamblėjos priimtų sprendimų bei patvirtintos politikos įgyvendinimą. Vykdomoji Taryba sudaryta iš 34 asmenų, turinčių išskirtinę kompetenciją sveikatos srityje. Kiekvienas jų yra siūlomas PSO Regiono komiteto metu šalies narės ir patvirtinamas Pasaulio sveikatos Asamblėjos metu. Šalis narė išrenkama trijų metų laikotarpiui. Taryba susirenka mažiausiai du kartus per metus. Iki šiol PSO vykdomojoje valdžioje Europai buvo skirtos 8 vietos: Armėnija (2010–2013 m.), Estija (2009–2012 m.), Prancūzija (2009–2012 m.), Vokietija (2009–2012 m.), Vengrija (2008–2011 m.), Norvegija (2010–2013 m.), Rusija (2008–2011 m.), (Serbija 2009–2012 m.).

Pasaulio sveikatos organizacija – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatos ir sveikatos stiprinimo politiką, kovojantis su užkrečiamomis ir neužkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą stiprinant nacionalines sveikatos sistemas. Taip pat organizacija prisideda prie mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo. Pagal PSO konstituciją, jos misija – siekti, kad visi žmonės pasiektų kiek įmanoma geriausią sveikatą.

Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) šiuo metu priklauso 193 valstybės, tarp jų visos 186 Jungtinių Tautų (JT) narės. Lietuva tikroji šios organizacijos narė yra nuo 1991 m. lapkričio 25 d. ir kartu su 52 valstybėmis (iš viso 53 šalys), JT nare, priklauso Europos regiono biurui.

 

miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)PSO ekspertų medžiaga: Good Practice Appraisal Tool for obesity prevention programmes, projects, initiatives and interventions.

 

 

miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)PSO Europos regiono 61-osios sesijos sprendimai – Europos sveikatai ir gerovei (2011 09 12)

 

Baku (Azerbaidžanas) prasidėjo keturias dienas truksianti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 61-ji sesija. 53-jų Europos šalių PSO narių aukšto lygio sveikatos apsaugos pareigūnai svarstys aktualiausius Europos visuomenės sveikatos politikos aspektus. Lietuvai atstovauja sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio vadovaujama delegacija.

„Sveikata yra sėkmingos valstybės plėtros pagrindas, – teigia sveikatos apsaugos ministras R. Šukys. – Esame įsitikinę, kad šiuo metu rengiamos PSO Europos regiono sveikatos politikos gairės iki 2020 metų taps strateginiu vadovu visoms valstybėms, kuriančioms savo sveikatos programas“.Sesijoje planuojama aptarti penkis inovatyvius veiksmų planus, skirtus pažaboti neužkrečiamasis ligas, ŽIV ir AIDS, tuberkuliozę Europoje; stiprinti alkoholio kontrolę ir mažinti atsparumą antibiotikams. Anot sesiją atidariusios PSO Europos regiono direktorės Z. Jakab, didelis dėmesys bus skiriamas Europos regiono sveikatos politikos aktualijoms, kuriant bendrą "Sveikata 2020" strategiją. Bus svarstomi ir kiti svarbūs visuomenės sveikatos klausimai.

„Sveikata 2020“ – svarbiausias Europos politinis dokumentas, siūlantis naujas sveikatos sistemos valdymo ir organizavimo, pasitinkant šiuolaikinio pasaulio keliamus iššūkius, formas. Kaip kurti efektyvesnes ir konkurencingesnes sveikatos sistemas, motyvuoti žmones sveikai gyventi, skatinti ligų prevenciją, o susirgus teikti reikiamas bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant turimus išteklius. Kaip, išsaugant sveikatos santykių teisumą ir „sveikatos visose politikose“ nuostatą, kurti sveiką ir socialiai laimingą Europą – svarstys politikai, ekspertai, mokslininkai, visuomeninių organizacijų atstovai.

 

miau- psopso.jpg (226x169, 120x52)Nauja Lietuvos sveikatos programa kuriama analizuojant šalies ir Europos patirtį (2011 05 30)

 

Dvi dienas Lietuvoje viešėję Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai Dr. Chris Brown (PSO Venecijos Investicijų į sveikatą ir plėtrą biuro Socialinių sveikatą sąlygojančių veiksnių programos vadovė) ir Dr. Richard Alderslade (PSO Europos regiono biuro Valstybių sveikatos sistemų politikos ir paslaugų padalinio vyriausiasis patarėjas) su Lietuvos sveikatos sistemos atstovais aptarė tolesnio bendradarbiavimo, rengiant Lietuvos sveikatos programą 2011–2020 m., galimybes.

Sveikatos apsaugos ministerijoje svečiams iš PSO pristatytas Sveikatos sistemos reformų analizės ataskaita ir 1998–2010 m. Lietuvos sveikatos programos vertinimo įžvalgos. Sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis, naujos Lietuvos sveikatos programos projekto, kuris turi būti parengtas iki šių metų pabaigos, vadovas, pažymėjo, kad šalies sveikatos reformos žingsniai vertinami moksliškai pagrįstais pagrindais, atliekant ir kitų šalių pasiekimų sveikatos srityje analizę.

„Svarbiausi valstybės siekiai – kurti efektyvesnė ir konkurencingesnė sveikatos sistemą, motyvuoti žmones sveikai gyventi, skatinti ligų prevenciją, o susirgus teikti reikiamas bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant turimus išteklius“.  Pasak viceministro, šios idėjos yra ir naujos Lietuvos sveikatos programos pagrindas. „Mes dėkingi kolegoms už nuolatinę pagalbą, – pabrėžė A. Klišonis. – Esame įsitikinę, kad šiuo metu rengiamos PSO Europos regiono sveikatos politikos gairės iki 2020 metų taps strateginiu vadovu visoms valstybėms, kuriančioms savo sveikatos programas“.

 

„Lietuvos pasiekimai sveikatos srityje yra akivaizdūs, – pranešė PSO ekspertas Dr. Richard Alderslade. – Tai – kūdikių mirtingumo ir mirtingumo nuo traumų, eismo nelaimių rodiklių mažėjimas, griežta tabako vartojimo politika, vidutinės gyventojų trukmės pailgėjimas nuo 71,2 iki 73 metų. Tačiau liko ir iššūkių, skaudžių visai Europai – pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, neinfekcinės ligos“.

PSO ekspertės Chris Brown teigimu, formuojant Europos sveikatos strategiją iki 2020 metų, Lietuvos pasiekimai ir iššūkiai, įgyvendinant 1997–2010 m. sveikatos programą, yra reikšmingas pavyzdys ir kitoms Europos valstybėms. PSO ekspertų nuomone, kuriant naują Lietuvos sveikatos programą, svarbu išanalizuoti tai, kas jau nuveikta, ištirti sveikatos sistemos pokyčių įtaką visuomenės sveikatai. Siekti, kad sveikata taptų ne vien sveikatos apsaugos, bet ir kitų valstybės sektorių rūpesčiu.

PSO ekspertų medžiaga – WHO Experts' Presentations (2011 05 26, Vilnius) :

Support to the Lithuanian National Health Programme 2012–2020 (Chris Brown and Richard Alderslade WHO Regional Office for Europe),
Health in all Policies. The argument for investment in equitable health (Chris Brown and Richard Alderslade WHO Regional Office for Europe).

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Preventing suicide: A globe imperative - Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaita  apie savižudybių problemą ir veiksmingus prevencijos būdus.

 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

     Ministrė R. Šalaševičiūtė dalyvauja PSO Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje 

 

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė dalyvauja Kopenhagoje (Danija) vyksiančioje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje. Jos metu bus aptarta politikos „Sveikata-2020“ įgyvendinimo eiga, regioninis vakcinų veiksmų planas 2015–2020 m. ir kiti aktualūs klausimai. PSO Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje dalyvaus 53 regionui priklausančių šalių ministrai ir kiti aukšto rango pareigūnai. Darbotvarkėje numatyta aptarti ir vaikų sveikatos stiprinimo klausimus, PSO Europos regiono maisto ir mitybos veiksmų planą 2015–2020 m., bus svarstoma PSO reforma ir pristatyta naujo Europos regiono direktoriaus kandidatūra.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė ketina pasisakyti apie sveikatos sistemų atvirumo ir tvarumo svarbą, tarpsektorinio bendradarbiavimo būtinybę įgyvendinant politikos „Sveikata 2020“ nuostatas, vaiko interesų viršenybę, nepriklausomai nuo valstybės ekonominės situacijos ir kitais klausimais, taip pat ketina susitikti su PSO Europos regiono  direktore Zsuzsanna Jakab, kolegomis iš Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano ir kitų šalių.  PSO Europos regiono komiteto 64-sios sesijos dalyviai bus pakviesti 2015 m. atvykti į Lietuvą, kur rugsėjo mėnesį vyks 65-ji PSO Europos regiono komiteto sesija.

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė Ženevoje vykstančioje Pasaulio sveikatos asamblėjos 68-ojoje sesijoje tęsia dvišalius susitikimus su kitų šalių aukšto rango atstovais.

Susitikimo su PSO Europos regiono direktore Zsuzsanna Jakab metu buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Pasaulio sveikatos organizacijos susitarimas dėl PSO Europos regiono komiteto 65-sios sesijos organizavimo 2015 m. rugsėjo 14-17 d. Vilniuje. Ministrė R. Šalaševičiūtė su Zs. Jakab aptarė pasirengimo artėjančiai sesijai eigą. Taip pat buvo aptarti Europos aplinkos proceso vidutinio laikotarpio peržiūros aukšto lygio susitikimo, vykusio š. m. balandžio 29-30 d. Haifoje (Izraelyje), rezultatai.

Pasaulio sveikatos asamblėja – tai kasmetinis 194 PSO valstybių narių susitikimas. Asamblėjos plenarinės sesijos bei komitetų posėdžių metu aptariami PSO veiklos klausimai, užkrečiamosios, lėtinės neinfekcinės ligos, sveikatos užtikrinimas viso gyvenimo laikotarpiu, taip pat vyks Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomosios Tarybos narių rinkimai.