Spausdinti

PSO informacija

image_thumb1.jpg (226x169, 128x45) whosis.jpg (170x260, 170x56) euros.jpg (250x170, 250x48)

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Ministras A. Veryga dalyvavo 72-ojoje Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėjoje Ženevoje (Šveicarija) 

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga gegužės 20-21 d. Ženevoje dalyvauja 72-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje Ženevoje (Šveicarija). Šiame auksto lygio sveikatos ekspertų ir politikų susitikime svarstomi strateginiai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) veiklos klausimai: PSO reforma, programų biudžeto ir finansiniai klausimai, Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimas, visuotinė sveikatos priežiūros aprėptis, lėtinės neinfekcinės, užkrečiamos ligos. Ministras A. Veryga pasisakė plenarinėje sesijoje tema „Visuotinė sveikatos priežiūros aprėptis: nieko nepaliekant nuošalyje“.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Ministras A. Veryga dalyvavo Globalioje konferencijoje Astanoje (Kazachstane)

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga lankėsi oficialiu vizitu Astanoje (Kazachstane), kur dalyvavo Globalioje konferencijoje apie pirminę asmens sveikatos priežiūrą (2018 10 25).

Konferencijos metu ministras, kartu su užsienio šalių sveikatos politikos lyderiais ir ekspertais, dalyvavo panelinėje diskusijoje: „Integruotų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas“. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), UNICEF bei Kazachstano sveikatos apsaugos ministerija renginį skiria Almatos deklaracijos dėl pirminės sveikatos priežiūros 40-ties metų sukakčiai paminėti.

Konferencijos metu bendru šalių sutarimu priimta Astanos deklaracija dėl pirminės sveikatos priežiūros. Deklaraciją galima rasti čia: https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf

  

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Ministras A. Veryga dalyvavo 68-ojoje PSO Europos regiono komiteto sesijoje Romoje

 

Romoje (rugsėjo 17-18 d.) 53 valstybių narių atstovai svarstė PSO reformą ir jos įtaką gyventojams, darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimą, biudžeto projektą ir finansinio saugumo užtikrinimą Europos regione. Vyko nominacijos į PSO Vykdomąją Tarybą bei PSO Europos regiono komiteto Nuolatinį komitetą.

Aptarti ir  Europos gyventojų sveikatos klausimai: vakcinomis valdomos ligos ir imunizacija, vyrų sveikatos strategija, veiksmų planas visuomenės sveikatos parengčiai ir atsakui PSO Europos regione.

PSO Europos regiono komiteto sesija yra kasmetinis renginys, kuriame PSO Europos regiono valstybės priima svarbiausius regionui visuomenės sveikatos dokumentus ir rezoliucijas bendram atsakui į sveikatos iššūkius.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Ministras A. Veryga dalyvavo Pasaulio sveikatos asamblėjoje Ženevoje

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga gegužės 2122 d. dalyvavo 71-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje Ženevoje. Taikasmetinis 194 Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) valstybių narių susitikimas, į kurį susirenka užsienio šalių sveikatos sistemų lyderiai. Šiemet svarstomi šie svarbūs klausimai: PSO reforma, 13-oji bendroji darbo programa 2019-2023 metams, programų biudžetas 20182019 metams, tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimas, sveikatai ekstremalių situacijų valdymas, sveikatos sistemos, užkrečiamosios ligos, lėtinės neinfekcinės ligos, sveikatos užtikrinimas viso gyvenimo laikotarpiu ir kiti svarbūs klausimai.

Plenarinės sesijos tema „Sveikata visiems: pasižadėjimas siekti visuotinės sveikatos priežiūros aprėpties“. Pasisakydamas plenarinėje sesijoje, ministras A. Veryga pabrėžė, kad prieinamos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos bei saugūs, efektyvūs ir prieinami vaistai turi būti prienami visiems gyventojams. Taip pat jis išskyrė pagrindines kryptis, siekiant visuotinės sveikatos priežiūros aprėpties – sveikatos sistemos veiklos ir rezultatų efektyvumo gerinimas bei sveikatos sistemos finansavimo didinimas, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas bei saugių, efektyvių ir kokybiškų vaistų prieinamumo didinimas.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

SAM pareigūnai dalyvaus neformaliame ES sveikatos apsaugos ministrų susitikime

 

2018 m. balandžio 22−23 d. Sofijoje (Bulgarija) SAM pareigūnai dalyvaus neformaliame ES sveikatos apsaugos ministrų susitikime, kurį organizuoja šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija. Susitikimo metu bus dalinimasi patirtimi dėl sveikos vaikų mitybos, vaistų efektyvumo ir prieinamumo.

Ženkliai pagerinus vaikų mitybą būtų galima sumažinti sergamumą lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Prie lėtinių neinfekcinių ligų paplitimo augimo prisideda gausus daug sočiųjų riebalų, trans-riebalų rūgščių ir cukraus turinčių maisto produktų suvartojimas. Lietuva pasisako už tai, kad visų pirma ES turėtų palaikyti PSO iniciatyvą sumažinti paprastųjų angliavandenių (cukrų) normą nuo 10 iki 5 proc. paros maisto raciono energijos kiekio. Valstybėms narėms, nesant vieningų ES lygio reglamentų, sunku efektyviai keisti maisto produktų sudėtį, riboti cukraus ir kitų nepageidaujamų medžiagų kiekius maiste ir gyventojų mityboje. Problemos sprendimą galėtų žymiai pagreitinti vieningų ES normų įteisinimas cukrui, sotiesiems ir trans-riebalams bei druskai. Tokios priemonės, priimtos ne nacionaliniu, o ES lygiu geriausiai užtikrintų Sąjungos vartotojų apsaugą, sklandų vidaus rinkos veikimą ir sudarytų vienodas konkurencijos sąlygas.

Lietuva pritaria, kad vaistų prieinamumo klausimai yra ypač aktualūs. Dokumente nurodyti aspektai – paskatų taikymas inovatyviems vaistams, vaistų registracijos procesų tobulinimas  ir greitesnis inovatyvių vaistų pateikimas rinkai, derybos dėl kainų, sveikatos technologijų vertinimas, kiti vaistų finansavimo klausimai yra aktualūs ir juos tikslinga diskutuoti. Taip pat labai svarbu įvertinti padėtį vaistų rinkoje, galimus vaistų tiekimo sutrikimus ir priemones jiems išvengti dėl Brexit, nes Jungtinei Karalystei (JK) išstojus iš ES,  ji įgis trečiosios šalies statusą ir jai bus taikomi visi trečiosioms šalims taikomi reikalavimai dėl vaistų importo į ES. Lietuva pritaria, kad  keitimasis tvariais finansavimo modeliais galėtų būti viena iš sričių, kurios gautų naudą iš keitimosi gerąja praktika ES lygiu. Keitimasis apie gydymo inovatyviais vaistais, kurių kompensavimas yra didžiulė našta nacionaliniams biudžetams,   rezultatus, gydymo veiksmingumą ne tik sumažintų  šią naštą, optimizuotų išlaidas, bet ir prisidėtų prie gydymo veiksmingumo gerinimo. Lietuva mano, kad keitimosi būtinaisiais vaistais mechanizmo sukūrimas tam tikrais atvejais (išimtiniais)  galėtų padėti spręsti vaistų prieinamumo problemas.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

PSO ekspertai: psichikos sveikata turi būti nacionalinis prioritetas

 

Sveikatos apsaugos ministerijoje Lietuvos valstybės institucijų atstovai ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai susitiko aptarti psichikos sveikatos klausimų ypač didelį dėmesys skiriant savižudybių prevencijai.

Pasak PSO eksperto dr. Dan Chisholm, psichikos sveikata turi būti kiekvienos šalies nacionalinis prioritetas. Todėl šių problemų prevencija turi būti nuosekli, stabili, tvari, ir tam turi susitelkti ne tik valstybės institucijos, įvairios organizacijos, bet ir visuomenė. Nes, kaip teigė PSO ekspertas, norint pasiekti proveržį turi būti vykdoma universali, atrankinė ir tikslinė prevencija tiek sveikatos priežiūros, tiek švietimo srityje, taip pat darbo vietose ir vietos bendruomenėse. Anot dr. D. Chisholm, teigiamų rezultatų Airijoje ir Suomijoje pasiekta dėl to, kad šiose šalyse įgyvendinamos ne vienadienės, o ilgalaikės priemonės, parengtos atsižvelgiant į situaciją šalyje. Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, pristatydamas Lietuvoje šiuo metu vykdomas psichikos sveikatos stiprinimo veiklas, akcentavo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotus 15 projektų, skirtų bendruomenių gebėjimams savižudybių prevencijos srityje stiprinti savivaldybėse, kuriose mirtingumo dėl savižudybių rodiklis 100 tūkst. gyventojų viršija 50 atvejų. Numatoma, kad iki 2018 m. pabaigos tokiuose mokymuose dalyvaus apie 4 tūkst. žmonių.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 114 psichikos sveikatos centrų, kurie teikia nemokamas psichologų ir psichiatrų konsultacijas ir pagalbą. Be to, gydymo įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose nuo praėjusių metų teikiama nemokama emocinė pagalba.

Per pastaruosius dvidešimt metų savižudybių skaičius Lietuvoje reikšmingai sumažėjo nuo daugiau nei 45 iki beveik 30 atvejų 100 tūkst. gyventojų, tačiau savižudybių rodiklis šalyje išlieka beveik 3 kartus didesnis nei Europos Sąjungos (ES) valstybių vidurkis, o 2017 m. išankstiniais duomenimis mūsų šalyje nusižudė 728 asmenys.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

 

Psichikos sveikatos klausimai svarstomi PSO Europos regiono sesijoje

 

 

Sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė rugsėjo 1112 d. atstovauja Lietuvai PSO Europos regiono komiteto 67-oje sesijoje Budapešte. Pasisakymuose viceministrė akcentavo nepakankamą dėmesį psichikos sveikatai ir vis dar primetamą stigmą pacientams, pažymėjo, kad užsibrėžtų sveikatos tikslų pasiekimui būtinas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Šiais metais 67-ojoje PSO Europos regiono sesijoje valstybės narės priims sprendimus dėl Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030-ųjų metų įgyvendinimo gairių,  6-osios Aplinkos ir Sveikatos ministrų konferencijos rezultatų, Sveikatos sektoriaus darbuotojų, valstybių narių bendradarbiavimo stiprinimo, siekiant pagerinti vaistų prieinamumą, Tarptautinių sveikatos taisyklių įgyvendinimo ir kt. Taip pat vyks nominacijos į PSO Vykdomąją Tarybą bei rinkimai į PSO Europos regiono komiteto Nuolatinį komitetą.

PSO Europos regiono komiteto sesija yra kasmetinis renginys, kuriame PSO Europos regiono valstybės priima svarbiausius regiono sveikatos dokumentus ir rezoliucijas bendram atsakui į sveikatos iššūkius PSO Europos regiono komiteto 67-ojoje sesijoje dalyvauja 53 PSO Europos regiono šalių narių aukšto lygio delegacijos.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga dalyvavo 70-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje

 

Gegužės 22−23 d. sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga dalyvavo 70-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje,  Ženevoje, Šveicarijos Konfederacijoje. Susirinkusios valstybės narės dėmesį skyrė reikšmingiausioms pasaulio sveikatos politikos aktualijoms: ekstremalių situacijų valdymui, prieinamumo prie vaistų ir vakcinų didinimui, atsakui į užkrečiamųjų ir lėtinių neinfekcinių ligų keliamus iššūkius. Taip pat buvo svarstomi sveikatos užtikrinimo viso gyvenimo laikotarpiu, antimikrobinio atsparumo, vaikų nutukimo, sergamumo vėžiu bei kt. klausimai.   

Pasaulio sveikatos asamblėja – aukščiausią sprendžiamąjį balsą turintis kasmetinis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) susirinkimas. Pagrindinė Asamblėjos veikla – bendrų politinių PSO veiklos krypčių nustatymas. Plenarinėje sesijoje Lietuvos sveikatos pasaugos ministras Aurelijus Veryga pasisakė tema „Sveikatos sistemų stiprinimas Darnaus vystymosi darbotvarkėje“.