Spausdinti

EBSCO duomenų bazės: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate

eeeeeeeeeeeeeee.jpg (200x200, 200x125) 

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. prieiga prie EBSCO duomenų bazių:

Academic Search Ultimate  daugiadalykė duomenų bazė, kurioje aukštai vertinami akademiniai žurnalai, konferencijų medžiaga ir kt. antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, etnokultūros ir daugiakultūrių studijų, geologija, geografija, gyvūnų mokslo,  farmacijos, inžinerijos, matematikos, mokslo ir technologijų, muzikos, psichologijos, religijos ir filosofijos,  teisės, veterinarijos, zoologijos ir kt. tematika. Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas.

Business Source Ultimate   verslo duomenų bazė, kurioje aukštai vertinami žurnalai ir kt., teikiantys istorinę informaciją, šiuolaikines verslo tendencijas bei pokyčius: bankininkystė, rinkodara, apskaita, atvejų analizė, veiklos ataskaitos ir analizės, diskusijos su vadovais bei analitikais. Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų, LSMU bibliotekos VPN, EZproxy. Žurnalų sąrašas.