Spausdinti

Publikacijų autoriams

Publikacijų autoriams svarbu mokėti atsirinkti tinkamus žurnalus, kuriuose verta publikuotis bei būtų galima pretenduoti į LSMU Mokslo fondo finansinę paramą publikavimuisi. Reikalingą informaciją ir instrukcijas pateikiame bibliotekos parengtame vartotojo vadove „Tinkamų žurnalų paieška publikavimuisi ir straipsnių finansavimo paramos galimybės LSMU mokslininkams“.

Atvirosios prieigos el. žurnalų duomenų bazės

Būkite atidūs, rinkdamiesi žurnalus mokslo darbų publikavimui!
Daugėja grobuoniškų (angl. predatory) žurnalų, kviečiančių publikuoti savo straipsnius atvirosios prieigos žurnaluose už nedidelį mokestį. Šio tipo žurnalai nurodo, kad jie yra indeksuojami įvairiose duomenų bazėse, turi cituojamumo indeksą, kuris iš tiesų yra pseudoindeksas.

El. žurnalų sąrašai, kuriuose nerekomenduojama publikuotis:
https://openacessjournal.com/blog/predatory-journals-list/
https://beallslist.weebly.com/
https://thinkchecksubmit.org/Rekomendacijos autoriams / SPARC Author Addendum
Bibliometrija / mokslometrija
Mokslininko identifikacijos numeris - ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Kaip susikurti Google Scholar (Google Scholar Citations) paskyrą?

sparc.jpg (226x169, 187x56)

Autorių teisių problemų dažnai kyla todėl, kad autoriai pasirašo sutartis, kuriomis visas arba dalį savo turtinių teisių perleidžia leidėjams, todėl vėliau negali laisvai disponuoti savo kūriniais.
Autoriams sudarant sutartį su leidėju rekomenduojama pasirašyti ir autorinių teisių priedą, kuris garantuotų autoriaus teises.

SPARC Author Addendum teisiškai pakeičia leidėjo sutartį ir leidžia išlaikyti pagrindines autoriaus teises.


Bibliometrija / mokslometrija
- matematinių ir statistinių metodų pritaikymas informacijos ir komunikacijos procesams tirti.

Trys žinomos duomenų bazės Clarivate Analytics, Scopus ir Google Scholar skaičiuoja, analizuoja ir pateikia mokslo kūrinių citavimo analizės duomenis. Clarivate Analytics yra viena iš autoritetingiausių ir žinomiausių tarpdisciplininių duomenų bazių, kuri vertina publikacijas pagal jų citavimo rodiklius. Šioje bazėje pateikiamos pagalbinės priemonės, skirtos žurnalų rodiklių analizei.

H-indeksas – (mokslininko, intitucijos lygmens vertinimas). Tai individualus vertinimo metodas, kuris suderina kiekybę (publikacijų skaičių) ir kokybę (citavimų skaičių). Jis apibrėžiamas kaip maksimalus h skaičius publikacijų, kurios yra pacituotos bent h kartų (pvz., h = 10 reiškia, kad mokslininkas yra paskelbęs 10 publikacijų, kurių kiekviena yra cituota ne mažiau kaip 10 kartų).

Žurnalų cituojamumo rodiklis (Impact factor) – žurnalo cituojamumo rodiklis gaunamas dalijant per paskutinius du metus publikuotų straipsnių citavimų skaičių iš bendro per tuos metus publikuotų straipsnių skaičiaus. Todėl tam tikro žurnalo cituojamumo rodiklis kiekvienais metais šiek tiek keičiasi.

Tikrinis rodiklis (angl. Eigenfactor Score) – šis rodiklis dar vadinamas prestižo rodikliu; jis nustato, kiek kartų žurnalo, leisto per praėjusius penkerius metus, straipsniai buvo cituoti paskutiniais metais. Šis rodiklis įvertina citavimo potencialą ir cituojančio šaltinio svarbą.

Bibliotekoje ir informacijos centre teikiamos paslaugos:
  • Informacija apie mokslininko ar institucijos h-indeksą ir kitus pageidaujamus indikatorius;
  • Informacijos apie žurnalų cituojamumo rodiklius teikimas, žurnalų cituojamumo ataskaitų rengimas.
Tel.: (8 37) 39 60 40 (viet. 5330), el. paštas laura.zvironiene@lsmuni.lt


Dokumentų sklaidos galimybių gausa internete ženkliai padidina mokslinių dokumentų suradimo ir pasirinkimo galimybes, formuoja poreikį analizuoti mokslinės informacijos ir su ja susijusios vartotojų veiklos aktyvumą bei viešai skelbti šio aktyvumo rezultatus. Mokslinės karjeros formavimui, mokslinių tyrimų finansavimui bei mokslinių rezultatų sklaidai, vertinimui bei pripažinimui (skaitomumui, cituojamumui, bendradarbiavimui ir kt.) svarbi mokslininko reprezentacija skaitmeninėje erdvėje, mokslinis matomumas.

Mokslininko identifikacijos numeris – ORCID (angl. Open Researcher and Contributor ID)

ORCID (angl. Open Researcher and Contributor ID) suteikia pastovų skaitmeninį ID mokslininko profesiniam ar akademiniam identitetui, skirtą susieti šį indentifikatorių su autoriaus kuriama moksline produkcija, užtikrinant tinkamą publikacijų priskyrimą, autorių vardų problemų sprendimą (vienodos ar pasikeitusios pavardės ir pan.), mokslinio darbo rezultatų pripažinimą, bendravimo skatinimą, mokslinės ir kitos susijusios veiklos sklaidą.

Registruojantis būtina nurodyti asmeninį (institucinį) el. pašto adresą, parodantį priklausomybę LSMU akademinei bendruomenei. ORCID tinklalapyje registracijos instrukcijos pateikiamos įvairiomis kalbomis.

Patvirtinimo prašyme, kurį gaunate el. paštu, yra detali instrukcija. Užsiregistravus sukuriamas pastovus skaitmeninis ORCID numeris, suteikiama teisė tvarkyti asmenines nuostatas (priskirti mokslinės veiklos rezultatus, papildyti profesine informacija ir kt.).

Pildant įvairius su moksline informacija susijusius dokumentus, nepamirškite sukurto nuolatinio identifikacijos numerio.

Plačiau apie darbą ORCID (vaizdo medžiaga).

Kaip susikurti Google Scholar (Google Scholar Citations) paskyrą?

Bendrąją mokslinių publikacijų paiešką prenumeruojamuose ir atvirosios prieigos ištekliuose galima atlikti naudojantis informacijos paieškos įrankiu Google Scholar. Google Scholar paskyra leidžia padidinti publikacijų matomumą, stebėti publikacijų citavimo rodiklius (citavimų skaičius, vidutinis citavimo skaičius, h indeksas ir kt.), nukopijuoti bibliografinį aprašą ar išsaugoti pasirinktuose informacijos tvarkymo įrankiuose ir kt.

Google Scholar paskyros kūrimo vadovas.

googleprofilis.jpg (original, 1234x476)