Spausdinti

Tai naudinga žinoti

Anglų - lietuvių mašininio vertimo sistema - internetinės informacijos vertimo priemonė (TWS 1.0). Sistema verčia įvairaus formato tekstus iš anglų į lietuvių kalbą. Registruotiems vartotojams suteikiamos papildomos galimybės (versti panaudojant įvairius nustatymus). 

BioDigital Human - interaktyvus žmogaus anatomijos atlasas (anatominiai modeliai, vaizdai), perteikiantis trimatį turinį (3D).

ChemSpide - Karališkoji chemijos mokslų draugija siūlo nemokamą chemijos junginių struktūrinių formulių duomenų bazę, kurioje virš 50 mln. struktūrinių formulių iš daugiau nei 500 informacijos šaltinių.

Google Scholar - paieškos sistema suteikia galimybę atlikti išsamią mokslinės literatūros paiešką pagal įvairias disciplinas ir informacijos išteklius. Paieškos rezultatas - recenzuojami darbai, tezės, knygos, straipsniai ar santraukos, informacija iš akademinės literatūros leidėjų, profesinių draugijų, preprintų saugyklų, universitetų ir kt. mokslinių organizacijų. Gautus rezultatus paieškos sistema surūšiuoja pagal relevantiškumą (nuo geriausiai atitinkančių užklausą). Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie jų citavimą. Jeigu jus dominantis straipsnis yra prenumeruojamose duomenų bazėse, tai bus prašoma vartotojo vardo ir slaptažodžio.

e-Bug - naudinga informacija apie mikroorganizmus, infekcijų plitimą, teisingą antibiotikų vartojimą bei jų neteisingo vartojimo pasekmes, bakterijų atsparumo antibiotikams atsiradimą ir plitimą.

Europeana - universalaus turinio Europos skaitmeninė biblioteka. Kultūros paveldo turinys: Europos bibliotekų, muziejų, archyvų ištekliai (virš 53 mln. objektų iš 2000 Europos institucijų, įsikūrusių 34 šalyse).

Europos Sąjungos visuomenės sveikatos svetainė. Šios svetainės paskirtis – suteikti  išsamią informaciją apie ES lygmens visuomenės sveikatos iniciatyvas ir programas. Svetainė taip pat skirta ES visuomenės sveikatos politikos apžvalgai, gyventojų elgsenos formavimui ir nuolatiniam sveikatos stiprinimui visose  ES valstybėse narėse. Taip siekiama užtikrinti ES piliečių teisę gauti aiškią ir moksliškai pagrįstą informaciją apie sveikatos saugos ir ligų prevencijos priemones. Informacija suskirstyta temomis, atspindinčiomis su sveikata susijusius veiksnius, įtakojančius žmones ir aplinką.

Medicininės informacijos sistema iMED - tai kasdien atnaujinama svetainė, kurioje pateikiama naujausia ir aktualiausia medicininė informacija gydytojams, farmacininkams ir kitiems sveikatos priežiūros darbuotojams. Sistemą sudaro 4 pagrindinės dalys: e-Vaistai, e-Kainynas, e-Gydymas, e-Laboratorija. Nauji iMED sistemos vartotojai gali užsiregistruoti informacinėje sistemoje iMED ir naudotis visa informacija tik 10 dienų nuo registracijos patvirtinimo. Norėdami toliau naudotis visa iMED informacija, turite sumokėti nustatyto dydžio mokestį (priklausomai nuo užsakytos paslaugos termino).

Ligossimptomai.lt - interneto svetainė padedanti rasti galimas ligas pagal jų simptomus ir požymius.

Mendeley - nemokama informacijos tvarkymo programa, kuri padeda tvarkyti, skaityti, dalintis, komentuoti, cituoti mokslinius darbus.

Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras - Kauno klinikose įsteigtas koordinacinis centras, kurio pagalba medikai konsultuojasi su pasaulyje įsikūrusiais panašiais centrais, dalinasi informacija apie ligonius ir panašius susirgimus. Tai suteikia daugiau galimybių diagnozuoti ligas bei pritaikyti gydymą, gauti koordinuotas daugiadalykes sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose šiuo metu veikia dvidešimt retų ligų centrų, kurių tikslas – užtikrinti daugiaprofilinę specializuotą pagalbą šiomis ligomis sergantiems pacientams. 2016 metų pabaigoje Kauno klinikos sėkmingai prisijungė prie Europos referencijos centrų tinklų keturiose srityse: neurochirurgijos (EURACAN tinklas), endokrinologijos (Endo-ERN tinklas), dermatologijos (ERN-Skin tinklas) ir akių ligų (ERN-EYE tinklas). Informacija apie retas ligas ir gydymą (www.orpha.net).

Springer, Humana Press ir Steinkopff leidyklų 2005 - 2008 m. išleistas 898 knygas galite skaityti bibliotekos multimedijos klasėje iš kompaktinių diskų arba internete iš bibliotekos serverio (LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinkle). Tai monografijos, mokslo darbai, mokslo rinkiniai, informaciniai leidiniai. Studentus ir dėstytojus galėtų sudominti apie 80 pavadinimų įvairių medicinos sričių vadovėlių bei atlasų. Jums tereikia susirasti norimą knygą bibliotekos e.kataloge ALEPH ir pasirinkti, kur ją skaitysite. Paiešką geriausiai atlikti pagal leidėją, knygos pavadinimą arba autorių, atitinkamai paieškos lauku pasirenkant "Leidėjas", "Antraštė/serija" arba "Autorius (asmuo ar kolektyvas)".

Teisės aktų registras (TAR)Lietuvos Respublikos teisės aktų registras, pagrindinis valstybės registras. Tai  oficialus ir laisvai prieinamas LR teisės aktų šaltinis elektroninėje erdvėje. Registro duomenys yra vieši ir duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.Teisės aktų registro paskirtis – registruoti, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

SNOMED CT informacinė sistema - išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir nomenklatūros sistema, apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodifikavimui. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti. Tarptautinė SNOMED CT versija.

World Public Library - universalaus turinio skaitmeninė biblioteka, talpinanti el. knygas (kitus elektroninius dokumentus), garso įrašų kolekcijas. Kolekcijas sudaro įvairių mokslo sričių: biomedicinos, fizinių, technologijos, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio mokslų el. dokumentai (Academic Research Collections), grožinė literatūra ir kt. Būtina registracija.