Spausdinti

Statistinės duomenų bazės

statistika.jpg (170x260, 170x84)

Bibliotekos ir informacijos centro Kompiuterių salėje (IV-ame aukšte) PC Nr.1–20 įdiegtas programinės įrangos SPSS Campus Professional Desktop paketas. VA bibliotekoje programa įdiegta 5 kompiuteriuose. Programinės įrangos paketas leidžia atlikti išsamų duomenų paruošimą ir statistines analizes.

 

 

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS) - kompiuterinė sveikatos statistikos rodiklių vaizdavimo ir analizės sistema. Vartotojas, naudodamasis duomenų vaizdavimo ir analizės paketu, gali lengvai ir greitai susirasti norimus gyventojų sveikatos bei sveikatos įstaigų veiklos rodiklius, pavaizduoti juos grafikais arba lentelėmis, lyginti tarpusavyje administracinius teritorinius vienetus bei skirtingus rodiklius per metus.

Netiesioginio priėjimo (off-line) kompiuterinė Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių sistema (2016 m. duomenys, 2017-09 versija)

Sveikatos statistika / Higienos institutas.

Lietuvos sveikatos statistika/ Health Statistics of Lithuania.

Lietuvos statistikos departamentas: pagrindiniai šalies rodikliai.

 

WHOSIS - Interaktyvi PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) statistinės informacijos sistema, apimanti duomenis iš 193 šalių. Duomenų bazėje daugiau kaip 100 rodiklių, kurie leidžia ieškoti pagal vartotojų poreikius. Duomenys vaizduojami lentelėmis, žemėlapiais, diagramomis ir pan.

HFA-DB - yra pagrindinis PSO Europos regioninio biuro statistinės informacijos šaltinis apie Europos valstybių gyventojų sveikatą. DB atnaujinama du kartus per metus, bazėje pateikta apie 600 rodiklių (demografijos, sveikatos būklės, sveikatą lemiančių veiksnių, sveikatos priežiūros ir pan.) iš 53 šalių. Duomenys išdėstomi grafikais, diagramomis, žemėlapiais ir kt.

EUROSTAT - Europos Sąjungos (ES) statistikos tarnyba.