Spausdinti

Katalogai ir duomenų bazės

Paieška LSMU VB-oje

    PubMed   I  LSMU el. katalogas  I  LSMU mokslo publikacijos             

 twitter.jpg (90x68, 76x68)fb.jpg (90x68, 74x68)youtubesquarelogo.png (thumb, 94x100) 

b5.jpg (original, 698x50)

Svarbi informacija! 

Bibliotekos įeigos kontrolės sistema veikia: I–V (ir valstybinių švenčių dienomis) – 19.00–7.00, VI–VII 10.00–22.00. Bibliotekoje įdiegta galimybė papildyti įeigos kontrolės sistemos duomenis. Galima naudotis įvairesniais identifikavimo dokumentais (LSP, ISIC, LSMU gimnazijos moksleivio pažymėjimas ir pan.). Bibliotekos įėjimo kontrolės sistemoje nenuskaitomų jūsų dokumentų (LSP, ISIC, LSMU gimnazijos moksleivio pažymėjimas) duomenis registruojame 1 aukšte prie aptarnavimo stalo bibliotekos darbo laiku. Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC) turi būti su mikroschema.  

 
 
Jei nepavyksta prisijungti, rekomenduojame:
Pasitikrinkite, ar naudojate naujausią interneto naršyklės versiją;
Jei interneto naršyklė nurodo, jog naudojamo saugumo sertifikato laikas baigėsi, patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje nustatyta teisinga data. Jei ne, pakeiskite arba sutikite su saugumo išimtimi;
* Bandykite prisijungti su kita interneto naršykle (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera).
* Naudojantis Wi-Fi būtina atnaujinti naudojamą operacinę sistemą, sekant įrenginiui pateikiamomis rekomendacijomis. Neatnaujinus operacinės sistemos galimi naudojimosi Wi-Fi sutrikimai. Jei nepavyko prisijungti prie Wi-Fi kviečiame su jūsų naudojamu įrenginiu užeiti į 105 kab. bibliotekoje.
 
   

  

lsmulsmu.jpg (376x240, 376x55)    

LSMU Virtualioji biblioteka 

LSMU Virtualioji biblioteka (http://lsmu.lvb.lt/) - integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti LSMU bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse, kitose duomenų bazėse ir elektroniniuose ištekliuose, LIBIS suvestiniame kataloge, apimančiame Lietuvos viešosiose bibliotekose saugomus išteklius. Prašome registruotis tais pačiais vardais ir slaptažodžiais, kuriais jungiatės prie LSMU informacijos sistemų (FirstClass, LSMUSIS, LSMU el. paštas ir kt.). Tai suteikia galimybę užsakyti bibliotekoje saugomus leidinius; nustatyti automatinį naujienų siuntimą e. paštu; įkelti į savo e. lentyną gautus paieškos rezultatus ir pateiktas užklausas, kt.

Negalėdami prisijungti kreipkitės į ITC darbuotoją Justiną Kasiulį – el. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt , Tel. (8-37) 395803, viet. 1008.

Pagalba I  Knygų skolinimas  I  Bibliotekai reikalingų knygų sąrašas

 

LSMU  elektroninis katalogas

LSMU elektroninis katalogas (http://lsmu.library.lt/) - atspindi visus vadovėlius ir mokomąją literatūrą, visus periodinius leidinius ir visas disertacijas pilnai (LSMU MA ir VA).  Kiti bibliotekoje esantys leidiniai pilnai suvesti nuo 1993 m., bet kiekvienais metais e.katalogas pastoviai papildomas  ir ankstesnių metų leidiniais. Leidiniai užsakomi tik užsiregistravus. Registruotis LSMU intraneto vartotoju vardu ir slaptažodžiu ar kitais institucijoje naudojamais identifikatoriais.

 

elaba_logo.png (226x169, 209x61)

LSMU mokslo publikacijos

LSMU Publikacijų duomenų bazėje aprašyta per 78 000   MA ir VA darbuotojų publikacijų: monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių ir kitų dokumentų. MA darbuotojų publikacijos aprašytos nuo 1950 m., VA ir VA institutų darbuotojų publikacijos - nuo 2001 m. Publikacijų duomenų bazėje galima atlikti paiešką pagal autorių, publikacijos ar šaltinio antraštes, reikšminius žodžius, kt.

Prisijungimas: naudojamas LSMU informacijos sistemų vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis.

Institucija „Lietuvos sveikatos mokslų universitetas“. 

eLABa pagalba: Kaip įkelti ir tvarkyti publikaciją eLABa talpykloje? pdf, vaizdo įrašas. Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? Vaizdo įrašas.

 

LSMU bibliotekos talpykla

LSMU bibliotekos talpykloje kaupiami, saugomi ir pateikiami skaitytojams LSMU autorių darbų visateksčiai e. dokumentai: knygos (monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai), moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai, konferencijų dokumentai, vaizdo medžiaga, LSMU Leidybos namų išleisti leidiniai, kiti LSMU bibliotekos visateksčiai dokumentai.

Intraneto prieigos teisėmis patalpinti visateksčiai dokumentai prieinami tik prisijungusiems LSMU vartotojams.

Pagalba

  

Daugiau...

 

 

Įgyvendinant bendrojo prisijungimo prie visų LSMU informacijos sistemų paslaugą visi registruoti skaitytojai (išskyrus Klinikų darbuotojus) prie bibliotekos informacijos sistemų (el. katalogo, virtualios bibliotekos, EZproxy) gali prisijungti naudodami bendrojo prisijungimo vartotojų vardus ir slaptažodžius.

Prašome naudoti tuos pačius vardus ir slaptažodžius, kuriuos naudojate prisijungiant prie LSMU informacijos sistemų (FirstClass, DVS, LSMU el. pašto, LSMUSIS).

Klinikų darbuotojai kol kas gali prisijungti senąja tvarka.

Negalėdami prisijungti kreipkitės į ITC darbuotoją Justiną Kasiulį – el. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt

Tel. (8-37) 395803, viet. 1008.