Spausdinti

Atvirosios prieigos ištekliai

VU bibliotekos Atvirosios prieigos skyrelis. Svetainėje supažindinama su Atvirosios priegos judėjimu, iniciatyvomis ir atvirosios prieigos įgyvendinimo būdais bei atvirosios prieigos šaltiniais.

eLABa - Lietuvos akademinė e.biblioteka yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

E. paveldas - Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas.

LiDA - Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, suteikiantis prieigą prie beveik 300 kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkinių.

MRU eBooks - virš 190 M. Romerio universitete išleistų atviros prieigos knygų, apimančių tiksliųjų, socialinių, humanitarinių mokslų tematiką. Yra daktaro disertacijų.

VDU ePub - VDU elektroninių publikacijų talpykla, skirta universiteto bendruomenės sukurtų mokslinių elektroninių publikacijų kaupimui ir valdymui. Prieiga prie VDU mokslinių tyrimų, užtikrinama tyrimų sklaida bei ilgalaikis išsaugojimas. Didžioji dalis publikacijų atvirai prieinamos vartotojams. VDU ePub registruota atviros prieigos talpyklų registre - ROAR.

raudonas.jpg (original, 699x7)

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - paieškos sistema, atliekanti paiešką atviros prieigos moksliniuose ištekliuose (daugiau nei 126 mln. dokumentų iš 6309 šaltinių).

Biomed Central (The Open Access Publisher) - atviros prieigos žurnalų leidėjas pateikia virš 300 pavadinimų žurnalų. Žurnalų tematika apima mediciną, sveikatos priežiūrą, klinikinius tyrimus, klinikinę praktiką ir kt. LSMU - BioMed Central narys.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos istorijos, filologijos, filosofijos, religijos, politikos, teisės, edukologijos, ekonomikos ir kt. klausimais (virš 1543 žurnalų).

Cogprints - visateksčių straipsnių archyvas biologijos, kompiuterijos, elektronines leidybos, kalbotyros, medicinos, filosofijos, psichologijos temomis. Archyvas - nuo 1950 metų.

College Open Textbooks - daugiau kaip 800 atviros prieigos vadovėlių, suskirstytų pagal mokslo kryptis.

DART-Europe E-theses Portal - elektroninių dokumentų talpykla, suteikianti prieiga prie daugiau nei 765 tūkst. tezių ir disertacijų iš daugiau kaip 613 universitetų (iš 28 valstybių).

DOAB - akademinių leidyklų atviros prieigos knygų talpykla (virš 11830 knygų, 268 leidėjai).

DOAJ - atvirosios prieigos žurnalų katalogas (universalios tematikos moksliniai referuojami žurnalai - virš 11 218).

EBSCO Open Dissertations - atviros prieigos elektroninių tezių bei disertacijų talpykla (virš 800 tūkst. tezių ir disertacijų). Prieinamos ir LSMU disertacijos.  

E-Books Directory - atviros prieigos el. knygų (daugiau nei 10578) ir kitų el. dokumentų katalogas.

Electronic Journals Library - mokslinių žurnalų duomenų bazė (daugiau nei 118 789). Žurnalai, kurių straipsnius galima skaityti nemokamai, pažymėti žaliai. Galima paieška pagal pavadinimą bei temas.

eLIBRARY.RU - rusiškų atviros prieigos mokslinių žurnalų sąrašas (virš 4800).

E-LIS - bibliotekininkystės ir informacijos mokslų atviros prieigos saugykla. Mokslo darbai publikuojami įvairiomis kalbomis, tačiau santraukos pateikiamos anglų kalba (virš 20 149 dokumentų).

Europeana.eu - Europos skaitmeninė biblioteka: bibliotekų, muziejų, archyvų ištekliai, garso ir vaizdo medžiagos rinkiniai. Daugiau kaip 50 mln. el. dokumentų.

FreeBooks4Doctors - 369 atviros prieigos knygos medicinos tematika.

FreeFullPDF - atviros prieigos paieškos sistema (virš 80 mln. visateksčių straipsnių, tezių, patentų, plakatų ir kt.)

Free Medical Books - 500 atviros prieigos knygų medicinos tematika.

Free Medical Journals - 5088 atviros prieigos žurnalai medicinos tematika.

Google books - visateksčių knygų paieškos sistema. Knygų peržiūros formos: visas vaizdas, ribota peržiūra, iškarpos peržiūra, peržiūra negalima.

Google scholar - mokslinės informacijos paieškos sistema, atliekanti paiešką recenzuojamuose žurnaluose, knygose, disertacijose, techniniuose pranešimuose ir kt., teikianti galimybę naudotis citavimo duomenimis.

HighWire Press - Stanfordo universiteto bibliotekos sudarytas Highwire Press mokslinių leidinių visateksčių straipsnių archyvas. Duomenų bazėje sukaupti visateksčiai straipsniai nuo 1989 m. Dalis visatekstės informacijos prieinama tik prenumeratoriams, dalis - atviros prieigos.

Hindawi – moksliniai atviros prieigos žurnalai medicinos, farmacijos, odontologijos, slaugos, veterinarijos ir kt. temomis.

InTech - atviros prieigos knygos sveikatos mokslų, gyvybės mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos, technologijų, socialinių bei humanitarinių mokslų temomis (virš 3270 knygų).

International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) - INASP sudaromas laisvai prieinamų interneto šaltinių katalogas.

IRIS - Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) institucinė talpykla.

MDPI - tai recenzuojamų, atvirosios prieigos žurnalų leidėjas (virš 200 įvairių mokslo sričių žurnalų).

NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) - atviros prieigos saugykloje kaupiamos įvairių mokslo krypčių el. tezės ir disertacijos (virš 4 945 349 el. tezių ir disertacijų). Paieška.

OAIster - duomenų bazėje virš 50 milijonų įrašų, pateikiamų daugiau nei 2000 autorių. Elektroniniai šaltiniai apima skaitmenintas knygas ir straipsnius, audio įrašus, paveikslėlius, filmuotą medžiagą ir kt. Paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, autorių, temą, kalbą.

OAJSE - atviros prieigos el. žurnalų paieška.

OAPEN - atviros prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų tematika.

OpenAIRE - Europos mokslinių tyrimų atviros prieigos infrastruktūra, atviros prieigos saugyklų tinklas, kuriame pristatomi ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai.

Open Access Theses and Dissertations (OATD) - virš 4 363 128 el. tezių ir disertacijų.

OpenCourseWare (OCW) - atvira prieiga prie Masačiusetso technologijos instituto įvairių mokslo sričių 2400 kursų medžiagos (vaizdo ir garso įrašai, vadovėliai, paskaitų konspektai, interaktyvūs modeliai ir kt.).

OpenGrey - Europos „pilkosios literatūros“ informacinė sistema. Virš 700 tūkst. bibliografinių įrašų.

OpenDOAR - akademinių atviros prieigos talpyklų katalogas, pateikiantis išsamų pasaulio institucinių talpyklų sąrašą.

Open Journal Systems (OJS) - įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.

Open SUNY textbooks - atviros prieigos vadovėliai.

PubMed Bookshelf - atviros prieigos knygos gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros temomis.

PubMed Central (PMC) - Amerikos nacionalinės medicinos bibliotekos laisvos prieigos mokslinių žurnalų archyvas (4,8 mln. straipsnių). Medicina, biologija bei giminingi mokslai.

Public Library of Science (PLOS) - biologijos ir medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.

Quality Open Access Market (QOAM) - mokslo žurnalų vertinimo įrankis, kuriuo galima įvertinti virš 17 tūkst. atviros prieigos žurnalų (tame tarpe ir tradicinius žurnalus, kurie suteikia atviros prieigos galimybę).

ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) - mokslo duomenų išteklių katalogas.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) - atviros prieigos talpyklų registras.

SAP - įvairių mokslo sričių atviros prieigos žurnalai.

Science and Education Publishing (SciEP) - leidyklos SciEP įvairių mokslo sričių visateksčiai recenzuojami atviros prieigos žurnalai. Leidykla ragina mokslininkus publikuotis atviros prieigos žurnaluose.

ScienceDirect Open Access - ScienceDirect atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

ScienceResearch.com - mokslinės informacijos paieškos sistema. 

SpringerOpen - Springer DB atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

Wiley Open Access - Wiley DB atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

WorldWideScience.org - mokslinės informacijos paieška 90-tyje duomenų bazių iš 70 šalių. 

 


 

Laisvos prieigos veterinarinės informacijos duomenų bazės: 

AGRICOLA - žemės ūkio ir gretutinių disciplinų (įskaitant ir veterinarijos mokslus) bibliografinė duomenų bazė, prižiūrima JAV Nacionalinės žemės ūkio bibliotekos. 

CONSULTANT - veterinarinės medicinos diagnostikos sistema.

HABRI Central - atviri moksliniai tyrimai apie žmonių ir gyvūnų sąveiką.

International Veterinary Information Service (IVIS) - nemokama (su registracija) prieiga prie knygų, žurnalų ir kt. 

Martindale's Veterinary Center - žodynai, žurnalai, rekomandacijos ir kita informacinė medžiaga. 

Merck Veterinary Manual - patikimos informacijos išteklius veterinarinės medicinos ir gretutinių disciplinų tematika (studentams, veterinarams ir kitiems gyvūnų sveikatos priežiūros specialistams).

PrimateLit  - bibliografinė duomenų bazė, skirta primatologijai.

TOXNET - paieška duomenų bazėse toksikologijos, pavojingų cheminių medžiagų, aplinkos sveikatos temomis. 

VerSRev - veterinarinės medicinos sisteminių apžvalgų duomenų bazė.

Veterinary Abbreviations & Acronyms Guide - veterinarijos santrumpos ir akronimai.