Spausdinti

Atviroji prieiga

openaccesslogo.jpg (zoomed, 800x289) 

 

  • LSMU eDoc - LSMU institucinė e. dokumentų talpykla.
  • LSMU Atviros prieigos mandatas (priimtas LSMU Rektorate 2013.11.04, Nutarimo Nr. 13-2)
  • E.dokumento įkėlimo į eLABa/LSMU eDoc institucinę talpyklą  licencinės sutarties forma.
  • E. dokumentų pateikimo įkėlimui į LSMU eDOC instrukcija
  • Elektroninė LSMU publikacijų ir e. dokumentų registravimo forma.

Mokslinės informacijos atviroji prieiga  pdf.png (376x240, 240x240)

 

Atviroji prieiga – tai skaitmeninė, nemokama, be daugumos autorių teisių ir licencijavimo apribojimų literatūra internete (Suber P, 2012). 

Tai gali būti recenzuojamų žurnalų straipsniai, konferencijų ar seminarų pranešimai, knygos, daktaro disertacijos, magistro tezės, vaizdo ir garso formatu pateikta informacija, kt. Atviroji prieiga suteikia didesnę galimybę skleisti atliktų mokslinių tyrimų rezultatus, nes nemokama tyrimų rezultatų publikacijų prieiga internete pagreitiną jų matomumą ir skaitomumą, kas paskatina ir suaktyvina naujus mokslinius tyrimus ir jų rezultatų pateikimą visuomenei. Publikacijų autoriams atviroji prieiga užtikrina didesnį jų darbų matomumą ir skaitomumą, o tuo pačiu ir jų publikacijų citavimą, rezultatų panaudojimą kituose tyrimuose. Atvirosios prieigos publikacijos galutiniam vartotojui – mokslininkui, tyrėjui, studentui ar bet kuriam kitam visuomenės nariui – yra prieinamos nemokamai; tai reiškia prieigos barjerų prie mokslinių publikacijų panaikinimą ir išankstinį autorių leidimą naudotis jų darbais (P. Suber, 2012). 

 Kas yra atviroji prieiga? - https://youtu.be/ZxvXPfo89wM
 Kodėl svarbi atviroji prieiga? - https://youtu.be/hKgyVJ6DjXY
 Kaip skatinti atvirąją prieigą? - https://youtu.be/vLQRiyPzu3w
 

Atvirosios prieigos principai paskelbti trijuose pagrindiniuose dokumentuose:

 Budapešto deklaracijoje (angl. Budapest Open Access Initiative), 2002 – http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
 Bethesdos atvirosios leidybos pareiškime (angl. Bethesda Statement on Open Access Publishing0, 2003 – http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
 Berlyno deklaracijoje (angl.Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), 2003https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
 
Atvirosios prieigos publikacijos vartotojus pasiekia per atvirosios prieigos žurnalus ir/arba talpyklas. Mokslinių darbų publikavimas atvirosios prieigos žurnaluose vadinamas auksiniu atvirosios prieigos modeliu. Atvirosios prieigos suteikimas per talpyklas bei archyvus  vadinamas žaliuoju atvirosios prieigos modeliu

 

 

 

auksineprieiga.jpg (226x169, 109x169) Auksinis atvirosios prieigos modelis (angl. Gold open access) – Publikavimas -  tai straipsnių publikavimas atvirosios prieigos žurnaluose. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį oficialiai registruotame atvirosios prieigos žurnale. 

Atvirosios prieigos žurnalas – tai elektroninis žurnalas, atvirajai prieigai pateikiantis jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį oficialiai registruotame atvirosios prieigos žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete. Išlaidas už straipsnio publikavimą padengia pats autorius arba institucija, kurioje jis dirba, arba kita autorių remianti organizacija, kiti rėmėjai. 

 

Daug stambių leidėjų pastaraisiais metais patys išreiškia iniciatyvas atvirosios prieigos klausimu, ir siūlo mišrų arba vėlesnės prieigos būdus prie savo leidžiamų žurnalų. 

Mišrios prieigos žurnalai. Jie suteikia atvirąją prieigą tik prie tų straipsnių, kurių leidybos išlaidas apmoka pats autorius ar jo institucija arba kiti jo rėmėjai. Kiti to paties žurnalo straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams arba už atitinkamą mokestį.

Vėlesnės prieigos žurnalai. Jie suteikia atvirąją prieigą prie visų žurnalo straipsnių tik praėjus tam tikram laikotarpiui nuo publikavimo (3 mėn., 6 mėn, 1 metai, 2 metai, ...).

Atvirosios prieigos žurnalų sąrašą galima rasti DOAJ kataloge (angl. Directory of Open Access Journals). Šiuo metu jame yra registruoti 11 217 žurnalai iš 125 šalių (virš 3 021 758 straipsnių).

doais.jpg (zoomed, 873x265)

  

 

 

zaliaprieiga.jpg (thumb, 64x100)

Žaliasis atvirosios prieigos modelis(angl. Self-archiving: green open access) - Archyvavimas - autorius įkelia pats arba atsakingiems asmenims suteikia leidimą įkelti dar nepublikuotą ar jau publikuotą mokslinį darbą į atvirosios prieigos saugyklą. Atvirosios prieigos talpyklose gali būti kaupiami įvairių tipų dokumentai: recenzuojamieji straipsniai, konferencijų/pasitarimų/seminarų publikuoti ar nepublikuoti pranešimai, knygos, mokymo medžiaga, mokymosi kursų medžiaga, vaizdo ir garso formatu paruošta medžiaga, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl.preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, ir kt. Mokslinis straipsnis, jei jis publikuojamas ne atvirosios prieigos žurnale,  gali būti įkeltas į atvirosios prieigos talpyklą iškart po publikacijos paskelbimo arba praėjus nustatytam draudimo (angl.period of embargo) periodui. Atvirosios prieigos talpyklos nerecenzuoja publikacijų, bet užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje.

 

Leidėjų autorių teisių politiką ir leidėjų nuostatas dėl straipsnių archyvavimo galima sužinoti svetainėje:
 
sherpa-romeo-long-logo.gif (170x260, 170x27)
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

 

RoMEO spalva

Archyvavimas

Žalia

Galima archyvuoti straipsnių preprintus* ir postprintus** arba leidėjų versiją/pdf

Mėlyna

Galima archyvuoti postprintus (t.y., galutinę straipsnio teksto versiją) arba leidėjų versiją/pdf

Geltona

Galima archyvuoti preprintus (t.y., dar nerecenzuotą straipsnio teksto versiją)

Balta

Galimybė archyvuoti nenumatoma

Preprintas* - dar nerecenzuota publikacijos teksto kopija. Postprintas** - galutinė, recenzuota ir pagal recenzento pastabas pataisyta publikacijos teksto kopija.

 
Norite sužinoti, ar mokslo finansuotojas reikalauja atvirosios prieigos? 
Sherpa Juiet http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/
 
Ką daryti, jeigu leidėjo autorių teisių politika draudžia talpinti kopijas į e.talpyklą?
Pasinaudokite Science Common/SPARC sukurtu mokslininko autorinių teisių priedu ir užpildę siųskite kartu su rankraščiu leidėjui. Tokiu būdu galite išsaugoti turtines autoriaus teises - http://scholars.sciencecommons.org/
 
 

Atvirosios prieigos talpyklose gali būti kaupiami įvairių tipų dokumentai: recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt. Atvirosios prieigos talpyklos nerecenzuoja publikacijų, bet užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje.

 

Oficialiai registruotas Atvirosios prieigos talpyklas galite rasti:

ROAR registre (angl. Registry of Open Access Repositories) - http://roar.eprints.org/

OpenDOAR kataloge (angl. Directory of Open Acces Repositories) - http://www.opendoar.org/

Autorius pasirenka talpyklą, kurioje nori archyvuoti savo darbą.  Atvirosios prieigos talpyklų reitingą galima sužinoti Webometrics (Ranking Web of Repositories) svetainėje - http://repositories.webometrics.info/en

 

Nuorodos:
1. Atviroji prieiga [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2013 m. spalio 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/atviroji-prieiga
2. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis) : [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga /.Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2010~ISBN_978-609-95149-1-8/DS.001.0.01.BOOK

 

 

 

 

Vaizdo paskaitų sistema: konferencija „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licenzijos ir atviroji prieiga“.

Lietuvos mokslų akademijoje įvykusios konferencijos „Atverkime mokslo žinias pasauliui“, skirtos spartinti Lietuvos mokslinės informacijos prieigos modernizavimą, supažindinti mokslo bendruomenę su pasaulyje ir Lietuvoje vykdomomis atvirosios prieigos iniciatyvomis, siekti teisinių, organizacinių ir finansinių sprendimų suderinimo, metu demonstruoti filmai apie atvirąją prieigą. Renginio organizatoriai: Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos mokslo taryba.

 

  

 

 

VU bibliotekos Atvirosios prieigos skyrelis. Svetainėje supažindinama su Atvirosios priegos judėjimu, iniciatyvomis ir atvirosios prieigos įgyvendinimo būdais bei atvirosios prieigos šaltiniais.

eLABa - Lietuvos akademinė e.biblioteka yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

E. paveldas - Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas.

LiDA - Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, suteikiantis prieigą prie beveik 300 kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkinių.

LSMU eDoc - LSMU institucinė e. dokumentų talpykla. Talpykloje gali būti kaupiami, saugomi ir pateikiami skaitytojams LSMU autorių mokslo darbų e. dokumentai: monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai, atskiri moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, jų preprintai ar postprintai, mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų mokslo ir studijų renginių pranešimai, mokslinių tyrimų, projektų ataskaitos, kita e. formatu parengta mokslinių tyrimų medžiaga (garso ir/ar vaizdo pateiktys) ir kt.

MRU eBooks - virš 190 M. Romerio universitete išleistų atviros prieigos knygų, apimančių tiksliųjų, socialinių, humanitarinių mokslų tematiką. Yra daktaro disertacijų.

VDU ePub - VDU elektroninių publikacijų talpykla, skirta universiteto bendruomenės sukurtų mokslinių elektroninių publikacijų kaupimui ir valdymui. Prieiga prie VDU mokslinių tyrimų, užtikrinama tyrimų sklaida bei ilgalaikis išsaugojimas. Didžioji dalis publikacijų atvirai prieinamos vartotojams. VDU ePub registruota atviros prieigos talpyklų registre - ROAR.

raudonas.jpg (original, 699x7)

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - paieškos sistema, atliekanti paiešką atviros prieigos moksliniuose ištekliuose (daugiau nei 126 mln. dokumentų iš 6309 šaltinių).

Biomed Central (The Open Access Publisher) - atviros prieigos žurnalų leidėjas pateikia virš 300 pavadinimų žurnalų. Žurnalų tematika apima mediciną, sveikatos priežiūrą, klinikinius tyrimus, klinikinę praktiką ir kt. LSMU - BioMed Central narys.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos istorijos, filologijos, filosofijos, religijos, politikos, teisės, edukologijos, ekonomikos ir kt. klausimais (virš 1543 žurnalų).

Cogprints - visateksčių straipsnių archyvas biologijos, kompiuterijos, elektronines leidybos, kalbotyros, medicinos, filosofijos, psichologijos temomis. Archyvas - nuo 1950 metų.

College Open Textbooks - daugiau kaip 800 atviros prieigos vadovėlių, suskirstytų pagal mokslo kryptis.

DART-Europe E-theses Portal - elektroninių dokumentų talpykla, suteikianti prieiga prie daugiau nei 765 tūkst. tezių ir disertacijų iš daugiau kaip 613 universitetų (iš 28 valstybių).

DOAB - akademinių leidyklų atviros prieigos knygų talpykla (virš 11830 knygų, 268 leidėjai).

DOAJ - atvirosios prieigos žurnalų katalogas (universalios tematikos moksliniai referuojami žurnalai - virš 11 218).

EBSCO Open Dissertations - atviros prieigos elektroninių tezių bei disertacijų talpykla (virš 800 tūkst. tezių ir disertacijų). Prieinamos ir LSMU disertacijos.  

E-Books Directory - atviros prieigos el. knygų (daugiau nei 10578) ir kitų el. dokumentų katalogas.

Electronic Journals Library - mokslinių žurnalų duomenų bazė (daugiau nei 118 789). Žurnalai, kurių straipsnius galima skaityti nemokamai, pažymėti žaliai. Galima paieška pagal pavadinimą bei temas.

eLIBRARY.RU - rusiškų atviros prieigos mokslinių žurnalų sąrašas (virš 4800).

E-LIS - bibliotekininkystės ir informacijos mokslų atviros prieigos saugykla. Mokslo darbai publikuojami įvairiomis kalbomis, tačiau santraukos pateikiamos anglų kalba (virš 20 149 dokumentų).

Europeana.eu - Europos skaitmeninė biblioteka: bibliotekų, muziejų, archyvų ištekliai, garso ir vaizdo medžiagos rinkiniai. Daugiau kaip 50 mln. el. dokumentų.

FreeBooks4Doctors - 369 atviros prieigos knygos medicinos tematika.

FreeFullPDF - atviros prieigos paieškos sistema (virš 80 mln. visateksčių straipsnių, tezių, patentų, plakatų ir kt.)

Free Medical Books - 500 atviros prieigos knygų medicinos tematika.

Free Medical Journals - 5088 atviros prieigos žurnalai medicinos tematika.

Google books - visateksčių knygų paieškos sistema. Knygų peržiūros formos: visas vaizdas, ribota peržiūra, iškarpos peržiūra, peržiūra negalima.

Google scholar - mokslinės informacijos paieškos sistema, atliekanti paiešką recenzuojamuose žurnaluose, knygose, disertacijose, techniniuose pranešimuose ir kt., teikianti galimybę naudotis citavimo duomenimis.

HighWire Press - Stanfordo universiteto bibliotekos sudarytas Highwire Press mokslinių leidinių visateksčių straipsnių archyvas. Duomenų bazėje sukaupti visateksčiai straipsniai nuo 1989 m. Dalis visatekstės informacijos prieinama tik prenumeratoriams, dalis - atviros prieigos.

Hindawi – moksliniai atviros prieigos žurnalai medicinos, farmacijos, odontologijos, slaugos, veterinarijos ir kt. temomis.

InTech - atviros prieigos knygos sveikatos mokslų, gyvybės mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos, technologijų, socialinių bei humanitarinių mokslų temomis (virš 3270 knygų).

International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) - INASP sudaromas laisvai prieinamų interneto šaltinių katalogas.

IRIS - Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) institucinė talpykla.

MDPI - tai recenzuojamų, atvirosios prieigos žurnalų leidėjas (virš 200 įvairių mokslo sričių žurnalų).

NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) - atviros prieigos saugykloje kaupiamos įvairių mokslo krypčių el. tezės ir disertacijos (virš 4 945 349 el. tezių ir disertacijų). Paieška.

OAIster - duomenų bazėje virš 50 milijonų įrašų, pateikiamų daugiau nei 2000 autorių. Elektroniniai šaltiniai apima skaitmenintas knygas ir straipsnius, audio įrašus, paveikslėlius, filmuotą medžiagą ir kt. Paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, autorių, temą, kalbą.

OAJSE - atviros prieigos el. žurnalų paieška.

OAPEN - atviros prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų tematika.

OpenAIRE - Europos mokslinių tyrimų atviros prieigos infrastruktūra, atviros prieigos saugyklų tinklas, kuriame pristatomi ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai.

Open Access Theses and Dissertations (OATD) - virš 4 363 128 el. tezių ir disertacijų.

OpenCourseWare (OCW) - atvira prieiga prie Masačiusetso technologijos instituto įvairių mokslo sričių 2400 kursų medžiagos (vaizdo ir garso įrašai, vadovėliai, paskaitų konspektai, interaktyvūs modeliai ir kt.).

OpenGrey - Europos „pilkosios literatūros“ informacinė sistema. Virš 700 tūkst. bibliografinių įrašų.

OpenDOAR - akademinių atviros prieigos talpyklų katalogas, pateikiantis išsamų pasaulio institucinių talpyklų sąrašą.

Open Journal Systems (OJS) - įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.

Open SUNY textbooks - atviros prieigos vadovėliai.

PubMed Bookshelf - atviros prieigos knygos gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros temomis.

PubMed Central (PMC) - Amerikos nacionalinės medicinos bibliotekos laisvos prieigos mokslinių žurnalų archyvas (4,8 mln. straipsnių). Medicina, biologija bei giminingi mokslai.

Public Library of Science (PLOS) - biologijos ir medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.

Quality Open Access Market (QOAM) - mokslo žurnalų vertinimo įrankis, kuriuo galima įvertinti virš 17 tūkst. atviros prieigos žurnalų (tame tarpe ir tradicinius žurnalus, kurie suteikia atviros prieigos galimybę).

ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) - mokslo duomenų išteklių katalogas.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) - atviros prieigos talpyklų registras.

SAP - įvairių mokslo sričių atviros prieigos žurnalai.

Science and Education Publishing (SciEP) - leidyklos SciEP įvairių mokslo sričių visateksčiai recenzuojami atviros prieigos žurnalai. Leidykla ragina mokslininkus publikuotis atviros prieigos žurnaluose.

ScienceDirect Open Access - ScienceDirect atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

ScienceResearch.com - mokslinės informacijos paieškos sistema. 

SpringerOpen - Springer DB atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

Wiley Open Access - Wiley DB atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

WorldWideScience.org - mokslinės informacijos paieška 90-tyje duomenų bazių iš 70 šalių. 

 


 

Laisvos prieigos veterinarinės informacijos duomenų bazės: 

AGRICOLA - žemės ūkio ir gretutinių disciplinų (įskaitant ir veterinarijos mokslus) bibliografinė duomenų bazė, prižiūrima JAV Nacionalinės žemės ūkio bibliotekos. 

CONSULTANT - veterinarinės medicinos diagnostikos sistema.

HABRI Central - atviri moksliniai tyrimai apie žmonių ir gyvūnų sąveiką.

International Veterinary Information Service (IVIS) - nemokama (su registracija) prieiga prie knygų, žurnalų ir kt. 

Martindale's Veterinary Center - žodynai, žurnalai, rekomandacijos ir kita informacinė medžiaga. 

Merck Veterinary Manual - patikimos informacijos išteklius veterinarinės medicinos ir gretutinių disciplinų tematika (studentams, veterinarams ir kitiems gyvūnų sveikatos priežiūros specialistams).

PrimateLit  - bibliografinė duomenų bazė, skirta primatologijai.

TOXNET - paieška duomenų bazėse toksikologijos, pavojingų cheminių medžiagų, aplinkos sveikatos temomis. 

VerSRev - veterinarinės medicinos sisteminių apžvalgų duomenų bazė.

Veterinary Abbreviations & Acronyms Guide - veterinarijos santrumpos ir akronimai.