Spausdinti

Publikacijų duomenų bazė (ataskaitoms)

LSMU, institutų ir Kauno klinikų administraciniai duomenys (personalas, studentai, klasifikatoriai) yra apjungiami su mokslo publikacijų bibliografiniais aprašais, tokiu būdu sudarant galimybę juos kartu analizuoti ir pateikti įvairias statistines ataskaitas ir paruošti pageidaujamus bibliografinius sąrašus.

Pasikeitė prisijungimo prie Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazės (PDB) ataskaitų posistemės tvarka - naudojamas bibliotekos katalogo skaitytojo prisijungimo vardas ir slaptažodis.

Prisijungimas: naudojamas LSMU intraneto vartotojo ar bibliotekos katalogo skaitytojo prisijungimo vardas ir slaptažodis.

Personaliniai publikacijų sąrašai rengiami ir bibliotekoje. Sąrašus galima užsakyti telefonu arba elektroniniu paštu. Tel.: 396041 (viet. 5302) el. paštas: bibl@lsmuni.lt

Publikacijų registravimo tvarka

Publikacijos registruojamos LSMU bibliotekoje ir informacijos centre, Eivenių 6, 1-as aukštas, 106 kamb., pateikiant publikacijos originalą ar kopiją. Apie LSMU leidykloje išleistas knygas, straipsnius, atspausdintus lietuviškuose žurnaluose, galima informuoti telefonu ar elektroniniu paštu. Mokslinėse konferencijose skaityti (nepublikuoti) pranešimai neregistruojami.

Tel.: 396041 (viet. 5302), el. paštas: bibl@lsmuni.lt

Kita su mokslo publikacijomis susijusi informacija:


 

biomedcentral.gif (226x169, 226x44) 

BioMed Central  yra pirmasis STM (Science, Technology and Medicine – Mokslo, technologijų ir medicinos ) srities atviros prieigos žurnalų leidėjas. BioMed Central priklauso Springer Science+Business Media, taip pat palaiko SpringerOpen platformą. BioMed Central leidžia 293 žurnalus biologijos, biomedicinos ir medicinos temomis.

Bendrai su SpringerOpen BioMed Central palaiko atviros prieigos narystės programą (Open Access Membership Program). Visi šie leidėjai yra įsipareigoję teikti tiesioginę ir nemokamą prieigą prie savo publikuojamų mokslinių tyrimų straipsnių. Publikuoti moksliniai straipsniai turi laisvą prieigą iš karto po jų paskelbimo, bet straipsnio paruošimo publikavimui ir palaikymui internete taikomas straipsnio sutvarkymo mokestis (Article-processing charge).

 

 

 

Būkite atidūs rinkdamiesi žurnalus mokslo darbų publikavimui!

Paskutiniu metu vis daugiau autorių gauna grobuoniškų (angl. predatory) žurnalų laiškus, kviečiančius publikuoti savo straipsnius atvirosios prieigos žurnaluose už nedidelį mokestį. Šio tipo žurnalai dažnai nurodo, kad jie yra indeksuojami įvairiose duomenų bazėse, turi cituojamumo indeksą, kuris iš tiesų yra pseudoindeksas.

Žurnalų leidėjų, kuriuose nerekomenduojama publikuoti, sąrašas:

https://predatoryjournals.com/journals/

https://beallslist.weebly.com/

https://thinkchecksubmit.org/