Spausdinti

Paslaugos

Mokamos paslaugos                                Kitos paslaugos                               VPN informacija

 

 

 

Mokamos paslaugos

 

Atsiskaitymas už mokamas paslaugas:

1. Už kopijavimą ir spausdinimą atsiskaitoma bendrąja mokėjimo  kortele, kurią reikia nusipirkti iš kortelių pardavimo aparato, esančio  4 a. kompiuterių salėje. Mokėjimo kortelės kaina -  3 €. Kortelių pardavimo aparatas priima  tik 10, 20, 50 euro ct, 1 € ir 2 € monetas. Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojai pinigų keitimo funkcijų nevykdo, tokio nominalo monetomis pasirūpina patys skaitytojai.

2. Už visas kitas mokamas  paslaugas atsiskaitoma 2 a. esančioje kasoje grynaisiais pinigais arba pervedimu.  Paslaugą atliekantis darbuotojas suteikia pilną informaciją apie atsiskaitymą.

 


 

LSMU bibliotekos ir  informacijos centro mokamos paslaugos teikiamos remiantis Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymu Nr. IX-2378 (Žin.,2004, Nr. 120-4431) 4 str., 9 punktas ir  LR kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 "Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo" bei LSMU Rektoriaus įsakymu Nr. V-17  (2014 01 02).

Naujos redakcijos LSMU Rektoriaus įsakymai dėl mokamų paslaugų įkainių (Nr. V-375, 2017 04), delspinigių skaičiavimo už laiku negrąžintas knygas (Nr. V-387, 2014 08).

 

I. Informacijos paslaugos (Informacijos paslaugų skyrius, III a. 304 kamb., VA skyrius)

 

1. Teminė paieška "MEDLINE" duomenų bazėje: 1 tema - 9,00 Eur;

2. Visateksčio straipsnio paieška ir atsiuntimas iš interneto - 1,50 Eur;

3. Bibliografijos sąrašų sudarymas – 1,50 Eur.*

* - Bibliografai. Tel.: (8 37) 39 60 41, viet. 5302, BIC, I a., 106 kamb., el. paštas bibl@lsmuni.lt

  

II. Kopijavimas - spausdinimas (kopijavimas - II a., spausdinimas - IV a.,  kopijavimas / spausdinimas - VA skyrius)

 

1. Kopijavimas:

         - A4 formato vienpusė kopija – 0,03 Eur;

         - A4 formato dvipusė kopija – 0,06 Eur.

2. Spausdinimas A4 nespalvota – 0,06 Eur.

3. Spausdinimas A4 spalvota – 0,48 Eur.

 

III. Dokumentų įrišimas (IV a.):

 

1. Paprastais viršeliais:

          - spirale – 0,60 Eur;

          - metaliniu kanalu – 1,20 Eur.

2. Kietais viršeliais:

          - metaliniu kanalu – 3,00 Eur.

 

IV. Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (Informacijos paslaugų skyrius, III a. 304 kamb., VA skyrius)

 

1. Iš Lietuvos bibliotekų gaunamos straipsnių kopijos ar skolinamos knygos apmokamos pagal siunčiančios bibliotekos pateiktą sąskaitą.

2. Iš Vokietijos bibliotekų tarnybos tinklo „SUBITO“ užsakomos žurnalų straipsnių kopijos:

          - straipsnio kopija iki 20 psl. – 8,00 Eur;

          - straipsnio kopija iš žurnalų su sutartiniu autoriniu mokesčiu – 12,00 Eur;

          - knygos skolinimas – 15,00 Eur skolinimo mokestis ir knygos grąžinimo išlaidos pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus.

3. Iš kitų užsienio bibliotekų ir informacijos tarnybų užsakomų žurnalų straipsnių kopijos apmokamos pagal pateiktą sąskaitą, priskaičiuojant banko operacijų įkainius.

4. Knygų skolinimo paslauga iš užsienio bibliotekų apmokama pagal skolinančios bibliotekos pateiktą sąskaitą, knygos užsakymo bei grąžinimo išlaidas pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus bei banko operacijos mokesčius.

 

   

V. Plakatų maketavimas ir spausdinimas (Informacijos paslaugų skyrius, III a. 304 kab.)

 

1. Plakatų maketavimas ir spausdinimas:

         - Maketavimas 1 plakatas – 10,00 Eur;

         - Spausdinimas 1 m2 – 10,00 Eur;

         - Spausdinamo plakato plotis iki 90 cm.

 

VI. Trimatis (3D) spausdinimas (Informacinių sistemų skyrius, I a. 105 kab.)  

 

1. 3D objektų spausdinimo įkainis skaičiuojamas remiantis formule ax+e, kur:

– modelio ir atraminės medžiagos kiekis (g);

– modelio ir atraminės medžiagos kaina Eur/g;

– spausdintuvo amortizacijos mokestis – 0,90 Eur už valandą;

3D pagrindinės ir palaikomosios medžiagos 1 g kaina – 0,40 Eur.

Spausdinamas objektas negali būti didesnis nei 29.5X19.5X16.5 cm.

Už modelio ir pagal jį atspausdinto objekto kokybę atsako užsakymą atsiuntęs asmuo.

3D modelius (*.stl formatu) siųskite el. paštu: andrius.rebzdys@lsmuni.lt

 

 

 

Kitos paslaugos

 

Informacijos paslaugų skyriuje

 

Informacijos specialistai (Tel.: (8 37) 32 72 22, viet. 5309, LSMU BIC,  III a., 304 kamb.):

 • Atlieka informacijos paieškas medicinos duomenų bazėje  PubMed (Medline) bei visateksčių straipsnių paiešką (Mokamos paslaugos);
 • Užsako žurnalų straipsnių kopijas, knygas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų (TBA – Mokamos paslaugos);
 • Rengia įvairius mokymo kursus;
 • Konsultuoja literatūros paieškos pagrindinėse biomedicinos duomenų bazėse klausimais, visateksčių straipsnių paieškos prenumeruojamose duomenų bazėse klausimais;
 • Konsultuoja, padeda patalpinti ir patvirtina magistro baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų metaduomenis, santraukas ir darbus  ETD IS duomenų bazėje;
 • Talpina LSMU mokslinių publikacijų e.dokumentus į Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką (eLaBa);
 • Padeda paruošti, maketuoja, atspausdina plakatus (Mokamos paslaugos);
 • Praveda ekskursijas.

Bibliografai (Tel.: (8 37) 39 60 41, viet. 5302, LSMU BIC, I a., 106 kamb., el. paštas bibl@lsmuni.lt)

 • Registruoja LSMU darbuotojų mokslines publikacijas;
 • Išduoda personalinius bei padalinių mokslinių publikacijų bibliografinius sąrašus, kuriuos gali atspausdinti arba atsiųsti el. paštu (Mokamos paslaugos);
 • Konsultuoja bibliografinių sąrašų sudarymo ir citavimo klausimais;
 • Išduoda susipažinimui ginamas disertacijas.

 

Kompiuterių salėje

 

Suteikiama galimybę:

 • Naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ir kt.);
 • Ieškoti informacijos duomenų bazėse Medline, Cochrane Library, ScienceDirect, Springer Link, EBSCO ir kt.;
 • Skaityti prenumeruojamus žurnalus internete.

 

Skaityklose

 

II aukštas (Laikraščiai. Ikiklinikiniai mokslai. Medicina)

 • Leidinai skaitomi vietoje. Į namus išduodami tik turintys specialią atžymą leidiniai;
 • Saugomi einamųjų metų laikraščiai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos;
 • Kopijavimo / skenavimo (nuskaitymo vaizdo skaitytuvu) savitarnos paslauga;
 • Saugomi PSO leidiniai.

III aukštas (Moksliniai žurnalai. Medicina ir susiję mokslai)

 • Leidinai skaitomi vietoje. Į namus išduodami tik turintys specialią atžymą leidiniai;
 • Saugomi einamųjų ir praėjusių 4 metų medicinos žurnalai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos.
 • Skolinami planšetiniai kompiuteriai (paieškai duomenų bazėse, visateksčių dokumentų skaitymui, vaizdo ir garso medžiagos mokslui ir studijoms peržiūrai).

IV aukštas (Medicina. Humanitariniai, socialiniai, fiziniai mokslai. PSO dokumentai.)

 • Leidiniai skaitomi vietoje. Į namus (1mėn.) išduodami grožinės literatūros leidiniai bei turintys specialią atžymą leidiniai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos.

 

Veterinarijos akademijos skyriuje (Tilžės g. 18)

 

 • Veikia abonementas (knygų išdavimas į namus);
 • Yra 2 skaityklos su 86 darbo vietomis, iš kurių 20 kompiuterizuotos, 45 - su prisijungimu;
 • Suteikiama galimybė naudotis internetu ir bevieliu interneto ryšiu;
 • Teikiamos kopijavimo ir spausdinimo mokamos paslaugos pagal LSMU patvirtintus įkainius;
 • Konsultuojama informacijos paieškos klausimais prenumeruojamose duomenų bazėse;
 • Teikiama bibliografinė ir faktinė informacija;
 • Konsultuojama spaudinių bibliografinio aprašo ir literatūros sąrašo sudarymo klausimais;
 • Teikiamos tarpbibliotekinio abonemento paslaugos;
 • Mokomi informacijos vartotojai, supažindinant su elektroninės bibliotekos pagrindiniais darbo principais;
 • Rengiamos teminės ir naujų knygų parodos.

 

Grupinio mokymosi klasių rezervavimas

 

 • Užsiėmimams grupinio mokymo klasėse galima užsisakyti vaizdo projektorių ir/ar nešiojamą kompiuterį;
 • Išankstinis rezervavimas -  Bibliotekos svetainėje ar IV-to aukšto aptarnavimo postuose.

 

 

 

VPN informacija

 

LSMU virtualus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie universiteto kompiuterių tinklo. Prisiregistravus prie VPN, galima naršyti visose bibliotekos prenumeruojamose DB iš namų.

Informacija registracijai teikiama el. paštais: antanas.gilaitis@gmail.com; daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt. Darbuotojams prašome atsiųsti laišką, kuriame turi būti nurodyti: vardas, pavardė, darbo vieta, el. pašto adresas (suteiktas LSMU (MA ar VA) universiteto). Studentams būtina nurodyti tik vardą, pavardę ir fakultetą. Laiško temos laukelyje prašome įrašyti "VPN". Nurodytu el. pašto adresu Jums bus atsiųsta prisijungimo informacija.

LSMU darbuotojus (išskyrus Kauno klinikų darbuotojus), neturinčius institucijos suteikto el. pašto adreso, prašome kreiptis į LSMU ITC:  vytautas.kasiulis@lsmuni.lt arba vietiniu telefonu - 1003.

Kauno klinikų darbuotojus, neturinčius institucijos suteikto el. pašto adreso, prašome kreiptis: daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt

Norint naudotis šia paslauga, VPN tinklą reikia įdiegti savo kompiuteryje.

Iškilus techniniams klausimams prašome kreiptis el. paštu: antanas.gilaitis@gmail.com; daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt

 


 

LSMU Virtual Network (VPN) is already launched

 

LSMU virtual network VPN (Virtual Private Network) - a network service, which allows Lithuanian Health Sciences University students safely connect to the university computer network. After signing up for a VPN, you can browse through all the subscribed databases from your home computers. To use this service VPN network must be installed in to your computer.

E-mail for registration: antanas.gilaitis@gmail.com ; daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt. Write the letter with your name, surname and faculty. In subject area insert word "VPN". Information for registration will be sent to your e-mail.

Technical support : antanas.gilaitis@gmail.com ; daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt.