Spausdinti

Taisyklės

 

BIC nuostatai
BIC taisyklės
Naudojimosi skaityklomis taisyklės
Leidinių išdavimas abonemente
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės
Grupinio mokymosi klasių naudojimo ir rezervavimo tvarka

Naudojimosi skaityklomis taisyklės


 • Skaityklose esančiais dokumentais (vadovėliais, moksliniais leidiniais, informaciniais leidiniais, meno leidiniais, vaizdiniais ir garsiniais dokumentais, periodiniais žurnalais, rankraščiais, senais bei retais dokumentais) naudojamasi tik vietoje;
 • Pernešti dokumentus į kitas skaityklas galima tik leidus skaityklos darbuotojui;
 • Draudžiama nešti anatomijos modelius į kitus aukštus;
 • Draudžiama valgyti ir palikti šiukšles;
 • Draudžiama savavališkai perstumdyti ar pernešti baldus (kėdes) į kitas patalpas;
 • Dokumentai, užsakyti iš saugyklos į skaityklas, į namus neskolinami;
 • Skaityklų dokumentai, pažymėti specialiu ženklu, išduodami į namus terminuotam laikotarpiui;
 • Už laiku negrąžintą dokumentą imamas mokestis - 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną;
 • Skaityklose laikomasi elgesio viešose vietose taisyklių: tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus, netrukdyti dirbti kitiems, nesinaudoti mobilaus ryšio telefonais ir laikytis tylos;
 • Skaitytojai, bandantys pasisavinti ar gadinti knygas, netenka teisės naudotis biblioteka. Apie tokį elgesį pranešama fakultetų dekanams bei darbo vadovams;
 • Už prarastą ar sugadintą bibliotekos dokumentą, kompiuterį ar jo priedą privaloma atlyginti tokiu pačiu ar kitu, lygiaverčiu jam paklausa ir rinkos kaina;
 • Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems nustatytos tvarkos, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.


Leidinių išdavimas abonemente

 • Dokumentai (spaudiniai, kompaktiniai diskai ir kt.) skolinami į namus tik LSMU studentams ir darbuotojams, turintiems darbuotojo ar studento pažymėjimą;
 • Dokumentai gali būti užsakomi internetu iš LSMU Bibliotekos; dokumentų grąžinimo terminai yra nurodyti ten pat;
 • Užsakytus dokumentus reikia atsiimti abonemente per 2 dienas;
 • Dokumentus iš atvirų fondų galima išsinešti tik užregistravus jų išdavimą savitarnos kompiuteriu arba pas bibliotekininką;
 • Užsakant iš saugyklų išduodami ne daugiau kaip 5 vienetai, o iš atvirų fondų - kiekis neribojamas;
 • Dokumentų grąžinimo terminus galima prasitęsti 9 kartus, jeigu jų nepageidauja kiti vartotojai. Žaliomis lipdėmis pažymėtus dokumentus galima prasitęsti 2 kartus. Tai galima atlikti iš bet kurio interneto prieigą turinčio kompiuterio (interneto klasės, namų ir t.t.): LSMU Virtualioji biblioteka / Mano bibliotekos kortelė.
 • Už negrąžintą laiku dokumentą imamas mokestis – po 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną. Leidiniai neskolinami, jeigu surinkta delspinigių suma didesnė nei 12 Eur. Delspinigius galima mokėti dalimis.


Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

 • Skaityklose esančiais kompiuteriais gali naudotis visi universiteto bendruomenės nariai, klinikų ir institutų darbuotojai;
 • Galima naudotis interneto paieškos sistemomis ir medicininėmis duomenų bazėmis, bibliotekos elektroniniu katalogu ALEPH, bei medicininėmis duomenų bazėmis lazeriniuose diskuose (CD-ROM):
  • kompiuteriai 2-me aukšte ir 3 bei 4 aukštuose šalia lentynų yra skirti tik paieškai;
  • kompiuteriai multimedia klasėje skirti CD, DVD ir vaizdo bei garso bylų peržiūrai;
  • kompiuteriai interneto skaitykloje skirti paieškai interneto paieškos sistemose, duomenų bazėse, naudotis elektroniniu paštu ir pan.
  • bibliotekoje veikia bevielis interneto ryšys, galima naudotis savais nešiojamais kompiuteriais visose skaityklose;
  • asmeninės bylos ir dokumentai nesaugomi;
  • individualiai skolinamais kompiuteriais ir jų priedais leidžiama naudotis tik BIC patalpose.
  • paskolinti kompiuteriai ar jų priedai privalo būti grąžinti tą pačią dieną, ne vėliau, kaip likus pusantros valandos iki BIC darbo dienos pabaigos;
  • slaptažodžius keisti draudžiama;
 • Trinti esančias bylas, instaliuoti programas, keisti programų konfigūraciją griežtai draudžiama;
 • Baigę darbą kompiuterio neišjunkite.
Dėmesio! Įrašant dokumentus, sukurtus Microsoft Office Word (2007), atkreipkite dėmesį į siūlomus formatus (Save as), pasirinkite Jums labiausiai priimtiną. Ankstesnės Microsoft Office Word versijos nepalaiko "*.docx" formato.


Grupinio mokymosi klasių naudojimo ir rezervavimo tvarka

 • Mokymosi tikslams, grupinio mokymosi klasės rezervuojamos tik LSMU universiteto akademinei bendruomenei;
 • Išankstinę rezervaciją atlikti galima grupinio mokymosi klasės rezervavimo sistemoje arba grupinio mokymosi klasėse nuskaičius QR kodą. Prisijungimas: LSMU informacinių sistemų vartotojo vardas ir slaptažodis;
 • Grupinio mokymo klasės rezervuojamos nuo 8:00 iki 21:30 val. laikotarpyje, 2 akademinių valandų trukmei, vieną kartą per dieną, ne mažesnei nei 5, tik tų pačių asmenų grupei;
 • Grupiniam mokymuisi rezervuojamos patalpos:
Eivenių g. 6: posėdžių salė nr. 305, talpinanti iki 10; grupinio mokymosi klasės Nr. 404, 406, 407 – po 20 asmenų;
Tilžės g.18: grupinio darbo kambariai nr. 1, 2, 3, talpinantys po 6, nr. 4 ir seminarų kambarys –  iki 8 asmenų;

 • Pateikti užsakymą grupinio mokymo klasės išankstinei rezervacijai galima ne anksčiau nei prieš 3 dienas;
 • Rezervacijos metu reikia pasirinkti klasę, kurioje planuojama mokytis, nurodyti fakultetą, kursą, grupę (pvz.: MF II 3gr.) ir žmonių skaičių.
 • Esant poreikiui, galima užsakyti kompiuterį ir projektorių, aktyvavus nuorodą Pridėti;
 • Priedus (kompiuterius/projektorius) išduoda ir priima bibliotekos darbuotojai;
 • Neužimtu laiku, grupinio mokymosi klasėmis gali naudotis vartotojai be išankstinės rezervacijos;   
 • Rezervacijos gali būti atšauktos vartotojams, kurie nesilaiko nustatytos tvarkos.