Spausdinti

Dėl knygų užsakymo

Nuo 2020-04-14 Bibliotekoje priimsime individualius užsakymus pagrindinei mokymo literatūrai. Užsakymus galima pateikti per Virtualią biblioteką ar LSMU el. katalogą. Informaciją apie užsakymų vykdymo eigą būtina sekti savo asmeninėje paskyroje, užsakymų srityje. Užsakymai išduodami darbo dienomis 9:00-16:30 val. Siekiant užtikrinti saugumą, karantino metu užsakytų knygų ateikite atsiimti po vieną, asmeniškai jums nurodytu laiku, įskaitant valandas, kad išvengtume susibūrimo. Į pastatą pateksite su dokumentu, tinkančiu įeigos kontrolės sistemai.

Pažymėtina, kad užsakytas knygas, nurodytu laiku, galima atsiimti toje bibliotekoje (MA Bilioteka ar LVA Veterinarijos biblioteka), kurioje pateikėte užsakymą.

***

From 2020-04-14 the Library will accept book requests for main study literature. You can make a request through Virtual Library or LSMU e-catalogue. You must check your book request proccess on your personal account, book request area. Your requested books will be handed to you on work days during 9:00-16:30. To ensure safety during quarantine, you must come to pick up your books at a certain time, hours included, so any crowding would be avoided. You will enter the building with a personal identity card suitable for the entry system.

Note that you can pick up your requested books at a certain time in the library the request was placed in (MA Library or LVA Veterinary library).