Spausdinti

Apie Biblioteką ir informacijos centrą

lk.jpg (376x240, 291x240) vet.jpg (376x240, 320x240)

LSMU Biblioteka ir informacijos centras 
Adresas: Eivenių g. 6, LT – 50162, Kaunas
Tel.: (8 37) 39 60 45
Tel./faksas: (8 37) 39 60 42
El. paštas: inform@lsmuni.lt


LSMU VA biblioteka
Adresas: Tilžės g.18, LT – 47181, Kaunas
Tel.: (8 37) 36 33 45
El. paštas: vabiblioteka@lsmuni.lt
Darbo laikas: 
24/7 
Darbo laikas:
IV 8:0020:00
VI 10:0018:00
VII Nedirbame


*LSMU Bibliotekos įeigos kontrolės sistema veikia: IV 17:00–7:00; savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis – visą parą. Įėjimas ir išėjimas LSMU studentams tik su Lietuvos studento pažymėjimu, ISIC, LSMU gimnazijos moksleivio pažymėjimu. Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC) turi būti su mikroschema. Kitiems universiteto bendruomenės nariams – pateikus universiteto išduotą dokumentą.

Biblioteka ruošiama uždarymui likus 15 min. iki darbo pabaigos 

BIBLIOTEKA IR INFORMACIJOS CENTRAS

VEIKLA:

Teikti informacijos paslaugas Universiteto bendruomenei ir sudaryti tinkamas sąlygas efektyvioms studijų, mokslo ir sveikatos priežiūros veikloms vykdyti.

BIC siekia: teikti tradicines ir virtualias informacijos paslaugas lankytojams, formuoti ir saugoti informacijos išteklių fondą atsižvelgiant į studijų programas, mokslo tyrimų kryptis ir akademinės visuomenės poreikius, ugdyti vartotojų informacinį raštingumą, kurti ir tobulinti bibliotekos informacinę sistemą bei interaktyvias paslaugas. Atliekti kitus pavestus uždavinius ir funkcijas numatytus BIC nuostatuose.

KONTAKTAI:

Adresas: Eivenių g. 6, LT – 50162, Kaunas
Tel.: (8 37) 39 60 45
Tel./faksas: (8 37) 39 60 42
El. paštas: inform@lsmuni.lt
https://lsmuni.lt/lt/biblioteka

Veterinarijos biblioteka

Adresas: Tilžės g. 18, LT - 47181, Kaunas
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1221, 1110)
El. paštas: vabiblioteka@lsmuni.lt

 

Meilė Kretavičienė
LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorė
Tel.: (8 37) 32 72 19, (vietinis – 5301)
El. paštas: meile.kretaviciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 303

Lijana Lunskutė
LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorės pavaduotoja bendriesiems ir ūkio klausimams
Tel.: (8 37) 39 60 46,  (vietinis – 5304), Tel./faksas: (8 37) 39 60 42, (vietinis – 5307)
El. paštas: lijana.lunskute@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 303

Mokslinių publikacijų registravimas, ataskaitų rengimas, konsultavimas
Marija Jarašauskienė
LSMU Bibliotekos ir informacijos centro direktorės pavaduotoja
Tel.: (8-37) 39 60 41, (vietinis – 5302)
El. paštas: bibl@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106

 

INFORMACIJOS PASLAUGŲ SKYRIUS

Studijų baigiamųjų darbų (ETD) įkėlimas į e.talpyklą, mokymai (duomenų bazės, citavimo įrankiai), konsultavimas
Laura Petrauskienė
Informacijos paslaugų skyriaus vedėja
Tel.: (8 37) 39 60 43, (vietinis – 5308)
El. paštas: laura.petrauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

Tarpbibliotekinis abonementas, publikavimo moksliniuose žurnaluose konsultavimas
Laura Žvironienė
Informacijos specialistė
Tel.: (8 37) 39 60 40, (vietinis – 5330)
El. paštas: laura.zvironiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

Pubmed mokymai, bendrosios BIC informacijos paslaugos, soc. tinklų administravimas
Gintarė Bolnytė
Vyresnioji Informacijos specialistė
Tel.: (8 37) 32 72 22, (vietinis – 5309)
El. paštas: gintare.bolnyte@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

Teminių paieškų konsultavimas, įrodymais pagrįstos medicinos (EMB) specialistė: konsultavimas, mokymai
Asta Burbulytė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 22, (vietinis – 5309)
El. paštas: asta.burbulyte@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

Plakatų maketavimas ir spausdinimas
Giedrius Tonkūnas
Informacijos specialistas
Tel.: (8 37) 32 72 22, (vietinis – 5309)
El. paštas: giedrius.tonkunas@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

Leidinių įkėlimas į talpyklą, publikacijų katalogavimas
Daiva Černytė
Informacijos specialistė
Tel.: (8 37) 39 60 41 (vietinis – 5302)
El. paštas: daiva.cernyte@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106

Publikacijų katalogavimas, konsultavimas
Rita Račienė
Vyriausioji bibliografė
Tel.: (8 37) 39 60 41 (vietinis – 5302)
El. paštas: rita.raciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106

 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Antanina Apanavičiūtė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel.: (8 37) 39 60 44, (vietinis – 5303)
El. paštas: abonementas@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 107

Informavimas. Įeigos kontrolė.
Informacijos postas
Tel.: (8 37) 39 60 45, (vietinis – 5311)
El. paštas: bibliotekos.info@lsmuni.lt

Informacija apie vadovėlius ir mokymo priemones, skolinimas, grąžinimo terminų pratęsimas. Studentų iš užsienio šalių registracija. Vartotojų atsiskaitymas (delspinigiai, prarastos knygos), Grupinio darbo patalpų rezervavimas

Asta Bradauskaitė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 20 (vietinis – 5310)
El. paštas: asta.bradauskaite@lsmuni.lt 

Raimonda Koryznienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 39 60 48 (vietinis – 5313)
El. paštas: raimonda.koryzniene@lsmuni.lt

Meda Laužinskė
Vyriausioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 20 (vietinis – 5310)
El. paštas: meda.lauzinske@lsmuni.lt 

Dalia Maceinaitė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 20 (vietinis – 5310)
El. paštas: dalia.maceinaite@lsmuni.lt 

Rima Raižytė
Vyresnioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 23 (vietinis – 5312)
El. paštas: rima.raizyte@lsmuni.lt 

Jolanta Tamutienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 20 (vietinis – 5310)
El. paštas: jolanta.tamutiene@lsmuni.lt

Rokas Jančiauskas
Bibliotekininkas
Tel.: (8 37) 39 60 45 (vietinis – 5311)
El. paštas: rokas.janciauskas@lsmu.lt

Rokas Janavičius
Bibliotekininkas
Tel.: (8 37) 39 60 45 (vietinis – 5311)
El. paštas: rokas.janavicius@lsmu.lt

Agneta Baltuonytė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 23 (vietinis – 5312)
El. paštas: agneta.baltuonyte@lsmuni.lt

Paulius Vaitėkūnas
Bibliotekininkas
Tel.: (8 37) 39 60 45 (vietinis – 5311)
El. paštas: paulius.vaitekunas@lsmu.lt

Kristupas Augustas Suslavičius
Bibliotekininkas
Tel.: (8 37) 39 60 45 (vietinis – 5311)
El. paštas: kristupas.augustas.suslavicius@stud.lsmu.lt

Ema Buzaitė

Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 39 60 45 (vietinis – 5311)
El. paštas: ema.buzaite@lsmu.lt

DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMO IR SAUGOJIMO SKYRIUS

Leidinių komplektavimas, konsultacijos leidinių įsigijimo klausimais
Lina Nesovienė
Dokumentų komplektavimo ir saugojimo skyriaus vedėja
Tel.: (8 37) 32 72 69, (vietinis – 5317)
El. paštas: lina.nesoviene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 104 

Leidinių katalogavimas, padalinių bibliotekėlių tvarkymas
Virginija Gražienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 32 72 94, (vietinis – 5314)
El. paštas: virginija.graziene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 104

Periodinių leidinių, korespondencijos tvarkymas
Irena Grumadė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 39 60 48, (vietinis – 5318)
El. paštas: irena.grumade@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 104 

Leidinių katalogavimas, dalykinimas  (UDK, MeSH terminų klasifikacija)
Virginija Marija Kvietinskienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 39 60 48, (vietinis – 5318)
El. paštas: virginija.marija.kvietinskiene@lsmu.lt
Kabineto Nr. 104 

Dalykinė leidinių atranka, informacijos išteklių pristatymai, konsultavimas
Grita Kalpavičienė
Informacijos specialistė
Tel.: (8 37) 39 60 48, (vietinis – 5318)
El. paštas: grita.kalpaviciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 104

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS

Virtualios bibliotekos priežiūra ir administravimas, prisijungimo prie VB klausimai
Daiva Jurkšaitienė
Informacinių sistemų skyriaus vedėja
Tel.: (8 37) 32 72 21, (vietinis – 5319)
El. paštas: daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 105 

Mokslo informacijos sistemos CRIS administravimas, prisijungimo (CRIS) klausimai
Antanas Gilaitis
Inžinierius programuotojas
Tel.: (8 37) 32 72 21, (vietinis – 5319)
El. paštas: antanas.gilaitis@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 105

Bibliotekos IT technikos priežiūra ir administravimas, eZproxy administravimas, bibliotekos tinklo priežiūra
Andrius Rebždys
Sistemų administratorius
Tel.: (8 37) 39 60 49, (vietinis – 5306)
El. paštas: andrius.rebzdys@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 105 

Bibliotekos IT technikos priežiūra ir administravimas, VPN administravimas
Mindaugas Peleckas
Kompiuterinių tinklų administratorius
Tel.: (8 37) 39 60 49, (vietinis – 5306)
El. paštas: mindaugas.peleckas@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 105

 

LSMU VETERINARIJOS AKADEMIJOS BIBLIOTEKA

Informacija apie leidinių užsakymą, skolinimą, grąžinimą ir terminų pratęsimą. Delspinigių mokėjimas. Vartotojų atsiskaitymas su universitetu.

Adresas: Tilžės g. 18, LT - 47181, Kaunas
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1221, 1110)
El. paštas: vabiblioteka@lsmuni.lt

Saulius Alijošius
VA Bibliotekos vedėjas
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1110)
El. paštas: saulius.alijosius@lsmuni.lt 

Elvyra Bulavaitė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1221)
El. paštas: 
elvyra.bulavaite@lsmu.lt

Viktorija Kretavičiūtė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1221)
El. paštas: viktorija.kretaviciute@lsmu.lt

Natalija Visockienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1221)
El. paštas: natalija.visockiene@lsmuni.lt 

Ala Volosenkienė
Bibliotekininkė
Tel.: (8 37) 36 33 45, (vietinis – 1221)
El. paštas: ala.volosenkiene@lsmuni.lt