Lietuvos universitui - 90

Vasario 16 d. švenčiame ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šiais, 2012 metais vasario 16 d. Lietuvos universitetas minėjo 90 metų sukaktį.

Lietuvos universitetas Kaune buvo įsteigtas Aukštųjų kursų pagrindu. Tarpukariu ši įstaiga tapo vieta, kur buvo kuriami ateities projektai ir rengiamas visuomenės elitas, brendo žymiausi pirmosios nepriklausomybės moksliniai ir kultūriniai sąjūdžiai, dėstė žinomi Lietuvos ir Europos intelektualai, filosofai, aukščiausi šalies pareigūnai, valstybės veikėjai.

Tai buvo liberalus ir modernus universitetas, unikalus savo laisva dvasia, puoselėjantis šalies kultūrą, istorinę atmintį ir kritinę mintį. Būtent čia pradėjo formuotis pirmieji mokslo centrai ir akademinės tradicijos. Atskiri Universiteto padaliniai vėliau tapo pagrindu dabartinėms aukštosioms mokykloms – Aleksandro Stulginskio universitetui, atkurtam Vilniaus universitetui, Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetams.

Penki Kauno universitetai vasario 15 d. šios reikšmingos sukakties proga kvietė Senatų, Tarybų narius ir garbingus svečius į iškilmingą šventę filharmonijoje. Tos pačios dienos rytą Kauno istorinėje prezidentūroje vyko spaudos konferencija, į kurią susirinkę miesto alma mater vadovai spaudos atstovams pasakojo apie universitetų tapatybę ir glaudesnį bendradarbiavimą.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetą šiuose renginiuose atstovavo Senato pirmininkas ir Universiteto kancleris prof. Vilius Grabauskas. "Tik išsilavinusi, sveika asmenybė gali kurti sveiką miestą, sveiką valstybę, ir tik sveika valstybė gali pasiekti gerų rezultatų kitose srityse. LSMU studijų, mokslo ir sveikatos priežiūros klinikinės praktikos sričių vienijimą ir plėtrą vykdome vadovaudamiesi tarptautinėmis tradicijomis ir praktika," teigė Senato pirmininkas.

Į korespondentų klausimą, kokios ateities profesijos rengiamos tik viename iš Lietuvos universitetų,  nuskambėjo bene vieningas atsakymas, jog universitetas turi aukštesnę misiją nei rengti siaurus profesionalus. Tai plačios, laisvos minties ugdymo erdvė, iš kurios išeina visapusiškai pasirengęs eruditas, pasižymintis kritiniu mąstymu, gebėjimu mokytis ir imlumu naujovėms.  Prof. V. Grabauskas pridūrė, jog tik LSMU rengiamos medicininės ir veterinarinės genetikos, medicininės ir veterinarinės biochemijos, veterinarinės medicinos ir kt. studijų programos visada bus siejamos su ateities specialybėmis.

Visus dominantis universitetų jungimo klausimas sulaukė darnaus aukštųjų mokyklų vadovų pasisakymo prieš dirbtinius, mechaninius jungimus. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kol kas vienintelis ir teigiamas jungimo pagal studijų sritis pavyzdys. Universitetų atstovai pritaria sinergiją suteiksiančiam, sustiprinsiančiam jungimui ir jungimuisi į konkurencingus, prasmingus darinius. Pavyzdį pateikė Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas: "Kiekviena aukštoji mokykla turi informatikos programas, tad būtų racionalų turėti vieną visiems universitetams dirbančią informatikos katedrą", – aiškino jis.

Bendradarbiavimo galimybes pristatė ir spaudos konferencijoje dalyvavęs studentų atstovas Paulius Baltokas, kuris kalbėjo apie bendrą Kauno studentų namų projektą. Šiems namams dabar kaip tik ieškoma tinkamų patalpų miesto centre. "Studentų namuose bus organizuojamas laisvalaikis, parodos, inicijuojami įvairūs socialiniai, kūrybiniai porjektai. Tai galėtų tapti miesto kultūros žindiniu", – mano P.Baltokas.

Vakariniame filharmonijoje vykusiame iškilmingame universitetų Senatų posėdyje LR Prezidentės vardu Lietuvos universiteto įpėdinius sveikino patarėja Virginija Būdienė, kalbėjo LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, kiti garbūs svečiai. Darniu muzikinių kūrinių atlikimu žavėjo universitetų chorų ansamblis.