Mokslo metų pradžios šventė

Mokslo ir žinių šventę LSMU bendruomenė pasitiko gausiu būriu žygiuodama centrinėmis Kauno gatvėmis. Universiteto Studentų atstovybės iniciatyva pirma kartą rugsėjo pirmoji diena praėjo ne paskaitose, o naujųjų ir jau pažįstamų kolegų šurmulyje.
Vėliavėlėmis mojuodama susidomėjusiems praeiviams, nuotaikinga profesūros ir studentų minia žengė į Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką dalyvauti Šv. Mišiose bei iškilmingame Senato posėdyje. Nuotaikos bei šventės atgarsiai organizatorius nuteikia itin džiugiai ir optimistiškai: "neabejojame, jog tai taps nauja ilgamete LSMU tradicija."