Diplomų įteikimo ir mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 30 d.  LSMU diplomus įteikė ne tik Medicinos akademijos absolventams.  Šių metų įteikimuose LSMU rektoriaus įsakymu pagerbti rektoriai emeritai ir profesoriai emeritai. Diplomus, medalius su LSMU simbolika iš rektoriaus rankų priėmė profesoriai emeritai: prof., habil. dr. Alla Baubinienė, prof., habil. dr. Jurgis Brėdikis, prof., habil. dr. Emilija Daktaravičienė, prof., habil. dr. Rimvydas Stropus, prof., habil. dr. Česlovas Jukna, prof., habil. dr. Algimantas Petras Matusevičius, prof., habil. dr. Nijolė Misiūnienė bei rektoriai emeritai: prof., habil. dr. Antanas Praškevičius, prof., habil. dr. Vilius Jonas Grabauskas, prof., habil. dr. Vidmantas Bižokas, prof., habil. dr. Rimantas Karazija, prof., habil. dr. Henrikas Žilinskas.

"Ši posėdžio dalis, kai buvo pagerbtos pačios iškiliausios asmenybės, kūrusios Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos ir Veterinarijos akademijas, iš tikrųjų buvo skirta jums, - į ką tik diplomus gavusius jaunuosius gydytojus kreipėsi LSMU Rektorius prof. R. Žaliūnas. - Neabejoju, kad tarp jūsų yra nemažai talentų. Neabejoju, kad po kažkiek metų jūs kalbėsite iš šios tribūnos ir prisiminsite šią dieną. Sėkmės jums."