• LSMU
  • Anatomijos studijos
Spausdinti

Slaugos fakultetas

SF Akušerija I kursas

Tvarkaraščiai:

Rudens semestras     

SF I k. Akušerija 1 gr. tvarkaraštis

 

KNYGA_PPGRAMA akušerijos programai

 

 SF Ergoterapija I kursas

Tvarkaraščiai:

Pavasario semestras   

SF I k. Ergoterapija 1 gr.

  Naudinga informacija:

SF Ergoterapija I k. Anatomijos dalyko programa    

SF Ergoterapija I k. anatomijos kaupiamojo balo formulė             

 


SF Kineziterapija I kursas

Tvarkaraščiai:

Rudens semestras

SF Kineziterapija I k. 

 

Pasirenkamo dalyko "Judėjimo sistemos funkcinė anatomija" tvarkaraštis

Naudinga informacija:

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

SF Kineziterapijos I k. vertinimo formulė

 

SF Kineziterapijos I k. žmogaus anatomijos programa

 

SF slauga (VM)

Tvarkaraščiai:

Rudens semestras   

SF slauga po vid. mokyklos I k.                  

Naudinga informacija:

 

SF (Slauga po vidurinės mokyklos) I k. anatomijos programa 

 

SF (po vid. m-klos) anatomijos kaupiamojo balo formulė 

 

SF slauga (neakivaizdinės st.)

Tvarkaraščiai:

Rudens semestras SF neakivaizdininkai (po med. m-klos) 
Pavasario semestras SF neakivaizdininkai (po med. m-klos)