• LSMU
  • Anatomijos studijos
Spausdinti

Medicinos fakultetas

MEDICINOS FAKULTETAS

 

MF I k. PROGRAMA

Judėjimo sistema
Splanchnologija
Apytakos sistema
CNS
PNS
Jutimai

MF I k. ANATOMIJOS DALYKO KAUPIAMOJO BALO FORMULĖ

BŪTINI IŠMOKTI ŽMOGAUS ANATOMIJOS TERMINAI IR SĄVOKOS

4 kreditų programa perstojusiems iš OF 

PASKAITOS

Galvos smegenys
Periferinė nervų sistema

MVG I k.
MVB I k.

Medicininės ir veterinarinės genetikos/biochemijos anatomijos dalyko programa

 

MF II k. MODULIAI

Homeostazės ir šalinimo modulis.

Pasiruošimo darbams medžiaga

 

MF III k. MODULIAI

Reprodukcijos ir paveldėjimo modulis

Pasiruošimo darbams medžiaga

 

MF V k. IUM MODULIS

Intensyvios ir urgentinės medicinos modulis

Temos savarankiškam seminaro "Skausmo neuroanatomija" pasiruošimui

Temos savarankiškam seminaro "Odos taikomoji anatomija" pasiruošimui