Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/100303
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Author(s): Antanavičiūtė, Gintarė
Title: Artemisia vulgaris L. žolės fenolinių junginių ir antioksidantinio aktyvumo tyrimai.
Other Title: Research of phenolic compounds and antioxidant activity in herb of Artemisia vulgaris L.
Extent: 50 p.
Date: 2016
Keywords: Artemisia vulgaris;Kietis;Fenoliniai junginiai, flavonoidai;Antioksidantinis aktyvumas;Artemisia vulgaris;Mugwort;Phenolic compounds;Flavonoids;Antioxidant activity
Abstract: Darbo pavadinimas: Artemisia vulgaris L. žolės fenolinių junginių ir antioksidantinio aktyvumo tyrimai. Tyrimo tikslas: Ištirti bendro fenolinių junginių, flavonoidų kiekio ir antioksidantinio aktyvumo įvairavimus A.vulgaris L. žolės ekstraktuose vegetacijos periodo metu bei žaliavose surinktose iš skirtingų Lietuvos augaviečių; Tyrimo uždaviniai: Nustatyti bendrą fenolinių junginių ir flavonoidų kiekį Artemisia vulgaris L. žolės ekstraktuose vegetacijos metu bei žaliavose surinktose iš skirtingų augaviečių; įvertinti antiradikalinį aktyvumą ABTS metodu ir redukcinį aktyvumą FRAP metodu; ištirti flavonoidų ir fenolinių rūgščių komplekso kokybinę ir kiekybinę sudėtį efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. Tyrimo objektas ir metodai: Natūraliai augančių paprastųjų kiečių žolė. Bendras fenolinių junginių kiekis augalinėje žaliavoje nustatytas spektrofotometriniu Folin-Ciocalteu metodu, antioksidantinis aktyvumas nustatytas dviem metodais: ABTS (antiradikalinio aktyvumo) ir FRAP (redukcinio aktyvumo). Fenolinių junginių kokybinė ir kiekybinė sudėtis nustatyta ESC metodu. Tyrimo rezultatai ir išvados: Bendras fenolinių junginių kiekis A.vulgaris L. žolės ekstraktuose vegetacijos periodo metu įvairuoja nuo 32,44 ± 1,30 mg/g iki 87,74 ± 1,66 mg/g, skirtingose augavietėse įvairuoja nuo 40,01 ± 1,08 mg/g iki 93,12 ± 1,49 mg/g. Bendras flavonoidų kiekis augalo vegetacijos periodo metu įvairuoja nuo 5,08 ± 0,26 mg/g iki 16,98 ± 0,13 mg/g, skirtingose augavietėse įvairuoja nuo 7,5 ± 0,3 mg/g iki 13,21 ± 0,63 mg/g. Atiradikalinis aktyvumas augalo vegetacijos periodo metu įvairuoja nuo 172,77 ± 4,21 µmol/g iki 622,43 ± 8,52 µmol/g, o redukcinis aktyvumas – nuo 280,50 ± 10,33 µmol/g iki 961,86 ± 45,48 µmol/g. ESC metodu nustatyti šie junginiai: 3,5-dikafeilchino rūgštis (vegetacijos periodo metu įvairuoja nuo 7,46 ± 0,16 mg/g iki 20,63 ± 0,43 mg/g), chlorogeno rūgštis (įvairuoja nuo 5,50 ± 0,19 mg/g iki 21,09 ± 0,77 mg/g, rutinas (įvairuoja nuo 0,06 ± 0,002 mg/g iki 2,32 ± 0,05 mg/g).
The aim of the research: to investigate variation of total content of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity during the vegetative season in herb of Artemisia vulgaris L. and samples selected from different regions of Lithuania. The objectives of the research: to determine variation of total content of phenolic compounds and flavonoids during the vegetative season in herb of Artemisia vulgaris L. and samples collected from different regions of Lithuania; to evaluate antioxidant activity using ABTS method and reducing activity using FRAP method; to investigate qualitative and quantitative composition of flavonoids and phenolic acids using HPLC method. Object and methods: Herb of naturally growing mugwort. The content of total phenolic compounds in plant extracts determined by Folin-Ciocalteu spectrophotometric method, the antioxidant activity determined using two methods: ABTS (radical scavenging) and FRAP (ferric reducing antioxidant potential). The qualitative and quantitative composition of total phenolic compounds determined by HPLC method. Results and conclusions: Total amount of phenolic compounds in herb of A.vulgaris L. varies from 32,44 ± 1,30 mg/g to 87,74 ± 1,66 mg/g during the vegetative season, and varies from 40,01 ± 1,08 mg/g to 93,12 ± 1,49 mg/g selected from different regions of Lithuania. Total amount of flavonoids varies from 5,08 ± 0,26 mg/g to 16,98 ± 0,13 mg/g during the vegetative season and varies from 7,5 ± 0,3 mg/g to 13,21 ± 0,63 mg/g selected from different regions of Lithuania. Radical scavenging activity varies from 172,77 ± 4,21 µmol/g to 622,43 ± 8,52 µmol/g during the vegetative season, ferric reducing antioxidant activity varies from 280,50 ± 10,33 µmol/g to 961,86 ± 45,48 µmol/g during the vegetative season. 3,5-dicafeoylquinic acid (varies from 7,46 ± 0,16 mg/g to 20,63 ± 0,43 mg/g during the vegetative season), chlorogenic acid (varies from 5,50 ± 0,19 mg/g to 21,09 ± 0,77 mg/g), rutin (varies from 0,06 ± 0,002 mg/g to 2,32 ± 0,05 mg/g) determined by HPLC method.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/100303
Appears in Collections:Farmacijos fakultetas // Faculty of Pharmacy

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.