Spausdinti

Studijų centro veikla

LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pagrindines, vientisąsias ir antrosios pakopos studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

 

LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir vykdyti Universiteto pirmosios pakopos, vientisąsias ir antrosios pakopos studijas.

 

Centro uždaviniai ir funkcijos:

  • planuoti studijas ir koordinuoti jų vykdymą;
  • vykdyti studijų apskaitą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

 

Istorija 

Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

 

Kontaktai

Adresas: M.Jankaus g. 2

LT 50275, Kaunas

 

tel.(8-37) 327 208, vietinis tel. 1408

el. paštas: martynas.puslys@lsmuni.lt

 

Studijų centro vadovė, prorektoriaus studijoms padėjėja studijų kokybės klausimais:

Raimonda BRUNEVIČIŪTĖ, prof. dr.

raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

Tel.(8-37) 33 03 52    

 

Studijų centro vadovės pavaduotoja:

Gražina JANUŠKEVIČIENĖ, prof. dr.

grazina.januskeviciene@lva.lt

Tel.(8-37) 36 26 00      

Atsakomybės sritis: studijų programų planų rengimas ir koordinavimas; dalyvavimas rengiant studijas reglamentuojančius teisinius dokumentus; studijų rezultatų įskaitymo kortelių tvirtinimas; VSF paskolų ir socialinių stipendijų skyrimo, valstybės finansinės pagalbos neįgaliesiems studentams teikimo koordinavimas.

 

Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė:

Marija STANKEVIČIENĖ, doc.dr.

marija@lva.lt

Tel. +370 686 10217

Atsakomybės sritis: priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, universiteto kontaktai su mokyklomis priėmimo klausimais.

 

Specialistas studijų organizavimui:

Martynas PŪSLYS, (20 kab.)

martynas.puslys@lsmuni.lt

Tel. (8-37) 396058, vietinis tel. 5491

Atsakomybės sritis: dėstomų dalykų aprašų pateikimo duomenų bazei koordinavimas.

 

Specialistė studijų apskaitai:

Jolita CIBULSKIENĖ, (41 kab.)

jolita.cibulskiene@lsmuni.lt

Tel.(8-37) 327261, vietinis tel. 5561

Atsakomybės sritis: studentų apskaitos duomenų bazės tvarkymas; ataskaitų ŠMM, SAM ir kt. institucijoms rengimas; studento kortelės gaminimas ir išdavimas.

 

Specialistas studijų apskaitai:

Linas LEONAS, (20 kab.)

linas.leonas@gmail.com

Tel. (8-37) 396058, vietinis tel. 5491     

Atsakomybės sritis: MA studijų programų tvarkaraščių rengimas, derinimas su padaliniais, skelbimas ir koregavimas; auditorijų paskyrimo ir užsakymo administravimas; dalyvavimas rengiant studijas reglamentuojančius teisinius dokumentus.

 

Vyresn. specialistė studijų apskaitai:

Ramunė MASAITYTĖ, (40 kab.)

ramune.masaityte@lsmuni.lt

Tel.(8-37) 32 72 08, vietinis tel.5512      

Atsakomybės sritis: studentų apskaitos duomenų bazės tvarkymas, diplomų rengimas ir spausdinimas, ataskaitų ŠMM, SAM ir kt. institucijoms rengimas.

 

Vyresn. studijų koordinatorė:

Ilona REINIENĖ, (41 kab.)

ilona.reiniene@lsmuni.lt

Tel.(8-37) 32 72 61, vietinis tel. 5561

Atsakomybės sritis: MA studijų tvarkaraščių rengimas, derinimas su padaliniais ir administravimas, universiteto auditorijų paskyrimo, užsakymo bei užimtumo administravimas, paskaitų kursų registravimas; pažymų, atestacinių kortelių rengimas.

 

Studijų koordinatorė:

Erika SKABEIKYTĖ,

erika.skabeikyte@lva.lt

Tel.(8-37) 36 21 90      

Atsakomybės sritis: VA studijų tvarkaraščių rengimas, derinimas su padaliniais ir administravimas, universiteto auditorijų paskyrimo, užsakymo bei užimtumo administravimas; paskaitų kursų registravimas; pažymų, atestacinių kortelių rengimas.

 

Studijų centro vadovės padėjėja:

Renata ŽEMAITIENĖ, (40 kab.)

renata.zemaitiene@lsmuni.lt

Tel.(8-37) 32 72 08, vietinis tel. 5512      

Atsakomybės sritis: VSF paskolų ir socialinių stipendijų administravimas, valstybės finansinės pagalbos neįgaliesiems studentams teikimo administravimas, įsakymų bei jų išrašų rengimas ir teikimas universiteto padaliniams, studentų duomenų teikimas studijų fondui dėl finansavimo formų.

  

E-studijų skyriaus vadovė:

Sigita RADZEVICIENĖ,

sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

Tel.(8 - 37) 79 36 51, vietinis tel.1000

Atsakomybės sritis: e-studijų ir intraneto (FirstClass) koordinavimas.

 

E-studijų skyriaus informacinių technologijų specialistė:

Vita ŠPEČKAUSKIENĖ,

vita.speckauskiene@lsmuni.lt

Atsakomybės sritis: e-studijų dalykų ir vaizdo konferencijų koordinavimas.