Spausdinti

Mokslo centras

25.jpg (thumb, 100x66)LSMU mokslo centras – yra Universiteto padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis doktorantūros studijas bei Universiteto mokslinę veiklą, dalyvaujantis formuojant ir įgyvendinant Universiteto mokslinės veiklos tikslus. Mokslo centrui vadovauja Mokslo centro vadovas. Mokslo centras pavaldus prorektoriui mokslui.

 

Mokslo centro uždaviniai:

 

  • rengti doktorantūros veiklai reikalingus dokumentus, organizuoti doktorantų priėmimą,  rengti Rektoriaus įsakymus, susijusius su doktorantūros studijų procesu;
  • organizuoti daktaro disertacijų gynimo procedūras ir rengti su tuo susijusius dokumentus;
  • tvarkyti dokumentaciją, susijusią su daktaro mokslo laipsnio teikimu, daktaro diplomo išdavimu;
  • dalyvauti rengiant doktorantūros studijas reglamentuojančius  teisinius dokumentus bei ataskaitas;
  • pagal savo kompetenciją  analizuoti doktorantūros studijų eigą;
  • dalyvauti doktorantūros studijų kokybės tobulinimo procese;
  • vykdyti doktorantų apklausas doktorantūros studijų kokybės klausimais;
  • konsultuoti mokslo tiriamojo darbo planavimo ir organizavimo Universiteto padaliniuose klausimais;
  • rinkti ir sisteminti duomenis iš Universiteto padalinių apie vykdomą mokslo veiklą, rengti mokslinės veiklos ataskaitas, pagal savo kompetenciją vertinti mokslinės veiklos rezultatus;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant nutarimų, įsakymų projektus Universiteto mokslinės veiklos klausimais.

 

Kontaktai


Mokslo centro vadovė

prof. dr. Ingrida ULOZIENĖ

ingrida.uloziene@lsmuni.lt

tel. (8~37) 32 72 76 (1113)

Sukilėlių pr. 17, 213 k., LT-50009 Kaunas

 

Mokslo centro vadovės pavaduotoja

Jūratė JANUŠAITIENĖ

jurate.janusaitiene@lsmuni.lt

tel. (8~37) 32 72 76 (1113), 32 72 77 (1133)

Sukilėlių pr. 17, 213 k., LT-50009 Kaunas

 

Agnė GIEDRAITIENĖ

Vyresn. specialistė

agne.giedraitiene@lsmuni.lt

tel.: (8~37) 32 72 76 (1113), 32 72 77 (1133)

Sukilėlių pr. 17, 213 k. LT-50009 Kaunas

 

Ugnė ŽYMANTAITĖ

Specialistė

ugne.zymantaite@lsmuni.lt

tel.: (8~37) 32 72 76 (1113), 32 72 77 (1133)

Sukilėlių pr. 17, 213 k. LT-50009 Kaunas

 

Rasa KURAKINAITĖ

Specialistė

dew@lva.lt

Tel.: (8~37) 36 33 51 (164)

Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas