Spausdinti

Reglamentai

Doktorantams, priimtiems nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos,  doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

Doktorantūros nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 561

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamentas, patvirtintas LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-02

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamento pakeitimas, patvirtintas LSMU Senato 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 33-04

pdf.png (thumb, 100x100) 

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamento pakeitimas ir papildymas, patvirtintas LSMU Senato 2012 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 23-05

pdf.png (thumb, 100x100)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamento papildymas, patvirtintas LSMU Senato 2014 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 40-03

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamento patikslinimas, patvirtintas LSMU Senato 2014 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 43-04

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros komiteto darbo reglamentas, patvirtintas LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-02

pdf.png (thumb, 100x100)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti darbo reglamentas, patvirtintas LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-02

 

Doktorantams, priimtiems iki naujų Doktorantūros nuostatų įsigaliojimo (2010-06-01), sudaromos galimybės pabaigti studijas nekeičiant doktorantūros organizavimo, disertacijos rengimo, mokslo laipsnio teikimo sąlygų, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 dienos, ir vadovaujamasi šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

 Kauno medicinos universiteto doktorantūros reglamentas, patvirtintas 2003 m. sausio 27 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimu nr. V-36

 

pdf.png (thumb, 100x100)

KMU doktorantūros reglamento pakeitimas, patvirtinta 2005 m. vasario 11 d. KMU Senato nutarimu Nr. 4 - 05

 

pdf.png (thumb, 100x100)

KMU doktorantūros reglamento pakeitimas, patvirtinta 2005 m. lapkričio 22 d. KMU Senato nutarimu Nr. 3 - 07

 

pdf.png (thumb, 100x100)

KMU doktorantūros reglamento pakeitimas, patvirtinta 2006 m. kovo 24 d. KMU Senato nutarimu Nr. 9 - 06

 

pdf.png (thumb, 100x100)

KMU doktorantūros reglamento pakeitimas, patvirtinta 2006 m. balandio 21 d. KMU Senato nutarimu Nr. 10 - 05

 

pdf.png (thumb, 100x100)

  Mokslo krypčių klasifikatorius, patvirtintas 2012 m. spalio 16 d. LR ŠMM ministro įsakymu Nr. V-1457