Veterinarijos akademijos muziejus

Ekspozicijose – veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų raida nuo XVIII a. antrosios pusės.

Muziejuje yra išsami informacija apie Lietuvos Respublikos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, jai vadovavusius iškilius veterinarijos gydytojus.

Fonduose sukaupta medžiaga apie veterinarijos gydytojų suvažiavimus ir kongresus.

Įdomi tema – „Veterinarijos gydytojai Lietuvos kariuomenėje“. Nuo 1919 m. vasario 1 d. įsteigta Karo veterinarijos dalis. Veterinarijos gydytojai kariuomenėje turėjo aukštus karinius laipsnius ir ėjo atsakingas pareigas.

Atkurtas dar vienas istorijos puslapis – apie rezistenciją. 2006 metų rugsėjį Muziejaus iniciatyva ir su Rektoriaus prof. habil. dr. H. Žilinsko pritarimu surengta istorinė konferencija „Širdy nešiota Lietuva“, į kurią buvo pakviesti buvusieji Veterinarijos akademijos studentai, kurie dalyvavo rezistencinėje kovoje, kentėjo kalėjimuose ir lageriuose, patyrė alkį ir šaltį.

Muziejuje yra leidinių veterinarijos ir gyvulininkystės tematika knygynėlis. Jame sukauptos po 1904 metų gegužę spaudos atgavimo išleistos pirmosios lietuviškos knygos apie veterinariją ir gyvulininkystę.

Labai vertinga dr. S. Jankausko knyga – monografija „Veterinarinė medicina Nepriklausomoje Lietuvoje“, išleista 1973 m. Čikagoje, „Draugo“ spaustuvėje.

Vienas naujausių leidinių – fotonuotraukomis iliustruota 413 puslapių knyga „Lietuvos veterinarijos akademijai – 70 metų“.

Fonduose sukaupta Akademijos ir atskirų katedrų istorija, vadovėliai, eksponuojami Akademijos vėliava, devynių LVA rektorių portretai (dailininko Prano Griušio darbas), togos, studentų kepuraitės ir kt.

Tikimės, kad mūsų Akademijos muziejui atsiras rėmėjų. Pirmiausia kviečiame atsiliepti veterinarus. Laukiame Jūsų.

2011 rugsėjo 23 d. buvo atidarytas atnaujintas Veterinarijos akademijos muziejus.

 

Kontaktai