Spausdinti

Fakulteto istorija ir dabartis

Visuomenės sveikatos fakultetasLSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Adresas: Šiaurės pr. 57, LT- 49264, Kaunas
Tel.(8 37) 32 72 37 
Faksas: (8 37) 22 07 33
Kontaktai

 

Visuomenės sveikatos fakultetas buvo įkurtas atsižvelgiant į šiuolaikinį sveikatos mokslų progresą, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis.

Visuomenės sveikatos fakultetas yra Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos tikrasis narys, jo studijų programos koordinuojamos su Europos sąjungos šalių programomis. Fakultete rengiami specialistai, galintys dirbti reformuojamoje Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje bei sugebantys konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos Sąjungos darbo rinkoje.

Čia kaupiamos žinios apie Lietuvos gyventojų sveikatą, jos stiprinimo galimybes, sveikatos programų kūrimą ir įgyvendinimą bei sveikatos politikos formavimo principus.

Visuomenės sveikatos fakultetas skiriasi nuo kitų LSMU fakultetų socialine bei humanitarine pakraipa, integruotų žinių apie sveikatą suteikimu bei galimybe įgyti sveikatos vadybos, socialinio darbo ar sveikatos psichologo specialybę. Tai atveria dideles įsidarbinimo galimybes reformuojamoje Lietuvos sveikatos sistemoje.

Didelis dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams. Fakultetas didžiuojasi neseniai įkurtu Sveikatos tyrimų institutu, nuolat gerėjančia dėstytojų kvalifikacija, plėtojamomis magistrantūros studijomis, tarptautiniu bendradarbiavimu tarp mokslo ir studijų, gabiems studentams sudaromomis galimybėmis jau studijų metais įsitraukti į šią veiklą ir planuoti savo karjerą dirbant sveikatos stiprinimo, sveikatos psichologijos, sveikatos vadybos ir sveikatos politikos srityse.

Džiugu, kad mūsų fakulteto absolventų kvalifikaciją gerai vertina darbdaviai. Didžioji dalis buvusiųjų studentų sėkmingai surandą darbą. Vėliau kai kurie sėkmingai pratęsia studijas ne tik mūsų Universitete, bet ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Visuomenės sveikatos fakultetas yra jauniausias universiteto fakultetas įkurtas 1994 m. Per pastaruosius dešimt metų fakultetas išsiplėtė ir sustiprėjo. Šiuo metu tai yra didžiausia institucija Lietuvoje, rengianti naujos kartos visuomenės sveikatos specialistus.

Visuomenės sveikatos fakultetas vienintelis Lietuvoje yra visateisis Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) narys. 2003 m. gruodžio mėn. lankęsi ASPHER ekspertai palankiai įvertino tuometinio Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijų programą. Palankus ASPHER įvertinimas liudija aukštą studijų kokybę.

Visuomenės sveikatos fakulteto misija – aktyviai dalyvauti gyventojų sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo veikloje rengiant ir tobulinant visuomenės sveikatos, sveikatos vadybos, socialinio darbo ir sveikatos  psichologijos specialistus, suteikiant žinių ir profesinių įgūdžių, bei formuojant jų požiūrių bei vertybių sistemą, atliekant mokslinius tyrimus, kurie padeda gerinti dėstytojų kvalifikaciją, skatina idėjų apie visuomenės sveikatą evoliuciją, padeda įrodymais pagrįsti sveikatos stiprinimo ir jos priežiūros veiklą; dalyvaujant sveikatos politikos bei strategijos formavime ir įgyvendinime; bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis, turinčiomis įtakos gyventojų sveikatai, jos priežiūrai, visuomenės sveikatos mokslui bei mokymui.

Pagrindiniai fakulteto uždaviniai:

  • Užtikrinti specialistų rengimo programų kokybę, siekti, kad ji atitiktų Europos sąjungos ir ASPHER reikalavimus
  • Siekti visuomenės sveikatos, socialinio darbo ir sveikatos psichologijos studijų prieinamumo jaunimui ir sveikatos priežiūros bei artimų sektorių darbuotojams
  • Rengti specialistus galinčius dirbti reformuojamoje Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje, bei sugebančius konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos sąjungos darbo rinkoje
  • Integruotis į visuomenės sveikatos bei socialinių tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę.

 

Mokslinė veikla

Fakultete yra vykdoma mokslinė programa "Visuomenės sveikatos mokslai". Programos tikslas - gauti ir kaupti naujas žinias Lietuvos sveikatos politikos principams pagrįsti, gyventojų sveikatai, gyvenimo kokybei ir sveikatos raštingumui pagerinti; atskleisti naujus fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikio sveikatai dėsningumus, ieškoti naujų efektyvių šių veiksnių kontrolės metodų ir priemonių.

Pagrindiniai mokslinių tyrinėjimų veiksniai ir reiškiniai :

  • Lietuvos gyventojų sveikata, gyvenimo kokybė, gyvensena ir sveikatos raštingumas.
  • Šalies sveikatos politikos raida, sveikatos reformos eiga, sveikatos netolygumai; aplinkos (socialinių veiksnių, darbo sąlygų, taršos ir kt.) veiksnių poveikis sveikatai.
  • Aplinkos teršalų poveikis organizmui ir žalingo poveikio mažinimo būdai.
  • Profilaktikos priemonių taikymas ir sveikatos programų įgyvendinimas.

Nuolatinį ir produktyvų mokslininkų darbą iliustruoja gausus mokslinių publikacijų skaičius. Nuo 2000 – 2003 m. Mokslininkai dalyvauja įvairiose konferencijose įvairiose pasaulio šalyse. Reikšmingi moksliniai pranešimai pristatyti Lenkijoje, Estijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Australijoje, Pietų Afrikoje, Kanadoje bei kitose šalyse.

 

Šiuo metu vykdomi projektai

norway grants

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“