Spausdinti

PSO informacija

image_thumb1.jpg (226x169, 128x45) whosis.jpg (170x260, 170x56) euros.jpg (250x170, 250x48)
 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Sveikatos apsaugos ministrės R. Šalaševičiūtės vadovaujama delegacija dalyvauja PSO Europos ministrų konferencijoje

 

Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės vadovaujama delegacija spalio 21-22 d. dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos ministrų konferencijoje „Požiūris į gyvenimą programos „Sveikata 2020“ kontekste: veikime anksti, veikime laiku, veikime kartu“, vykstančioje Minske (Baltarusija). Konferencijos dalyviai ketina parengti Minsko deklaraciją, kuri padėtų užtikrinti efektyvesnį programos „Sveikata 2020“ įgyvendinimą.

Ministrė R. Šalaševičiūtė ketina dalyvauti ministrų diskusijoje ir skaityti pranešimą tema „Šalių pavyzdžiai įgyvendinant visų gyvenimo etapų svarbos principą iki pastojimo bei nėštumo metu“. Pranešime bus pateikti geriausios praktikos pavyzdžiai, užtikrinant sveiką aplinką būsimiems tėvams, kitos aktualijos. Taip pat ministrė dalyvaus svarstymuose, kaip galima būtų geriau įgyvendinti Konferencijos rezultatų dokumente suformuluotus prioritetus. Šalių atstovai aptars gyvenimo būdo pasirinkimo vaidmenį, užtikrinant sveikatą ir gerovę, ketinama parengti Konferencijos rezultatų dokumentą (Minsko deklaraciją), kuriuo remiantis bus galima pritaikyti žinias bei tyrimų rezultatus iš įvairių sričių – aplinkosaugos, ekonomikos ir socialinių mokslų, genetikos ir medicinos, viešojo administravimo bei politikos formavimo.

 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Sveikatos apsaugos ministrė su delegacija lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN)

 
cern_logo.jpg (thumb, 100x97)

Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė su delegacija lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) – didžiausioje pasaulyje dalelių fizikos laboratorijoj, kurioje atliekami branduoliniai tyrimai taikomi medicinos srityje.

CERN generalinis direktorius prof. Rolf Dieter Hauer susitikimo metu pristatė CERN organizacijos istoriją, tyrimų evoliuciją branduolinės fizikos srityje. Sveikatos apsaugos ministrės vizito proga didžiausias CERN atstovų dėmesys buvo sutelktas į organizacijoje atliekamų mokslinių tyrimų taikymą medicinos srityje, o ypač diagnostikos bei gydymo tikslams. Specialiai ministrei buvo pristatytos hadronų terapijos galimybės. Prof. R. D. Hauer atkreipė ministrė R. Šalaševičiūtės dėmesį, kad šių technologijų taikymas medicinoje leidžia žymiai tiksliau diagnozuoti bei gydymo tikslais sukoncentruoti protonų srautą taip, jog nebūtų pažeisti sveiki paciento audiniai.

Ministrės vizito CERN metu susitikimuose kartu su ministre dalyvavo ir jaunosios kartos medicinos atstovai, dirbantys branduolinės medicinos srityje Vilniaus bei Kauno universiteto ligoninėse. CERN atstovai ministrę R. Šalaševičiūtę supažindino su galimybėmis Lietuvos medikams dalyvauti įvairiuose CERN vykdomuose projektuose.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Sveikatos apsaugos ministrė Ženevoje pasirašė susitarimą dėl PSO Europos   regiono komiteto 65-sios sesijos organizavimo Vilniuje

 

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė Ženevoje vykstančioje Pasaulio sveikatos asamblėjos 68-ojoje sesijoje tęsia dvišalius susitikimus su kitų šalių aukšto rango atstovais.

Susitikimo su PSO Europos regiono direktore Zsuzsanna Jakab metu buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Pasaulio sveikatos organizacijos susitarimas dėl PSO Europos regiono komiteto 65-sios sesijos organizavimo 2015 m. rugsėjo 14-17 d. Vilniuje. Ministrė R. Šalaševičiūtė su Zs. Jakab aptarė pasirengimo artėjančiai sesijai eigą. Taip pat buvo aptarti Europos aplinkos proceso vidutinio laikotarpio peržiūros aukšto lygio susitikimo, vykusio š. m. balandžio 29-30 d. Haifoje (Izraelyje), rezultatai.

Pasaulio sveikatos asamblėja – tai kasmetinis 194 PSO valstybių narių susitikimas. Asamblėjos plenarinės sesijos bei komitetų posėdžių metu aptariami PSO veiklos klausimai, užkrečiamosios, lėtinės neinfekcinės ligos, sveikatos užtikrinimas viso gyvenimo laikotarpiu, taip pat vyks Pasaulio sveikatos organizacijos Vykdomosios Tarybos narių rinkimai.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

 Lietuvai - PSO Pasaulinės dienos be tabako medalis

 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje Lietuvai įteiktas PSO Pasaulinės dienos be tabako apdovanojimas. PSO Europos regiono direktorė Zsuzsanna Jakab, įteikdama medalį Lietuvos sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei, pabrėžė Lietuvos nuopelnus priimant Europos tabako produktų direktyvą. PSO Europos regiono direktorė Z. Jakab atkreipė dėmesį, kad ši direktyva gina svarbiausią prigimtinę žmogaus teisę į sveiką aplinką. ,,Svarbu žinoti, kad šimtai tabako pramonės lobistų įvairiais būdais stengėsi sustabdyti Tabako produktų direktyvos priėmimą. Todėl ypač svarbu, kad Europos Komisija nuosekliai laikėsi savo politikos ir, Europos Tarybai pirmininkavusių Airijos bei Lietuvos pastangomis, šį vasarį nauja direktyva buvo priimta”, – sakė Z. Jakab.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė pristatė sėkmingai su PSO derinant priimtą Lietuvos sveikatos programą. LR Seimas 2014 m. birželio 26 d. patvirtino Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programą, kuri daugeliu aspektų remiasi Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos politikos dokumentu ,,Sveikata 2020“ ir jos įgyvendinimo planu. Rengdama Programą Lietuva glaudžiai bendradarbiavo su PSO Europos regiono biuru, kuris įvertino, kaip ši Programa atspindi geriausius turimus įrodymus, šiuolaikinį mąstymą ir veiklos vertinimo kriterijus, apibrėžtus Europos politikos dokumente „Sveikata 2020“, ir kaip visa tai yra pritaikyta Lietuvos sveikatos sistemos valdymui bei sveikatos prioritetams.

Kalbėdama PSO Europos regionui priklausančių sveikatos apsaugos ministrų diskusijoje „Investicijos į ankstyvos vaikystės vystymosi raidą poveikis“ ministrė R. Šalaševičiūtė pabrėžė, kad nuo 0 iki 3 metų yra pagrindinis vaiko gyvenimo etapas, kurio pagrindu vėliau susikuria žmogaus identitetas. Todėl, ministrės teigimu, visų lygių valstybės institucijos, teikiančios socialines paslaugas šeimai, turi skirti vaikui pakankamai dėmesio, pastangų bei finansinių išteklių, kad mažasis visuomenės narys galėtų užmegzti tinkamus santykius su aplinkine realybe ir įgyti tokią patirtį, kuri padės jam tinkamai vystytis ir būti atsakingu valstybės piliečiu.

„Vienas sektorius nėra pajėgus tinkamai užtikrinti vaiko raidą. Paslaugos turi būti teikiamos kompleksiškai bei efektyviai, orientuojantis į konkretaus vaiko ir šeimos individualią problemą. Valstybėje privalo būti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemos, kompleksiškai teikiančios vaikui ir jo šeimai švietimo, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas, sudarančios sąlygas kuo anksčiau identifikuoti socialinės rizikos veiksnius ir užtikrinti kompleksinę pagalbą šiems vaikams bei jų šeimoms“, – sakė ministrė R. Šalaševičiūtė.

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

Preventing suicide: A globe imperative - Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaita  apie savižudybių problemą ir veiksmingus prevencijos būdus.

 

 

miau- psopso.jpg (zoomed, 120x52)

     Ministrė R. Šalaševičiūtė dalyvauja PSO Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje

 

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė dalyvauja Kopenhagoje (Danija) vyksiančioje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje. Jos metu bus aptarta politikos „Sveikata-2020“ įgyvendinimo eiga, regioninis vakcinų veiksmų planas 2015–2020 m. ir kiti aktualūs klausimai. PSO Europos regiono komiteto 64-joje sesijoje dalyvaus 53 regionui priklausančių šalių ministrai ir kiti aukšto rango pareigūnai. Darbotvarkėje numatyta aptarti ir vaikų sveikatos stiprinimo klausimus, PSO Europos regiono maisto ir mitybos veiksmų planą 2015–2020 m., bus svarstoma PSO reforma ir pristatyta naujo Europos regiono direktoriaus kandidatūra.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė ketina pasisakyti apie sveikatos sistemų atvirumo ir tvarumo svarbą, tarpsektorinio bendradarbiavimo būtinybę įgyvendinant politikos „Sveikata 2020“ nuostatas, vaiko interesų viršenybę, nepriklausomai nuo valstybės ekonominės situacijos ir kitais klausimais, taip pat ketina susitikti su PSO Europos regiono  direktore Zsuzsanna Jakab, kolegomis iš Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano ir kitų šalių.  PSO Europos regiono komiteto 64-sios sesijos dalyviai bus pakviesti 2015 m. atvykti į Lietuvą, kur rugsėjo mėnesį vyks 65-ji PSO Europos regiono komiteto sesija.