Spausdinti

Katalogai ir duomenų bazės

 

 

Įgyvendinant bendrojo prisijungimo prie visų LSMU informacijos sistemų paslaugą nuo 2015.02.05 visi registruoti skaitytojai (išskyrus Klinikų darbuotojus) prie bibliotekos informacijos sistemų (el. katalogo, virtualios bibliotekos, EzProxy) galės prisijungti tik naudodami bendrojo prisijungimo vartotojų vardus ir slaptažodžius.

Naudokite tuos pačius prisijungimo vardus ir slaptažodžius, kuriuos naudojate prisijungiant prie LSMU informacijos sistemų (FirstClass,  DVS, LSMU el. pašto, LSMUSIS).

Klinikų darbuotojai kol kas galės prisijungti senąja tvarka.

Negalėdami prisijungti kreipkitės į ITC darbuotoją Justiną Kasiulį – el. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt

Tel. (8-37) 395803, viet. 1007.

 

 

 

twitter.jpg (90x68, 76x68)fb.jpg (90x68, 74x68) 

b5.jpg (original, 698x50)

Jei nepavyksta prisijungti, rekomenduojame:
* Pasitikrinkite, ar naudojate naujausią interneto naršyklės versiją;
* Jei interneto naršyklė nurodo, jog naudojamo saugumo sertifikato laikas baigėsi, patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje nustatyta teisinga data. Jei ne, pakeiskite arba sutikite su saugumo išimtimi;
* Bandykite prisijungti su kita interneto naršykle (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera).

   

LSMU Virtuali biblioteka 

LSMU Virtuali biblioteka (http://lsmu.lvb.lt/) - integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti LSMU bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse, kitose duomenų bazėse ir elektroniniuose ištekliuose, LIBIS suvestiniame kataloge, apimančiame Lietuvos viešosiose bibliotekose saugomus išteklius. Prisijunti prie LSMU VB gali visi universiteto bendruomenės nariai tuo pačiu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu kaip ir prie bibliotekos katalogo. Tai suteikia galimybę užsakyti bibliotekoje saugomus leidinius; nustatyti automatinį naujienų siuntimą e. paštu; įkelti į savo e. lentyną gautus paieškos rezultatus ir pateiktas užklausas, kt. Pagalba.

 

LSMU  elektroninis katalogas

LSMU e.katalogas (http://lsmu.library.lt/) - atspindi visus vadovėlius ir mokomąją literatūrą, visus periodinius leidinius ir visas disertacijas pilnai (LSMU MA ir VA).  Kiti bibliotekoje esantys leidiniai pilnai suvesti nuo 1993 m., bet kiekvienais metais e.katalogas pastoviai papildomas  ir ankstesnių metų leidiniais. Leidiniai užsakomi tik užsiregistravus. Registruotis LSMU intraneto vartotoju vardu ir slaptažodžiu ar kitais institucijoje naudojamais identifikatoriais. Pagalba.

 

LSMU mokslo publikacijos

LSMU Publikacijų duomenų bazėje (http://lsmupdb.library.lt/) aprašyta per 78 000   MA ir VA darbuotojų publikacijų: monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių ir kitų dokumentų. MA darbuotojų publikacijos aprašytos nuo 1950 m., VA ir VA institutų darbuotojų publikacijos - nuo 2001 m. Publikacijų duomenų bazėje galima atlikti paiešką pagal autorių, publikacijos ar šaltinio antraštes, reikšminius žodžius, kt.

 

Publikacijų duomenų bazė (ataskaitoms)

Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazė (PDB)  skirta asmeninių  publikacijų bibliografinių sąrašų bei mokslo publikacijų ataskaitų  peržiūrai, rengimui, išsisaugojimui ar spausdinimui.

Prisijungimas: naudojamas LSMU intraneto vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis.

 

lsmudoc.jpg (original, 751x160)

LSMU institucinė e. dokumentų talpykla

LSMU eDoc (mokslo darbų e. dokumentų institucinė talpykla) - tai paslaugų ir priemonių visuma, skirta universiteto bendruomenės narių intelektualinės veiklos rezultatų e.dokumentų kaupimui, valdymui, ilgalaikiam saugojimui ir sklaidai. Jos įkūrimo tikslas yra bendrai kaupti ir saugoti Universiteto bendruomenės narių sukurtą mokslinę produkciją, sudaryti atviros prieigos sąlygas prie viso teksto dokumentų ne tik bendruomenės nariams, bet ir visai visuomenei, taip padidinant universiteto mokslininkų darbų matomumą, skaitomumą ir citavimą.

LSMU institucinėje talpykloje gali būti kaupiami, saugomi ir pateikiami skaitytojams LSMU autorių mokslo darbų e. dokumentai: monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai, atskiri moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, jų preprintai ar postprintai, mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų mokslo ir studijų renginių pranešimai, mokslinių tyrimų, projektų ataskaitos, kita e. formatu parengta mokslinių tyrimų medžiaga (garso ir/ar vaizdo pateiktys) ir kt.

 

lietuvosvirtuali.png (original, 337x37)

Lietuvos virtuali biblioteka

Lietuvos virtualios bibliotekos svetainė suteikia prieigą prie LABT (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas) katalogų, LIBIS (Lietuvos bibliotekų suvestinis katalogas) katalogo, kai kurių užsienio bibliotekų katalogų, užsienio duomenų bazių, Lietuvos ETD ir eLABa. Pateikiamos sąsajos su visatekste informacija, bet ja gali naudotis tik registruoti vartotojai. Naudokitės tais pačiais skaitytojo identifikatoriais ir slaptažodžiais kaip ir bibliotekos ALEPH sistemoje.

Prisijungęs savo įprastu vartotojo vardu, kaip kad jungtųsi prie bibliotekos katalogo, vartotojas taip pat gali: pasirinkti einamojo ir būsimų seansų nustatymus; įkelti į e. lentyną paieškos rezultatus ir pateiktas užklausas; nustatyti automatinį naujienų siuntimą e. paštu; naudotis bibliotekos paslaugomis, pavyzdžiui, užsisakyti leidinius arba atšaukti jų užsakymą; priskirti žymes paieškos rezultatams ir komentuoti išteklius (kadangi žymes yra viešos, kiti vartotojai gali matyti Jūsų žymes ir jas naudoti); pareikšti savo nuomonę apie surastus rezultatus.

LVB veikia Primo pagrindu. Primo yra vieno langelio principu veikianti lokalių išteklių (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) knygos, žurnalai, straipsniai, daktaro disertacijos ir pan.) ir nutolusių išteklių (užsienio bibliotekų e. ištekliai, prenumeruojamos bazės ir pan.) paieškos ir pateikimo sistema. Skaitytojai, suradę ieškomą išteklių iš karto mato jo saugojimo vietas ir prieinamumą.

Lietuvos virtualioje bibliotekoje rasite informacinius išteklius, kurie suskirstyti į tris grupes:

  • Lietuvos akademinių ir mokslo institucijų bibliotekų ištekliai - 64 bibliotekų katalogų informacijos šaltiniai;
  • Prenumeruojamų duomenų bazės - prieiga prie 181 duomenų bazės, prenumeruojamos Lietuvos bibliotekų. Šios bazės suskirstytos į 31 išteklių, kurie pavadinti institucijų, prenumeruojančių duomenų bazes, vardais;
  • Kiti ištekliai - Primo Central katalogas, atviros prieigos duomenų bazės ir LIBIS suvestinis katalogas. Primo Central kataloge paieška vykdoma daug kartų greičiau, nei iš prenumeruojamų duomenų bazių. Primo Central kataloge yra sukaupta per 400 milijonų įrašų su nuorodomis į viso pasaulio mokslines publikacijas ir kitus išteklius.

Įdiegta nauja rezultatų praturtinimo galimybė – Rekomendacijos, kuri gali būti pateikta tiek iš Primo Central katalogo, tiek iš prenumeruojamų duomenų bazių. Rekomendacijos padės surasti populiariausią ir aktualiausią mokslinę informaciją, susijusią su rastąja.

LVB portale integruotos WEB 2.0 technologijos leidžia skaitytojui gauti RSS naujienas, rašyti komentarus, reitinguoti šaltinius, priskirti žymes bibliotekų kataloguose, internete ir duomenų bazėse surastiems šaltiniams.