Spausdinti

Taisyklės ir nuostatai


Naudojimosi LSMU BIC taisyklės tpdf.jpg (thumb, 16x16)

 


Naudojimosi skaityklomis taisyklės

Leidinių išdavimas abonemente

Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės

Hipokrato priesaika


 


Naudojimosi skaityklomis taisyklės

 

 • Bibliotekos fonduose esančiais dokumentais gali naudotis visi Lietuvos respublikos ir užsienio piliečiai;
 • Skaityklose esančiais dokumentais (vadovėliais, moksliniais leidiniais, informaciniais leidiniais, meno leidiniais, vaizdiniais ir garsiniais dokumentais, periodiniais žurnalais, rankraščiais, senais bei retais dokumentais) naudojamasi tik vietoje;
 • Pernešti dokumentus į kitas skaityklas galima tik leidus skaityklos darbuotojui;
 • Dokumentai, užsakyti iš saugyklos į skaityklas, į namus neskolinami;
 • Skaityklų dokumentai, pažymėti specialiu ženklu, išduodami į namus terminuotam laikotarpiui;
 • Už laiku negrąžintą dokumentą imamas mokestis - 0,50 Lt už kiekvieną pavėluotą dieną;
 • Skaityklose laikomasi elgesio viešose vietose taisyklių: tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus, netrukdyti dirbti kitiems, nesinaudoti mobilaus ryšio telefonais.
 • Skaitytojai, bandantys pasisavinti ar gadinti knygas, netenka teisės naudotis biblioteka. Apie tokį elgesį pranešama fakultetų dekanams bei darbo vadovams.
 • Už prarastą ar sugadintą bibliotekos dokumentą, kompiuterį ar jo priedą privaloma atlyginti tokiu pačiu ar kitu, lygiaverčiu jam paklausa ir rinkos kaina.
 • Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems nustatytos tvarkos, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

 


 

Leidinių išdavimas abonemente

 

 • Dokumentai (spaudiniai, kompaktiniai diskai ir kt.) skolinami į namus tik LSMU studentams ir darbuotojams, turintiems darbuotojo ar studento pažymėjimą;
 • Dokumentai gali būti užsakomi internetu iš el. katalogo ALEPH ; dokumentų grąžinimo terminai yra nurodyti ten pat;
 • Užsakytus dokumentus reikia atsiimti abonemente per 2 dienas;
 • Dokumentus iš atvirų fondų galima išsinešti tik užregistravus jų išdavimą savitarnos kompiuteriu arba pas bibliotekininką;
 • Užsakant iš saugyklų išduodami ne daugiau kaip 5 vienetai, o iš atvirų fondų - kiekis neribojamas;
 • Dokumentų grąžinimo terminus galima prasitęsti 6 kartus, jeigu jų nepageidauja kiti vartotojai. Tai galima atlikti iš bet kurio interneto prieigą turinčio kompiuterio (interneto klasės, namų ir t.t.);
 • Už negrąžintą laiku dokumentą imamas mokestis – po 0,50 Lt už kiekvieną pavėluotą dieną.

 


 

Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

 • Skaityklose esančiais kompiuteriais gali naudotis visi universiteto bendruomenės nariai, klinikų ir institutų darbuotojai;
 • Galima naudotis interneto paieškos sistemomis ir medicininėmis duomenų bazėmis, bibliotekos elektroniniu katalogu ALEPH, bei medicininėmis duomenų bazėmis lazeriniuose diskuose (CD-ROM):
  • kompiuteriai 2-me aukšte ir 3 bei 4 aukštuose šalia lentynų yra skirti tik paieškai elektroniniame kataloge (ALEPH);
  • kompiuteriai multimedia klasėje skirti CD, DVD ir vaizdo bei garso bylų peržiūrai;
  • kompiuteriai interneto skaitykloje skirti paieškai interneto paieškos sistemose, duomenų bazėse, naudotis elektroniniu paštu ir pan.
  • bibliotekoje veikia bevielis interneto ryšys, galima naudotis savais nešiojamais kompiuteriais visose skaityklose;
  • asmeninės bylos ir dokumentai nesaugomi;
  • Individualiai skolinamais  kompiuteriais ir  jų priedais leidžiama naudotis  tik BIC patalpose. 
  • Paskolinti kompiuteriai ar jų priedai  privalo būti  grąžinti tą pačią dieną,  ne vėliau, kaip likus pusantros valandos iki BIC darbo dienos pabaigos;
  • slaptažodžius keisti draudžiama;
  • planšetiniai kompiuteriai skirti paieškai duomenų bazėse, visateksčių dokumentų skaitymui, vaizdo ir garso medžiagos mokslui ir studijoms peržiūrai.
 • Įrašinėti bylas leidžiama tik į „Z“ diską, susikūrus savo direktoriją;
 • Trinti esančias bylas, instaliuoti programas, keisti programų konfigūraciją griežtai draudžiama;
 • Baigę darbą kompiuterio neišjunkite.

 

Dėmesio! Įrašant dokumentus, sukurtus Microsoft Office Word (2007), atkreipkite dėmesį į siūlomus formatus (Save as), pasirinkite Jums labiausiai priimtiną. Ankstesnės Microsoft Office Word versijos nepalaiko "*.docx" formato.

 


 

Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės

 

 • Ruošiant straipsnius į biomedicinos mokslų žurnalus, vadovaukitės rašymo bendrais reikalavimais ("Uniform requirements for manuscripts submmited to biomedical journals: Writting and Editing for Biomedical Publication", updated October 2004);
 • Norėdami sudaryti literatūros sąrašą medicinos leidiniuose, vadovaukitės Vankuverio sistema (Vancouver System);
 • Nepatartina cituoti sunkiai prieinamų šaltinių, žodinių pranešimų, rankraščių;
 • Rekomenduojama cituoti paskutinių 5 m. publikacijas (išskyrus fundamentines publikacijas);
 • Bibliografiniai įrašai sąraše dėstomi pagal citavimo eilę arba didesnės apimties bibliografiniuose sąrašuose autorių pavardės abėcėlės tvarka;
 • Autorinė eilutė arba pirmas antraštės žodis (jei aprašoma nuo antraštės) gali būti paryškintas;
 • Autorinėje eilutėje nurodyti iki 6 autorių. Jei autorių 7 ir daugiau - nurodoma 6 pirmieji su santrumpa “ir kt.”, “et al.”;
 • Nurodant šaltinį, naudoti santrumpas, (pvz., JAMA, Am Heart J, Obstet Gynecol).

 

Bibliografinio aprašo pavyzdžiai (Vankuverio sistema)

 

Knyga:

 1. Adamonis K, Bierontienė D, Denapienė G, Garalevičius R, Irnius A, Ivanauskas A, ir kt. Klinikinė gastroenterologija. 4-oji patais. ir papild. laida. Vilnius: Vaistų žinios; 2010.
 2. Mills SE, editor. Sternberg's diagnostic surgical pathology. 5th ed. Philadelphia (Pa.): Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

Knygos dalis.:

 1. Tersa M, editor. Trends in asthma research. New York: Nova Biomedical Books; 2005. p. 185-9.
 2. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, editor. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
 3. Marsh PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In: Fajerskov O, Kidd E, editors. Dental caries. Oxford: Blackwell Munksgard; 2003. Chapter 3; p. 163-85.

Straipsnis žurnale:

 1. Andermann A. Breaking away from the disease-focused paradigm. Lancet.2010;376:2073-4.
 2. Mongirdiene A, Kursvietiene L, Kasauskas A. The coagulation system changes in patients with chronic heart failure. Medicina (Kaunas). 2010;46:642-7.

Konferencijų dokumentai:

 1. Soraka A, Svediene L, Sapezinskiene L. Dance movement impact on independence and balance of people with spinal cord injuries during rehabilitation. In: 10th congress of European Federation for Research in Rehabilitation - EFRR; 2009 September 9-12; Riga (Latvia). Bologna: Medimond; 2009. p. 37-40.

Elektroniniai dokumentai:

 1. Sutfin EL, McCoy TP, Reboussin BA, Wagoner KG, Spangler J, Wolfson M. Prevalence and correlates of waterpipe tobacco smoking by college students in North Carolina. Drug Alcohol Depend [Internet].2011 Feb 24 [cited 2011 Mar 04]. Available from: http://www.sciencedirect.com/science? DOI:10.1016/j.drugalcdep.2011.01.18.
 2. El-Sayed AM, Hadley C, Tessema F, Tegegn A, Cowan JA Jr, Galea S. Household food insecurity and symptoms of neurologic disorder in Ethiopia: an observational analysis. BMC Public Health [Internet]. 2010;10:802 [cited 2011 Mar 04].Available from:http://www.biomedcentral.com/1471-2296/6/6.
 3. Mekas T. Farmacijos raida ir profesinė etika [elektroninis išteklius]. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; 2010. [žiūrėta 2011 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą: Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).
 4. Patient education materials [Internet] [cited 2011 Mar 03] Available from: http://www.guideline.gov/resources/patient-education.aspx.
 5. Kompensuojamuosius vaistus gali išrašyti ir ligoninėje [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2011 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą:http://www.sam.lt/go.php/lit/Kompensuojamuosius_vaistus_gali_israsyti/1712/2.

 

Prieš pateikiant mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą, būtina susipažinti su autoriams keliamais reikalavimais (Instruction for authors).