Spausdinti

Doktorantams ir magistrantams

LSMU ETD el. dokumento įkėlimas (http://etd.elaba.lt/). 

LSMU ETD magistro darbų, daktaro disertacijų arba monografijos santraukų elektroninių dokumentų parengimą, pateikimą įkelti ir įkėlimą į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarką reglamentuoja: 

Primename, kad magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir arba monografijų el. dokumentus privaloma įkelti į Lietuvos ETD informacijos sistemą adresu http://etd.elaba.lt/, kur yra ir darbo įkėlimo į ETD IS instrukcija. Pateikiame ir LSMU ETD el. dokumento įkėlimo instrukciją: 

Vadovaukitės šia išsamia instrukcija arba kreipkitės į LSMU bibliotekos Informacijos paslaugų skyrių (MA-III a., 304 kab., VA-I a. 103 kab.), kur Jus galėsime pakonsultuoti, suteikti praktinę pagalbą, konvertuoti Word failus į PDF formatą. Informacija teikiama:

LSMU MA. Tel.: (8 37) 39 60 43 (viet. 5308), el.paštas laura.petrauskiene@lsmuni.lt;

LSMU VA. Tel.: (8 37) 36 33 45 (viet.110), el.paštas etd@lva.lt.

 

 • Darbo įkėlimas į Lietuvos ETD IS

Daktaro/magistro darbo el. dokumento įkėlimui į ETD IS bendri duomenys pasirenkami iš Jums siūlomų, bet Jums patiems būtina teisingai įkelti šiuos duomenis:

I. Informacija apie dokumentą lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu darbas paruoštas kita kalba, žr. instrukciją)

 1. Disertacijos/magistro darbo pavadinimas;
 2. Trumpa santrauka/anotacija;
 3. 3-5 raktiniai žodžiai.

II. Informacija apie atsakingus asmenis

 1. Darbo vadovas - vardas, pavardė, el. paštas;
 2. Konsultantai - vardas, pavardė, el. paštas;
 3. Tarybos pirmininkas/Kvalifikacinės komisijos pirmininkas - vardas, pavardė, el. paštas;
 4. Tarybos nariai/Kvalifikacinės komisijos nariai - vardas, pavardė, el. paštas;
 5. Oponentai - vardas, pavardė, el. paštas;
 6. Recenzentas - vardas, pavardė, el. paštas.

III. Daktaro/magistro darbo el. dokumentas 2-juose failuose (doc ir pdf formatu)

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad norint sėkmingai užbaigti darbo įkėlimą, duomenis būtina perduoti bibliotekai – spragtelėti nuorodą "Perduoti duomenis bibliotekai".

 

 • Licencinės sutarties pateikimas bibliotekai

Atsakingas bibliotekos darbuotojas patikrina autoriaus  įkeltus ir perduotus bibliotekai duomenis. Jeigu viskas yra pateikta teisingai, atsakingas bibliotekos darbuotojas perkelia duomenis į antrąjį  darbo įkėlimo etapą. Sistema pasiunčia laišką autoriui apie pateiktų ETD duomenų patikrinimą ir jų pripažinimą tinkamai pateiktais, bei galimybę atsispausdinti licencinę sutartį. Darbo autorius vėl  turi prisijungti prie ETD IS tuo pačiu būdu, kaip ir pateikiant darbą (http://etd.elaba.lt/) ir atsispausdinti 2 licencinės sutarties egzempliorius. Vieną licencinės sutarties egzempliorių, pasirašytą paties autoriaus ir atsakingo institucijos darbuotojo, autorius pristato į biblioteką ( (MA-III a., 304 kab., VA-I a. 103 kab.), kitą egzempliorių - pasilieka sau.

Darbo pateikimas į ETD IS laikomas baigtu tik tada, kai autorius pristato bibliotekai pasirašytą licencinę sutartį (pasirašo darbo autorius ir atsakingas institucijos darbuotojas) ir atsakingas bibliotekos darbuotojas  perkelia jo darbą  į paskutinį etapą, iš kurio jis pateikiamas interneto vartotojams, laikantis autoriaus nurodytų prieigos sąlygų.