Spausdinti

Faktai ir skaičiai

LSMU BIC dokumentų fondas (2014 01 01):

  • Fiziniai vienetai - 640 697, pavadinimai - 207 684;
  • MA atviras fondas - 143 590;
  • Medicinos ir biologijos tematika - 81 %;
  • Registruotų vartotojų skaičius 2013 m. - 8 068;
  • Apsilankymai 2013 m. - 338 543 , iš jų 15 783 Slaugos mokslų skaitykloje;
  • Per metus vartotojai pasinaudojo 442 420 bibliotekos dokumentais. Vietoje naudoti - 327 136 vnt. (išduoti į namus - 115 284 vnt.).

VA bibliotekos statistiniai rodikliai:

  • Fiziniai vienetai - 128 656, pavadinimai - 31 566;
  • Per 2013 m. gauta - 5452 fiziniai vienetai, 567 pavadinimai;
  • Apsilankymai - 54 872, išduota dokumentų - 46 940, į namus - 17 194;
  • Darbo vietos skaitytojams - 86.

Darbuotojų skaičius - MA - 36, VA - 10.